Skip to main content

Luonnonkatastrofit ja ihmisten aiheuttamat katastrofit ovat suurimpia syitä nälän ja aliravitsemuksen taustalla. Niiden seurauksena ihmiset voivat menettää elinkeinonsa, kotinsa ja omaisuutensa. Samalla myös infrastruktuuria tuhoutuu, ja veden ja ruoan saatavuus heikkenee. Selviytymiskeinona ihmiset ottavat lapsensa pois koulusta, tai myyvät karjaa ja työkaluja saadakseen riittävästi ravintoa. Tällä voi kuitenkin olla pitkäkestoisia haittavaikutuksia, ja ihmiset voivat joutua nälän ja köyhyyden kierteeseen.

Katastrofien estäminen, niihin varautuminen ja niiden vaikutusten minimoiminen on oleellinen osa YK:n World Food Programmen (WFP) työtä maailmanlaajuisen nälän poistamiseksi. WFP:n maakohtaisiin ohjelmiin sisältyykin erityisiä toimia, joilla pyritään torjumaan ilmastokatastrofien riskejä ja lieventämään niiden vaikutuksia ruokaturvaan. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, sillä luonnonmullistusten aiheuttamat katastrofit ovat olleet kasvussa ajan myötä. Saman trendin mukaisesti myös ilmastoon liittyvät katastrofit ovat lisääntyneet: vuosina 2000-2019 sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia katastrofeja oli keskimäärin 334 vuodessa, kun edeltäneellä ajanjaksolla 1980-1999 niitä oli keskimäärin 182 vuodessa.

Ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan katastrofiriskeihin sää- ja ilmastoriskien lisääntymisen kautta. Lisäksi ilmastonmuutos heikentää ekosysteemejä, huonontaa veden ja ruoan saatavuutta, sekä muuttaa elinkeinoja, mikä lisää yhteisöjen haavoittuvaisuutta luonnonmullistuksille.

WFP:n toimintaohje riskien vähentämiseksi on suunniteltu ennaltaehkäisemään akuuttia nälkää ja lisäämään katastrofivalmiutta sekä minimoimaan katastrofien vaikutuksia. Toimintaohje ohjaa WFP:n työtä hallitusten ja yhteisöjen tasolla. Se perustuu kansainväliseen riskien vähennysohjelmaan, joka otettiin käyttöön Sendaissa Japanissa vuonna 2015.

WFP tukee riskejä vähentävää ja ruokaturvaa parantavaa toimintaa, kuten maaperän ja veden suojelua, tulvasuojelun ja vedenpoiston infrastruktuurin vahvistamista, yhteiskäyttöisten lampien ja tekoaltaiden rakennusta, sekä maavyöryille ja eroosiolle herkkien rinteiden pengerrystä.