Skip to main content

Luonnonkatastrofit ja ihmisten aiheuttamat katastrofit ovat suurimpia syitä nälän ja aliravitsemuksen taustalla. Niiden seurauksena ihmiset voivat menettää elinkeinonsa, kotinsa ja omaisuutensa. Samalla myös infrastruktuuria tuhoutuu, ja veden ja ruoan saatavuus heikkenee. Selviytymiskeinona ihmiset ottavat lapsensa pois koulusta, tai myyvät karjaa ja työkaluja saadakseen riittävästi ravintoa. Tällä voi kuitenkin olla pitkäkestoisia haittavaikutuksia, ja ihmiset voivat joutua nälän ja köyhyyden kierteeseen.

Katastrofien estäminen, niihin varautuminen ja niiden vaikutusten minimoiminen on oleellinen osa YK:n World Food Programmen (WFP) työtä maailmanlaajuisen nälän poistamiseksi. Jopa puolet WFP:n ohjelmista keskittyy vähentämään luonnonkatastrofien luomia riskejä ja minimoimaan niiden vaikutusta ruokaturvaan. Yhteensä autamme noin 80 miljoonaa ihmistä vuosittain.

WFP:n toimintaohje riskien vähentämiseksi on suunniteltu ennaltaehkäisemään akuuttia nälkää ja lisäämään katastrofivalmiutta sekä minimoimaan katastrofien vaikutuksia. Toimintaohje ohjaa WFP:n työtä hallitusten ja yhteisöjen tasolla. Se perustuu kansainväliseen riskien vähennysohjelmaan, joka otettiin käyttöön Sendaissa Japanissa vuonna 2015.

WFP tekee yhteistyötä hallitusten kanssa vahvistaakseen niiden kykyä valmistautua katastrofien aiheuttamiin nälkäkriiseihin ja arvioida niiden vaikutuksia. Tavoitteena on kehittää kansallisen tason toimintatapoja ja suunnitelmia nälkäkriisien varalle.

WFP pyrkii parantamaan yhteisöjen kykyä vähentää katastrofien riskejä ja toipua niiden vaikutuksista. Tuemme riskejä vähentävää ja ruokaturvaa parantavaa toimintaa, kuten maaperän ja veden suojelua, infrastruktuurin vahvistamista ja teiden kunnostamista. Kirgisiassa WFP on tukenut projektia, jonka tavoitteena on vähentää metsäkatoa istuttamalla puita ja perustamalla taimitarhoja. Projektin seurauksena yhteisön ravitsemustaso on parantunut ja kestokyky ilmastokatastrofeja vastaan on parantunut.

WFP haluaa auttaa yhteisöjä myös varautumaan hätätilanteisiin ja tekemään suunnitelmia niiden varalta, jotta ihmiset olisivat valmiita katastrofien iskiessä ja jotta kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevia voitaisiin suojella katastrofien vaikutuksilta. WFP esimerkiksi järjestää koulutusta ja tarjoaa tarvikkeita hätätilanteiden varalle tietyissä Filippiinien provinsseissa, jotka ovat erityisen alttiita katastrofeille. Provinssit saavat käyttöönsä automatisoituja sääasemia, joiden avulla voidaan kerätä elintärkeää tietoa tulevista muutoksista ilmastossa. Lisäksi alueen ihmisiä ja maatiloja suojellaan rakentamalla rinteille pengerryksiä.