Skip to main content

Somaliaa uhkaa katastrofaalinen nälkä, sillä Afrikan sarven äärimmäinen ja paheneva kuivuus koettelee maata.

Kaikkiaan 7,1 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista ruokaturvattomuudesta olosuhteiden ollessa kuivimmat 40 vuoteen kolmen peräkkäisen epäonnistuneen sadekauden jälkeen. Kuivuus pahentaa muiden toistuvien ilmastosokkien, jatkuvan turvattomuuden ja epävakauden vaikutuksia. Alle 5-vuotiaista lapsista 1,5 miljoonaa kärsii akuutista aliravitsemuksesta, joista 386 000 kärsii vakavasta aliravitsemuksesta ja saattaa olla vaarassa kuolla ilman välitöntä hoitoa. Yli miljoona ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan kuivuuden vuoksi, joista 750 000 pelkästään tänä vuonna.

Nälänhätä voi puhjeta joillakin alueilla muutamassa viikossa, jos karjan ja sadon menetykset jatkuvat ja jos hintojen nousu laskee edelleen ostovoimaa. Viimeksi vuonna 2011 Somaliassa julistettu nälänhätä tappoi neljännesmiljoona ihmistä.

Kriisiin vastatessaan WFP toimii lisätäkseen hätäruoka- ja ravintoavustustaan tavoittaakseen 4,5 miljoonaa ihmistä kuukaudessa – mutta tarvitsee 340,5 miljoonaa euroa tammikuuhun 2023 mennessä jatkaakseen ihmishenkien pelastamista. Nälän ja humanitaarisen avustuksen välillä oleva kuilu kasvaa. Tarvitsemme välitöntä toimintaa välttääksemme humanitaarisen katastrofin.

Mitä World Food Programme tekee vastatakseen Somalian kriisiin

Hätätoimenpiteet
WFP, suurin humanitaarinen toimia Somaliassa, pelastaa ihmishenkiä toimittamalla ruoka ja ravinto avustusta ihmisille kriisissä. WFP toimii suoraan sekä yli sadan kumppanin kautta, jopa alueilla, joille pääsy on haasteellista turvattomuuden vuoksi. Somaliassa toteutetaan myös WFP:n laajinta ennakoivaa toimintaa Afrikassa, jossa autetaan kuivuudesta kärsiviä kotitalouksia valmistautumaan mahdolliseen neljänteen huonoon sadekauteen rahansiirroilla ja tiedotuskampanjalla.
Kestokyky
WFP muuttaa elämiä Somaliassa auttamalla rakentamaan kestävää ja pitkäaikaista selviytymiskykyä yhteisöissä, osavaltioissa ja kansallisella tasolla kuivuuden ja tulvien kaltaisia toistuvia häiriöitä vastaan. Tähän sisältyy yhteistyötä valtion kanssa sosiaalisen suojelun ohjelmien toteuttamiseksi; ilmastoälykkäiden ruokajärjestelmien vahvistamiseksi - esimerkiksi pienviljelijöiden kouluttamisella ja yhdistämällä heitä uusille markkinoille; sekä kansallisten instituutioiden valmiuksien kestävä kehittäminen, nälänhädän torjumiseksi.
Valtio ja YK-integraatio
WFP tekee työtä kaikkien valtion hallintotasojen kanssa, Somalian Yhdeksännen Kansallisen Kehitys Suunnitelman, YK:n kestävän kehitysyhteistyökehyksen ja humanitaarisen avustuksen suunnitelman mukaisesti. Yksi esimerkki on WFP: tuki Baxnaanolle, valtion omistama kansallinen turvaverkosto. WFP:n työ on integroitu laajemman YK:n kanssa. Tähän sisältyy yhteinen ohjelmasuunnittelu YK:n lastenrahaston ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n kanssa.

Miten voit auttaa

WFP tarvitsee kiireellisesti 183 miljoonaa euroa kasvattaakseen hätä-ruoka-avustus ja ravitsemus toimintaansa, tavoittaakseen 3 miljoonaa ihmistä
Donate now