Skip to main content

Somalia on nälänhädän partaalla, kun maa kärsii äärimmäisestä ja pahenevasta kuivuudesta Afrikan sarvella.

Yhteensä 6 miljoonaa ihmistä kohtaa akuutti ruokaturvattomuus, kun maa kärsii kuivimmista olosuhteista 40 vuoteen, kolmen epäonnistuneen sadekauden jälkeen. Kuivuus pahentaa muiden toistuvien ilmastoshokkien, jatkuvan turvattomuuden ja epävakauden vaikutuksia. Yhteensä 1,4 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kohtaa akuutti virheravitsemus; 330,000 heistä kohtaa vakava virheravitsemus ja voivat olla vaarassa kuolla ilman välitöntä hoitoa. Yli puoli miljoonaa ihmistä on joutunut muuttamaan kuivuuden takia vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Jos myös maaliskuu – kesäkuu sadekausi epäonnistuu, ostovoima jatkaa heikkenemistä ja humanitaarinen apu ei tavoita sitä eniten tarvitsevia, Somalia voi kärsiä nälänhädästä vuoden 2022 lopussa. Viimeinen todettu nälänhätä Somaliassa, vuonna 2011, tappoi 250,000 ihmistä.

Kriisiä kohdatessa, WFP toimii lisätäkseen hätäruoka ja ravinto avustusta tavoittaakseen 3 miljoonaa ihmistä – mutta 183 miljoonan euron rahoitusvaje syyskuuhun 2022 asti tarkoittaa, että sillä on alle kolmannes tarpeistaan pelastaakseen ihmishenkiä. Nälän ja humanitaarisen avustuksen vako kasvaa. Tarvitsemme välitöntä toimintaa välttääksemme humanitaarisen katastrofin.

Mitä World Food Programme tekee vastatakseen Somalian kriisiin

Hätätoimenpiteet

WFP, suurin humanitaarinen toimia Somaliassa, pelastaa ihmishenkiä toimittamalla ruoka ja ravinto avustusta ihmisille kriisissä. WFP toimii suoraan sekä yli sadan kumppanin kautta, jopa alueilla, joille pääsy on haasteellista turvattomuuden vuoksi. Somaliassa toteutetaan myös WFP:n laajinta ennakoivaa toimintaa Afrikassa, jossa autetaan kuivuudesta kärsiviä kotitalouksia valmistautumaan mahdolliseen neljänteen huonoon sadekauteen rahansiirroilla ja tiedotuskampanjalla.

Kestokyky

WFP muuttaa elämiä Somaliassa auttamalla rakentamaan kestävää ja pitkäaikaista selviytymiskykyä yhteisöissä, osavaltioissa ja kansallisella tasolla kuivuuden ja tulvien kaltaisia toistuvia häiriöitä vastaan. Tähän sisältyy yhteistyötä valtion kanssa sosiaalisen suojelun ohjelmien toteuttamiseksi; ilmastoälykkäiden ruokajärjestelmien vahvistamiseksi - esimerkiksi pienviljelijöiden kouluttamisella ja yhdistämällä heitä uusille markkinoille; sekä kansallisten instituutioiden valmiuksien kestävä kehittäminen, nälänhädän torjumiseksi.

Valtio ja YK-integraatio

WFP tekee työtä kaikkien valtion hallintotasojen kanssa, Somalian Yhdeksännen Kansallisen Kehitys Suunnitelman, YK:n kestävän kehitysyhteistyökehyksen ja humanitaarisen avustuksen suunnitelman mukaisesti. Yksi esimerkki on WFP: tuki Baxnaanolle, valtion omistama kansallinen turvaverkosto. WFP:n työ on integroitu laajemman YK:n kanssa. Tähän sisältyy yhteinen ohjelmasuunnittelu YK:n lastenrahaston ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n kanssa.

Miten voit auttaa

WFP tarvitsee kiireellisesti 183 miljoonaa euroa kasvattaakseen hätä-ruoka-avustus ja ravitsemus toimintaansa, tavoittaakseen 3 miljoonaa ihmistä
Donate now