Skip to main content

YK:n World Food Programme (WFP) on ylpeä maailmanlaajuisesta yhteistyöstään yli tuhannen kansalaisjärjestön kanssa, aina pienistä ruohonjuuritason yhdistyksistä suuriin kansainvälisiin avustusjärjestöihin.

Ilman kansalaisjärjestöjen kanssa tehtyä yhteistyötä tavoitteemme toimittaa apua lähes 128.2 miljoonalle ihmiselle 120 maassa olisi vaarassa. Ilman järjestöjen vahvaa tukea, pyrkimyksemme saada Ei nälkää -tavoite kansainvälisen keskustelun keskiöön ei onnistuisi yhtä menestyksekkäästi.

Kansalaisjärjestöt toimivat rinnallamme useiden ohjelmien toteutuksessa aina ruoan jakamisesta hätätilanteissa pitkän aikavälin aloitteisiin, kuten kouluruokaan ja yhteisöjen voimavarojen vahvistamiseen. Kolme neljäsosaa ruoka- ja käteisaputoiminnastamme toteutetaan yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyön ansiosta pystymme hyödyntämään toistemme vahvuuksia ja asiantuntemusta poistaaksemme nälän maailmasta.

Kansalaisjärjestöyhteistyön avulla voimme tarjota apua nopeasti ja tehokkaasti sekä tavoittaa alueita, joille emme pääsisi yksin. Kansalaisjärjestöt ovat usein toimineet paikallisissa yhteisöissä jo pitkään, minkä seurauksena niillä on yhteisöissä erityinen asema ja ainutlaatuista asiantuntemusta paikallisten yhteisöjen toiminnasta. Järjestöjen säännöllinen yhteydenpito yhteisöjen kanssa ennen hätätilanteiden syntymistä, niiden aikana sekä niiden jälkeen antaa WFP:lle korvaamattoman yhteyden ihmisiin, joita avustamme. Kansalaisjärjestöjen ansiosta voimme toteuttaa yhä innovatiivisempia ja monipuolisempia ohjelmia.

World Food Programmen laajalle ulottuva läsnäolo kentällä antaa puolestaan kansalaisjärjestöille mahdollisuuden laajentaa oman toimintansa ulottuvuutta. Järjestöt voivat vahvistaa teknistä osaamistaan ja asiantuntemustaan hyödyntämällä vuosikymmenien mittaista kokemustamme logistiikan, katastrofivalmiuden, käteisen ja ostokuponkien jakelun, haavoittuvuuden kartoituksen ja ravintosuunnittelun aloilta. WFP voi myös tarjota ohjelmien laajennukseen tarvittavaa rahoitusta, jota kansalaisjärjestöt eivät ehkä yksin pystyisi hankkimaan.

Tuki paikallisille ja kansallisille pelastustyöntekijöille

Vuonna 2021 WFP kuuli ensimmäistä kertaa paikallisia ja kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä strategisen suunnitelmansa 2022-2025 laadinnassa, jossa sitouduttiin syvempään yhteistyöhön. Kuuleminen antoi kansalaisjärjestöille myös mahdollisuuden varmistaa, että niiden omat strategiat olivat mahdollisuuksien mukaan linjassa WFP:n strategioiden kanssa.

Grand Bargain on vuoden 2016 World Humanitarian -huippukokouksessa käynnistetty humanitaarisen rahoituksen uudistuspaketti, jonka nojalla WFP on sitoutunut antamaan lisätukea ja rahoitusta paikallisille pelastustyöntekijöille, kansalaisjärjestöt mukaan lukien.

Paikallisempien toimien painottaminen humanitaarisen avun operaatioissa heijastuu jo nyt WFP:n paikallisten ja kansallisten kansalaisjärjestöjen toimintakykyä vahvistavissa toimissa: noin 82% WFP:n kansalaisjärjestökumppanuuksista on maakohtaisia. Paikallisten järjestöjen suorituskyvyn vahvistaminen takaa WFP:n operaatioiden pitkäaikaisen vaikutuksen kannustamalla yhteisöjä ja maita kohtaamaan omat ruokaa koskevat haasteensa.