Skip to main content

YK:n World Food Programmella (WFP) on pitkä kokemus onnistuneista kansainvälisistä kumppanuuksista, minkä vuoksi järjestö asettaa korkeat vaatimukset myös yksityisen sektorin suhteille. Nämä suhteet yhdistävät teknisen avun ja tiedonsiirron rahallisiin avustuksiin, joiden avulla ratkaistaan maailmanlaajuisia ongelmia ja luodaan mitattavia liiketoiminnallisia tuloksia. WFP luo kunkin yhteistyötahon kanssa strategisen  kumppanuuden, joka huomioi yhteiset kiinnostuksenkohteemme ja tavoitteemme. WFP jakaa asiantuntijaosaamista kumppaneidensa kanssa, minkä avulla myös yritykset ovat mukana luomassa maailmaa ilman nälkää.

WFP toimii lähes kaikkien toimialojen johtajien kanssa tuottaakseen yhteisiä onnistumisia, joita voidaan mitata kestävän kehityksen tavoitteiden avulla. Kehitystavoite 2, ei nälkää, on etenemissuunnitelma, jonka mukaan voimme seurata ja arvioida yhteistyömme edistymistä.

Saavuttaakseen YK:n toisen kehitystavoitteen, ei nälkää, WFP hyödyntää kumppaniensa alan johtavaa tietämystä, asiantuntemusta ja asemaa vahvistaakseen toimintaansa, saadakseen viestinsä kuuluviin, rahoittaakseen elintärkeitä ohjelmiaan ja kehittääkseen innovatiivisia ratkaisuja maailman tärkeimpiin haasteisiin.

”Me MasterCardilla uskomme, että hyvä yhteistyö voi synnyttää suuria mahdollisuuksia, jännittäviä aloitteita ja käänteentekeviä kokemuksia. Yhteistyömme YK:n World Food Programmen kanssa edistää yhtä vetoavimmista tulevaisuuden visioista, maailmaa ilman nälkää.” 

− Ajay Banga, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, MasterCard Worldwide

Miksi YK:n World Food Programmen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä?

70 % yrityksistä aikoo huomioida YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osana toimintaansa seuraavan viiden vuoden aikana
94 % kuluttajista todennäköisesti vaihtaa tuotemerkkiin, joka osoittaa sosiaalista vastuullisuutta
74 % työntekijöistä sanoo työnsä olevan antoisampaa, jos heillä on mahdollisuus samalla vaikuttaa positiivisesti sosiaalisiin ja ympäristöllisiin kysymyksiin

Tapoja toimia WFP:n kumppanina

Tarjoa rahoitusta
Rahoitus on kaikkein joustavin ja perustavanlaatuisin resurssi, jolla voidaan varmistaa, että haavoittuvat ihmiset tavoitetaan myös maailman syrjäisimmillä ja epävakaimmilla alueilla – etenkin kriisien aikana. Tue työtämme tarjoamalla joko joustavaa rahoitusta tai korvamerkittyjä lahjoituksia, jotka voidaan suunnata tiettyihin ohjelmiin, hätäapuun tai yksinkertaisesti suurimmassa avuntarpeessa oleville alueille.
Tue vaikutustyötä
Tue WFP:n työtä rahoittamalla tutkimusta ja uraauurtavia raportteja, osallistumalla päätöksentekoon tai jakamalla tietoa ohjelmistamme työntekijöittesi tai kuluttajien keskuudessa. Voit myös työskennellä läheisesti WFP:n kanssa löytääksesi luonnollisia tapoja lahjoitusmahdollisuuksien integroimiseen osaksi yrityksesi viestintää, sitouttaaksesi asiakkaat dynaamisella sisällöllä ja vaikuttavilla henkilökohtaisilla tarinoilla.
Jaa osaamista
Asiantuntijuutesi voi auttaa meitä parantamaan toimitapojamme – oli kyse sitten maksutapojemme tehostamisesta, tiedonkäsittelyn laadun parantamisesta, kentällä työskentelevän henkilöstön koulutuksesta tai ruoka-avustuksemme ravintopitoisuuden kehittämisestä. Arvostamme osaamista kaikilla alueilla. Voit auttaa meitä saavuttamaan parempia tuloksia ja vaikuttamaan avustamiemme ihmisten elämään jakamalla henkilöstöön, teknologiaan tai metodologiaan liittyvää tietotaitoasi.