Skip to main content

Ajattelet ehkä, että nälänhädät kuuluvat menneisyyteen – ja näin pitäisi kyllä olla. Kuitenkin lukiessasi tätä 43.3 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa on nälänhädän partaalla – ja pienikin shokki voi työntää heidät siihen. Mutta kun nälänhätä julistetaan, on jo liian myöhäistä; tuhannet ihmiset kuolevat jo nyt nälkään.

WFP:llä on asiantuntemusta, työntekijöitä eri puolilla maailmaa, sekä toiminnallinen laajuus, joilla voidaan pysäyttää nälänhätä ja poistaa nälkiintymisen riski. Työskentelemme kellon ympäri nälänhädän torjumiseksi, mutta tarvitsemme siihen kipeästi rahoitusta. Toimettomuuden hinta mitataan ihmishengissä.

Maailmassa, jossa ruoantuotanto kasvaa jatkuvasti, ei ole mitään syytä sille, että ihmisten pitäisi edelleen kärsiä tällaisesta kohtalosta.

 

Nälänhätä julistetaan, kun
  • vähintään 20% kotitalouksista kärsii pahasta elintarvikepulasta,
  • vähintään 30% lapsista kärsii akuutista virheravitsemuksesta, ja
  • nälkään tai virheravitsemuksen ja sairauksien yhdistelmään kuolee päivittäin yli 2 ihmistä 10 000 ihmistä kohti.

Mikä aiheuttaa nälänhätää?

Konfliktit ovat suurin nälänhätään, mutta myös ilmastonmuutos ja koronapandemian vaikutukset kasvattavat lukua jyrkästi. Nälkätilanne pahenee, kun konfliktit ajavat suuria väkijoukkoja kodeistaan, maaltaan ja työpaikoiltaan. Nälänhätää esiintyy yleensä alueilla, jonne pääsyä on rajoitettu, mikä on tyypillistä konfliktialueilla. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten kuivuuden lisääntyminen, lisäävät elintarvikepulaa. Kuivuus merkitsee sadon ja työvoimakapasiteetin vähenemistä, kun maanviljelijät joutuvat jättämään maansa.

COVID-19-pandemian hillitsemiseen tarkoitetut toimenpiteet ovat koetelleet talouksia voimakkaasti ympäri maailmaa. Miljoonat ihmiset ovat ajautuneet työttömyyteen ja köyhyyteen, ja hallituksilla ja avunantajilla on ollut vähemmän resursseja kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien ihmisten ruoka- ja ravitsemustarpeiden tyydyttämiseksi.

Eriarvoisuus on myös kriittinen tekijä, sillä pienituloisuuden vuoksi miljoonat ihmiset eivät pysty hankkimaan kohtuuhintaisia elintarvikkeita.

WFP:llä on tarvittavaa asiantuntemusta ja toiminnallinen laajuus, joilla autetaan ehkäisemään nälänhädän syntymistä useiden eri lähestymistapojen avulla.

Missä päin maailmaa on nälänhätää?

Maailmassa ei ole tällä hetkellä maita, jotka vastaisivat edellä esitettyä virallista määritelmää nälänhädästä, mutta on monia maita, joissa nälänhädän vaara on todellinen ja joissa saattaa esiintyä nälänhätä hyvin pian.

Suurin osa nälästä kärsivistä ihmisistä asuu Afrikassa. Akuutti nälkä on kuitenkin jyrkässä kasvussa useimmilla maailman alueilla aina Lähi-Idästä Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibialle.

Nälkää esiintyy useimmiten alueilla, joille humanitaarisen avun pääsyä on rajoitettu. Etenkin Jemenissä ja Etelä-Sudanissa konflikti, turvattomuus ja näistä seurannut pakolaisuus kasvattavat akuuttia nälkää hälyttäville tasoille.

Nälänhädän ja nälkiintymisen vaara on kasvussa myös Afganistanissa, Etiopiassa ja Somaliassa.

Maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonaa ihmistä 51 maassa on parhaillaan nälänhädän partaalla ja vaarassa kuolla nälkään. 

 

Etelä-Sudan: Jongleissa, itäisen Akobon maakunnassa lapset syövät lounaaksi durraa ja paikallisia hedelmiä — maassa julistettiin nälänhätä viimeksi vuonna 2017. Kuva: WFP/Marwa Awad
Etelä-Sudan: Jongleissa, itäisen Akobon maakunnassa lapset syövät lounaaksi durraa ja paikallisia hedelmiä — maassa julistettiin nälänhätä viimeksi vuonna 2017. Kuva: WFP/Marwa Awad

Kuinka torjumme nälänhätää

Ruoka-avustus hätätilanteissa
Tehokkain työkalu, jota WFP käyttää ihmishenkien pelastamiseksi nälänhädän uhatessa, on hätäruoka-avustus sekä ruoan että käteisen muodossa.
Teknologia
Huipputeknologian avulla WFP pystyy hälyttämään tilanteissa, joissa olosuhteet heikkenevät nopeasti, sekä jakamaan tietoa, jonka avulla voidaan reagoida oikein ja varmistaa, että saavutamme kiireellisesti apua tarvitsevat.
Logistiikka ja toimitusketjut
WFP:n logistiikka- ja toimitusketjukapasiteetin avulla voidaan siirtää valtavia määriä elintarvikkeita sinne, missä niitä eniten tarvitaan – ääritapauksissa myös ilmapudotusten ja ilmasiltojen avulla. Joka päivä WFP:llä on liikkeellä 6500 kuorma-autoa, 20 laivaa ja 140 lentokonetta.
Pidemmän aikavälin toimet
Nälkiintymisen uhan poistaminen ja nälänhädän ehkäiseminen edellyttää monipuolisia pidemmän aikavälin toimia. Näitä ovat esimerkiksi koulutuksen, ravitsemuksen, toimeentulon kestävyyden, sekä sosiaalisen suojelun järjestelmien – kuten kouluruokailuohjelmien – vahvistaminen.

Nälänhätä ei ole koskaan väistämätön – asianmukaisella suunnittelulla ja koordinoinnilla se voidaan estää, ja miljoonat ihmishenget voidaan pelastaa. Käytämme erilaisia työkaluja sekä nälänhädän ehkäisemiseen että sen vastatoimiin. Tässä niistä muutama.

Työkalut, joita käytämme

Nopean toiminnan mekanismi (Rapid Response Mechanism)
Tämän työkalun avulla WFP:n liikkuvat avustustiimit voivat tavoittaa ihmiset syrjäisillä ja eristyksissä olevilla alueilla, ja se on tällä hetkellä käytössä muun muassa Etelä-Sudanissa ja Nigerian koillisosassa. Yleensä helikopterilla liikkuvat ryhmät rekisteröivät ihmiset, jotta WFP voi kuljettaa heille ruokaa, ravitsemustarvikkeita ja muuta apua maanteitse, jokea pitkin tai ilmapudotuksin.
Nälkäkartta Live
Tekoälyä, koneoppimista ja data-analytiikkaa hyödyntäen kartta ennustaa ja seuraa nälänhädän laajuutta ja vakavuutta lähes reaaliajassa yli 90 maassa.
Hätäpalveluiden keskus (Emergency Service Marketplace)
Tämän mekanismin avulla WFP:n toimitusketjuun, tekniikkaan, tietotekniikkaan ja hallintoon liittyvä asiantuntemus on kriisiaikoina myös laajemman humanitaarisen yhteisön käytettävissä.

Nyt on aika toimia

WFP:n toiminta on täysin riippuvaista vapaaehtoisista lahjoituksista, joten jokaisella lahjoituksella on väliä.
Lahjoita nyt