Skip to main content

Vuonna 2023 WFP lisää akuutin aliravitsemuksen ennaltaehkäisyä ja hoitoa vastauksena maailmanlaajuiseen ruoka- ja aliravitsemuskriisiin, YK:n maailmanlaajuisen lasten virheravitsemusta koskevaan toimintasuunnitelman mukaan. Painopiste on lapsissa sekä raskaana olevissa ja imettävissä naisissa ruokaturvattomissa olosuhteissa.

Jotta maailma ilman nälkää olisi saavutettavissa, tarvitaan muutakin kuin ruokaa. Ruoka-avustus hätätilanteissa pelastaa henkiä, mutta oikeanlainen ravinto oikealla hetkellä voi myös auttaa muuttamaan kohtaloita ja rikkomaan köyhyyden kierteen. 

Siksi ravitsemus on YK:n World Food Programmelle maailman johtavana ruoka-avustusta tarjoavana järjestönä tärkeä prioriteetti ja iso osa työtämme. 

Viime vuosikymmenien merkittävästä kehityksestä huolimatta heikko ravitsemus on edelleen valtava maailmanlaajuinen ongelma. Joka kolmas ihminen kärsii virheravitsemuksesta jossakin sen muodossa. Aliravitsemus eli energian ja ravintoaineiden puute vaikuttaa edelleen 150 miljoonaan lapseen ympäri maailmaa, mutta samalla ylipainosta kärsivien määrä lisääntyy kaikissa maissa. Konfliktit ja luonnonkatastrofit pahentavat ongelmaa. 

Virheravitsemus voi pahimmillaan johtaa kuolemaan, ja pitkittyessään se voi olla esteenä niin ihmisten kuin valtioidenkin hyvinvoinnille ja kehitykselle.  

 

Työmme

WFP työskentelee paikoissa, joissa virheravitsemus uhkaa maailman haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. WFP työskentelee virheravitsemuksen ehkäisemisen ja sen seurausten hoitamisen etulinjassa.

Aliravitsemukseen reagoiminen on pitkään ollut WFP:n työn ytimessä, mutta viime vuosien aikana paino on siirtynyt yhä laajemmin virheravitsemuksen kaikkiin muotoihin – kuten vitamiinien ja kivennäisaineiden puutteeseen, ylipainoon ja lihavuuteen sekä aliravitsemukseen. Vaikka kyseiset virheravitsemuksen muodot eivät näytä liittyvän toisiinsa, nämä ongelmat ovat seurausta samoista syistä: köyhyydestä, epätasa-arvosta ja huonosta ruokavaliosta. 

Lähestymistapamme on suunniteltu torjumaan virheravitsemuksen välittömiä syitä, kuten riittämätöntä ruokavaliota. Lähestymistapaa on täydennetty ohjelmilla, jotka puuttuvat virheravitsemuksen taustatekijöihin, kuten tiedon tai puhtaan veden puutteeseen. Keskitymme työssämme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin kiinnittäen erityistä huomiota lapsiin, raskaana oleviin ja imettäviin naisiin sekä HIV-positiivisiin ihmisiin.

 

Lue lisää kuinka voit tukea työtämme, jolla varmistamme että nuoret lapset selviytyvät ja menestyvät.

Työmme osa-alueet

Akuutti virheravitsemus
WFP hyödyntää ravitsemusasiantuntijuuttaan tukeakseen haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ennen humanitaarisia kriisiejä, niiden aikana ja niiden jälkeen. Prioriteettimme on virheravitsemuksen ehkäisy: se vähentää ihmisten kärsimystä ja on kaikkein tehokkain tie pitkäkestoisiin tuloksiin. Lasten ja naisten kärsiessä akuutista virheravitsemuksesta, joka johtaa nopeaan painon putoamiseen tai riutumiseen, tarjoamme heille hoitoa yhdistettynä pitkän aikavälin avustukseen, jotta he eivät joutuisi kärsimään virheravitsemuksesta enää uudestaan.
Krooninen virheravitsemus
Ensimmäiset tuhat päivää hedelmöittymisestä kahden vuoden ikään ovat ratkaisevat ihmisen tulevaisuuden kannalta. Tämän lyhyen aikavälin sisällä huonosta ravitsemuksesta koituvat vahingot voivat johtaa kitukasvuisuuteen, jolla on peruuttamattomia vaikutuksia lapsen luuston ja aivojen kehitykseen. WFP painottaa työssään lasten sekä raskaana olevien ja imettävien naisten ravitsemusta ehkäistäkseen kroonista virheravitsemusta. Oikeanlainen ravinto puolestaan parantaa lapsen selviytymismahdollisuuksia, auttaa immuunijärjestelmän kehitystä ja varmistaa, että lapsi saa täyden potentiaalinsa käyttöön.
Vitamiinien ja kivennäisaineiden puutos
Kaksi miljardia ihmistä kärsii tärkeiden hivenaineiden kuten vitamiinien ja kivennäisaineiden puutoksesta, mikä tekee heistä alttiimpia tarttuville taudeille, estää fyysistä ja kognitiivista kehitystä, heikentää työtehokkuutta ja lisää ennenaikaisen menehtymisen riskiä. Torjuessaan hivenaineiden puutosta WFP käyttää apuna esimerkiksi mikroravintoainepulveria tai vitamiini- ja kivennäisainetippoja, joita voidaan sekoittaa kotona valmistettavaan ruokaan. WFP pyrkii myös parantamaan peruselintarvikkeiden ravintopitoisuutta ja tarjoaa koulutusta ruokavalioiden monipuolisuuden edistämiseksi.
Ylipaino, lihavuus ja virheravitsemuksen kaksoisvaikutus
Vaikka aliravitsemus, ylipaino ja liikalihavuus eivät näennäisesti liity toisiinsa, niiden takana on kuitenkin samat syyt. Ne esiintyvät yhä useammin rinnakkain vaikuttaen samojen valtioiden, yhteisöjen ja perheiden elämään. Tämä virheravitsemuksen kaksoisvaikutus aiheuttaa ennennäkemättömiä haasteita WFP:n tukemille hallituksille. WFP työskentelee ongelman parissa jakamalla tietoa terveellisistä ruokailutottumuksista ja varmistamalla, että olosuhteissa, joissa ylipaino lisääntyy, avustusohjelmissa tarjotaan oikeanlaista ruokaa tilanteen parantamiseksi.