Skip to main content

YK:n World Food Programmea (WFP) hallinnoi WFP:n johtokunta, joka koostuu 36 jäsenvaltion edustajista ja joka tarjoaa hallitusten välistä tukea ja ohjausta sekä valvoo WFP:n toimia.

Järjestöä johtaa pääjohtaja, jonka nimittävät YK:n pääsihteeri ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n pääsihteeri. Pääjohtaja nimitetään viideksi vuodeksi kerrallaan, ja hän vastaa järjestön hallinnosta ja sen ohjelmien, projektien ja muiden toimintojen täytäntöönpanosta. Vuodesta 2017 lähtien pääjohtaja on ollut David Beasley.

WFP:llä on myös yksi varapääjohtaja ja neljä apulaispääjohtajaa, joilla kullakin on oma erityisalueensa.

Järjestön työn tavoitteet määritetään toimintasuunnitelmassa, joka päivitetään joka neljäs vuosi. Vuosien 2017–2021 toimintasuunnitelma yhdistää WFP:n YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan (Agenda 2030). WFP keskittyy nälän poistamiseen ja maailmanlaajuisten kumppanuuksien elvyttämiseen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Rahoittaakseen toimintansa WFP on täysin riippuvainen vapaaehtoisista lahjoituksista. Järjestön suurimpia lahjoittajia ovat hallitukset, mutta lahjoituksia tulee myös yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. 

Korkein johto

Cindy McCain – pääjohtaja
Cindy McCain on ansioitunut hyväntekijä, liike-elämän johtaja ja diplomaatti, jonka ura on kestänyt neljä vuosikymmentä. Hän on entinen suurlähettiläs ja Yhdysvaltojen pysyvä edustaja Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestöille Roomassa. Hän on ollut monen eri asian puolestapuhuja, keskittyen erityisesti nälän lievittämiseen, kestävään kehitykseen ja rauhan puolustamiseen. Hän on työskennellyt matkoillaan humanitääristen ohjelmien parissa, joista useat ovat olleet Maailman ruokaohjelman (WFP) operaatioita, ja tavannut ihmisiä, joiden elämä on muuttunut näiden ohjelmien ansiosta.
Carl Skau - varapääjohtaja
Carl Skau on WFP:n varapääjohtaja ja operatiivinen johtaja. Tässä tehtävässä hän johtaa järjestön yleistä koordinointia, strategista ohjausta, humanitaarista diplomatiaa ja kenttäoperaatioiden tukemista. Hän tukee myös järjestön pyrkimyksiä maksimoida WFP:n järjestöjen välistä yhteistyötä ja kumppanuuksia.
Manoj Juneja – apulaisjohtaja
Manoj Juneja nimitettiin YK:n World Food Programmen talousjohtajaksi ja resurssienhallinnan apulaisjohtajaksi tammikuussa 2013. Tehtävässään hän pitää huolen tehokkaasta taloudenhoidosta ja siitä, että WFP:n resurssien vaikutus saadaan maksimoitua. Hän valvoo tiimiä, joka muuttaa WFP:n toimintaa digitaalisen teknologian ja datakeskeisen päätöksenteon kautta. Juneja valvoo myös laajaa portfoliota, joka sisältää toiminnan suunnittelun ja suoritushallinnan; varainhoidon ja riskienhallinnan; insinöörityön; ympäristön- ja laivaston hallinnan; ja tieto- ja viestintätekniikan.
Valerie N. Guarnieri – apulaisjohtaja
Valerie N. Guarnieri aloitti apulaisjohtajana tammikuussa 2018. Tässä roolissa hän ohjaa ja valvoo WFP:n maailmanlaajuisia operaatioita, kuten hätätilavalmiutta ja -reagointia, ohjelmia ja päätöksentekoa, ravitsemustyötä ja toimitusketjua, jotta elintärkeä tuki tavoittaisi haavoittuvimmassa asemassa olevat, ruokaturvattomat ihmiset ympäri maailmaa.
Ute Klamert – apulaisjohtaja
Ute Klamert aloitti YK:n World Food Programmen kumppanuuksien ja hallinnon apulaisjohtajana helmikuussa 2019. Klamert vastaa järjestön kumppanuuksista hallitusten, YK-järjestöjen, yksityisen sektorin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.
Joyce Kanyangwa Luma - apulaisjohtaja
Joyce Kanyangwa Luma on toiminut toukokuusta 2022 lähtien väliaikaisena apulaisjohtajana työpaikkakulttuuriosastolla ja sitä ennen WFP:n henkilöstöjohtajana. Työpaikkakulttuuriosasto (Workplace Culture Department, WP) johtaa toimia optimaalisen työympäristön luomiseksi. Osastoon kuuluvat henkilöstöosasto, henkilöstön hyvinvointiosasto, ihmisten ja kulttuurin koordinointiyksikkö sekä monimuotoisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tiimi. Osasto keskittyy luomaan työympäristön, jossa kaikki ihmiset voivat hyödyntää täyden potentiaalinsa, ja omaksuu strategisemman lähestymistavan ihmisten johtamiseen WFP:n henkilöstöpolitiikan puitteissa.