Skip to main content

YK:n World Food Programmea (WFP) hallinnoi WFP:n johtokunta, joka koostuu 36 jäsenvaltion edustajista ja joka tarjoaa hallitusten välistä tukea ja ohjausta sekä valvoo WFP:n toimia.

Järjestöä johtaa pääjohtaja, jonka nimittävät YK:n pääsihteeri ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n pääsihteeri. Pääjohtaja nimitetään viideksi vuodeksi kerrallaan, ja hän vastaa järjestön hallinnosta ja sen ohjelmien, projektien ja muiden toimintojen täytäntöönpanosta. Vuodesta 2017 lähtien pääjohtaja on ollut David Beasley.

WFP:llä on myös yksi varapääjohtaja ja neljä apulaispääjohtajaa, joilla kullakin on oma erityisalueensa.

Järjestön työn tavoitteet määritetään toimintasuunnitelmassa, joka päivitetään joka neljäs vuosi. Vuosien 2017–2021 toimintasuunnitelma yhdistää WFP:n YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan (Agenda 2030). WFP keskittyy nälän poistamiseen ja maailmanlaajuisten kumppanuuksien elvyttämiseen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Rahoittaakseen toimintansa WFP on täysin riippuvainen vapaaehtoisista lahjoituksista. Järjestön suurimpia lahjoittajia ovat hallitukset, mutta lahjoituksia tulee myös yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. 

Korkein johto

David Beasley – pääjohtaja
YK:n World Food Programmen johtaja David Beasley jatkaa siltoja rakentavaa työtään poistaakseen poliittisia, uskonnollisia ja etnisiä raja-aitoja taloudellisen kehityksen ja koulutuksen edistämiseksi. Työssään Beasley hyödyntää neljän vuosikymmenen aikana kertynyttä kokemustaan johtamisesta ja viestinnästä mobilisoidakseen laajaa tietoutta ja taloudellista tukea globaaliin nälänvastaiseen taisteluun.
Manoj Juneja – apulaisjohtaja
Manoj Juneja nimitettiin YK:n World Food Programmen talousjohtajaksi ja resurssienhallinnan apulaisjohtajaksi tammikuussa 2013. Tehtävässään hän pitää huolen tehokkaasta taloudenhoidosta ja siitä, että WFP:n resurssien vaikutus saadaan maksimoitua. Hän valvoo tiimiä, joka muuttaa WFP:n toimintaa digitaalisen teknologian ja datakeskeisen päätöksenteon kautta. Juneja valvoo myös laajaa portfoliota, joka sisältää toiminnan suunnittelun ja suoritushallinnan; varainhoidon ja riskienhallinnan; insinöörityön; ympäristön- ja laivaston hallinnan; ja tieto- ja viestintätekniikan.
Valerie N. Guarnieri – apulaisjohtaja
Valerie N. Guarnieri aloitti apulaisjohtajana tammikuussa 2018. Tässä roolissa hän ohjaa ja valvoo WFP:n maailmanlaajuisia operaatioita, kuten hätätilavalmiutta ja -reagointia, ohjelmia ja päätöksentekoa, ravitsemustyötä ja toimitusketjua, jotta elintärkeä tuki tavoittaisi haavoittuvimmassa asemassa olevat, ruokaturvattomat ihmiset ympäri maailmaa.
Ute Klamert – apulaisjohtaja
Ute Klamert aloitti YK:n World Food Programmen kumppanuuksien ja hallinnon apulaisjohtajana helmikuussa 2019. Klamert vastaa järjestön kumppanuuksista hallitusten, YK-järjestöjen, yksityisen sektorin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.
Joyce Kanyangwa Luma - apulaisjohtaja
Joyce Kanyangwa Luma on toiminut toukokuusta 2022 lähtien väliaikaisena apulaisjohtajana työpaikkakulttuuriosastolla ja sitä ennen WFP:n henkilöstöjohtajana. Työpaikkakulttuuriosasto (Workplace Culture Department, WP) johtaa toimia optimaalisen työympäristön luomiseksi. Osastoon kuuluvat henkilöstöosasto, henkilöstön hyvinvointiosasto, ihmisten ja kulttuurin koordinointiyksikkö sekä monimuotoisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tiimi. Osasto keskittyy luomaan työympäristön, jossa kaikki ihmiset voivat hyödyntää täyden potentiaalinsa, ja omaksuu strategisemman lähestymistavan ihmisten johtamiseen WFP:n henkilöstöpolitiikan puitteissa.
Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva - apulaisjohtaja
on nimitetty johtamaan väliaikaisesti WFP:n vastaperustettua toimitusketju- ja hätäapuosastoa. Ramirolla on yli 35 vuoden kokemus humanitaarisesta toiminnasta, ja hän toimi WFP:n apulaispääjohtajana maaliskuusta 2010 joulukuuhun 2017.
Robert Turner - henkilöstö- ja operatiivinen johtaja
Robert Turner on tehnyt yli kolmen vuosikymmenen mittaisen uran humanitaaristen ja rauhanturvaoperaatioiden parissa, ja hän toimii tällä hetkellä WFP:n henkilöstö- ja operatiivisena johtajana. Hän valvoo ja johtaa operatiivista tukea WFP:n aluetoimistoille ja maatoimistoille. Lisäksi hän tekee tiivistä yhteistyötä ylimmän johdon kanssa varmistaakseen, että WFP toteuttaa ensisijaiset tavoitteensa.