Skip to main content

YK:n World Food Programmea (WFP) hallinnoi WFP:n johtokunta, joka koostuu 36 jäsenvaltion edustajista ja joka tarjoaa hallitusten välistä tukea ja ohjausta sekä valvoo WFP:n toimia.

Järjestöä johtaa pääjohtaja, jonka nimittävät YK:n pääsihteeri ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n pääsihteeri. Pääjohtaja nimitetään viideksi vuodeksi kerrallaan, ja hän vastaa järjestön hallinnosta ja sen ohjelmien, projektien ja muiden toimintojen täytäntöönpanosta. Vuodesta 2017 lähtien pääjohtaja on ollut David Beasley.

WFP:llä on myös yksi varapääjohtaja ja neljä apulaispääjohtajaa, joilla kullakin on oma erityisalueensa.

Järjestön työn tavoitteet määritetään toimintasuunnitelmassa, joka päivitetään joka neljäs vuosi. Vuosien 2017–2021 toimintasuunnitelma yhdistää WFP:n YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan (Agenda 2030). WFP keskittyy nälän poistamiseen ja maailmanlaajuisten kumppanuuksien elvyttämiseen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Rahoittaakseen toimintansa WFP on täysin riippuvainen vapaaehtoisista lahjoituksista. Järjestön suurimpia lahjoittajia ovat hallitukset, mutta lahjoituksia tulee myös yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. 

Korkein johto

David Beasley – pääjohtaja

YK:n World Food Programmen johtaja David Beasley jatkaa siltoja rakentavaa työtään poistaakseen poliittisia, uskonnollisia ja etnisiä raja-aitoja taloudellisen kehityksen ja koulutuksen edistämiseksi. Työssään Beasley hyödyntää neljän vuosikymmenen aikana kertynyttä kokemustaan johtamisesta ja viestinnästä mobilisoidakseen laajaa tietoutta ja taloudellista tukea globaaliin nälänvastaiseen taisteluun.

Manoj Juneja – apulaisjohtaja

Manoj Juneja nimitettiin YK:n World Food Programmen talousjohtajaksi ja resurssienhallinnan apulaisjohtajaksi tammikuussa 2013. Tehtävässään hän pitää huolen tehokkaasta taloudenhoidosta ja siitä, että WFP:n resurssien vaikutus saadaan maksimoitua. Hän valvoo tiimiä, joka muuttaa WFP:n toimintaa digitaalisen teknologian ja datakeskeisen päätöksenteon kautta. Juneja valvoo myös laajaa portfoliota, joka sisältää toiminnan suunnittelun ja suoritushallinnan; varainhoidon ja riskienhallinnan; insinöörityön; ympäristön- ja laivaston hallinnan; ja tieto- ja viestintätekniikan.

Valerie N. Guarnieri – apulaisjohtaja

Valerie N. Guarnieri aloitti apulaisjohtajana tammikuussa 2018. Tässä roolissa hän ohjaa ja valvoo WFP:n maailmanlaajuisia operaatioita, kuten hätätilavalmiutta ja -reagointia, ohjelmia ja päätöksentekoa, ravitsemustyötä ja toimitusketjua, jotta elintärkeä tuki tavoittaisi haavoittuvimmassa asemassa olevat, ruokaturvattomat ihmiset ympäri maailmaa.

Ute Klamert – apulaisjohtaja

Ute Klamert aloitti YK:n World Food Programmen kumppanuuksien ja hallinnon apulaisjohtajana helmikuussa 2019. Klamert vastaa järjestön kumppanuuksista hallitusten, YK-järjestöjen, yksityisen sektorin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.