Skip to main content

YK:n World Food Programmea (WFP) hallinnoi WFP:n johtokunta, joka koostuu 36 jäsenvaltion edustajista ja joka tarjoaa hallitusten välistä tukea ja ohjausta sekä valvoo WFP:n toimia.

Järjestöä johtaa pääjohtaja, jonka nimittävät YK:n pääsihteeri ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n pääsihteeri. Pääjohtaja nimitetään viideksi vuodeksi kerrallaan, ja hän vastaa järjestön hallinnosta ja sen ohjelmien, projektien ja muiden toimintojen täytäntöönpanosta. Vuodesta 2017 lähtien pääjohtaja on ollut David Beasley.

WFP:llä on myös yksi varapääjohtaja ja kolme apulaispääjohtajaa, joilla kullakin on oma erityisalueensa.

Järjestön johdosta päätetään toimintasuunnitelmassa, joka päivitetään joka neljäs vuosi. Vuosien 2017–2021 toimintasuunnitelma yhdistää WFP:n YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan (Agenda 2030). WFP keskittyy nälän poistamiseen ja maailmanlaajuisten kumppanuuksien elvyttämiseen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Rahoittaakseen toimintansa WFP on täysin riippuvainen vapaaehtoisista lahjoituksista. Järjestön suurimpia lahjoittajia ovat hallitukset, mutta lahjoituksia tulee myös yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. 

Pääjohtaja

David Beasley

Korkein johto

 • David Beasley – pääjohtaja

  YK:n World Food Programmen johtajana David Beasley jatkaa siltoja rakentavaa työtään poistaakseen poliittisia, uskonnollisia ja etnisiä raja-aitoja taloudellisen kehityksen ja koulutuksen edistämiseksi. Työssään WFP:llä Beasley hyödyntää neljän vuosikymmenen aikana kertynyttä kokemustaan johtamisesta ja viestinnästä mobilisoidakseen laajaa tietoutta ja taloudellista tukea globaaliin nälänvastaiseen taisteluun.
 • Amir Mahmoud Abdulla – varajohtaja

  Amir Mahmoud Abdulla aloitti YK:n World Food Programmen varajohtajana maaliskuussa 2009. Abdulla työskentelee tällä hetkellä Roomasta käsin, ja johtaa WFP:n uuden yritysarkkitehtuurin täytäntöönpanoa, johon kuuluu strategian, ohjelmarakenteen, taloushallinnon, suunnittelun, seurannan ja raportoinnin linjaus kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi valtiollisella tasolla. Lisäksi hänet nimitettiin tammikuussa 2016 YK:n kehitysryhmän (UNDG) varapuheenjohtajaksi.
 • Manoj Juneja – apulaisjohtaja

  Manoj Juneja aloitti YK:n World Food Programmen talousjohtajana ja resurssienhallinnan apulaisjohtajana tammikuussa 2013. Ennen WFP:lle siirtymistään hän työskenteli heinäkuusta 2011 lähtien YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) operaatioiden apulaisosastopäällikkönä. Juneja työskenteli FAO:lla vuodesta 1987 lähtien useissa johtavissa tehtävissä.
 • Ute Klamert – apulaisjohtaja

  Ute Klamert aloitti YK:n World Food Programmen kumppanuuksien ja hallinnon apulaisjohtajana helmikuussa 2019. Klamert vastaa järjestön kumppanuuksista hallitusten, YK-järjestöjen, yksityisen sektorin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.
 • Valerie Guarnieri – apulaisjohtaja

  Valerie Guarnieri aloitti apulaisjohtajana tammikuussa 2018. Tässä roolissa hän ohjaa ja valvoo WFP:n maailmanlaajuisia operaatioita, kuten hätätilavalmiutta ja -reagointia, ohjelmia ja päätöksentekoa, ravitsemustyötä ja toimitusketjua, jotta elintärkeä tuki tavoittaisi haavoittuvimmassa asemassa olevat, ruokaturvattomat ihmiset ympäri maailmaa.