Skip to main content

Hätätilanteita kuvaillaan ”kiireellisiä toimia vaativiksi tilanteiksi, joiden aikana on selvästi sattunut tapahtuma tai tapahtumasarja, joka aiheuttaa inhimillistä kärsimystä tai uhkaa ihmishenkiä tai ihmisten toimeentuloa ja jonka käsittelyyn asianomaisella hallituksella ei ole keinoja; hätätilanteet ovat todistettavasti epätavallisia tapahtumia tai tapahtumasarjoja, jotka saavat aikaan poikkeuksellista sekasortoa yhteisön elämässä”.

YK:n World Food Programme (WFP) on tarjonnut hätäruoka-avustusta yli 50 vuoden ajan, usein konfliktitilanteissa ja niiden jälkeen sekä katastrofien sattuessa. 

Jatkamme miljoonien ihmisten auttamista, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, jääneet kodittomiksi tai joilta puuttuvat elämän perustarpeet joko ihmisten aiheuttamien hätätilanteiden tai luonnonkatastrofien seurauksena. Vuosikymmenten kriisien ja lukemattomien operaatioiden seurauksena WFP:stä on tullut asiantuntija katastrofien käsittelyssä. Tämä koskee sekä operaatioiden suunnittelua – joka sisältää toimintaamme ohjaavia käytäntöjä ja käsitteitä – että katastrofivalmiuden ja hätätilanteisiin vastaamisen toimintatapoja.