Skip to main content

Nälkä ja humanitaarisen avun tarve on lisääntynyt entisestään koko Myanmarissa, mikä johtuu jo olemassa olevan köyhyyden, COVID-19:n ja nykyisen poliittisen kriisin yhteisvaikutuksista. Yli vuosi sotilasvallankaappauksen jälkeen talous on syöksykierteessä, ja miljoonat ihmiset kamppailevat löytääkseen toimeentulomahdollisuuksia ja palveluita ja kohtaavat yhä useammin haasteita perustarpeidensa tyydyttämisessä.

Ruokaturvan puute lisääntyy, mihin vaikuttavat osaltaan konfliktit, hyödykkeiden hintojen nousu sekä pääsy- ja liikkumisrajoitukset. WFP:n markkinaseuranta osoittaa edelleen, että keskeisten peruselintarvikkeiden hinnat ovat keskimääräistä korkeammat. Polttoaineiden hinnat ovat 133 prosenttia korkeammat kriisin jälkeen, ja tavanomaisen ruokakorin keskimääräinen vähittäismyyntihinta helmikuussa 2022 oli 27 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. 

Yli 13,2 miljoonaa ihmistä (joka neljäs) koko maassa kärsii nyt kohtalaisesta tai vakavasta ruokaturvan puutteesta vuonna 2022, millä on huolestuttavia, aliravitsemusta pahentavia vaikutuksia. Monet perheistä ovat haavoittuvaisia, ja ruoan saaminen pöytään on yhä vaikeampaa erityisesti konfliktien koettelemilla alueilla sekä kaupunkien lähialueilla.

WFP on toimittanut hätäavustusta, ravitsemus- ja toimeentulotukea maan sisäisille pakolaisille ja konfliktin koettelemien alueiden heikoimmassa asemassa oleville ihmisille maan eri osissa. Lisäksi WFP on lisännyt merkittävästi avustustaan saavuttaakseen 2 miljoonaa ihmistä kaupunkien lähialueilla, joilla taloudelliset romahdukset ovat vaikuttaneet suuresti ruokaturvaan. Vuonna 2022 WFP aikoo tarjota ruoka-avustusta vähintään 4 miljoonalle ihmiselle.

Mitä World Food Programme tekee vastatakseen Myanmarin kriisiin

Ruoka- ja ravitsemusavustus
WFP tarjoaa elintärkeää ruoka- ja ravitsemisavustusta konflikteista kärsiville ihmisille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville perheille, jotka kärsivät erityisen pahasti ruokaturvan puutteesta. Vuonna 2021 WFP on laajentanut merkittävästi ihmishenkiä pelastavaa avustustaan ja jakanut ruoka-avustusta lähes 3 miljoonalle ihmiselle, mukaan lukien 56 000 maansisäistä pakolaista konfliktialueilla ja 1,7 miljoonaa ihmistä kaupunkiympäristössä.
COVID-19
WFP:n COVID-19-toimiin kuului ravitsevien aterioiden tarjoaminen karanteeni- ja hoitokeskuksissa sekä aterioiden tarjoaminen palaaville siirtotyöläisille eri puolilla maata. WFP myös mukautti toimintaansa suojellakseen palvelemiamme ihmisiä ja henkilökuntaamme minimoimalla tartuntariskin. WFP järjestää humanitaarista lentoliikennettä, joka yhdistää Yangon ja Kuala Lumpurin ja pysähtyy Laosissa. Lento mahdollistaa humanitaaristen työntekijöiden ja diplomaattien matkustamisen maahan ja maasta pois. Lennot lennetään joka toinen viikko, ja ne jatkuvat niin kauan kuin kansainväliset kaupalliset lennot ovat keskeytyksissä. Tähän mennessä WFP on mahdollistanut 61 lentoa 1 700 etulinjan työntekijälle 194 organisaatiosta.

Kuinka voit auttaa

WFP tarvitsee kiireellisesti 50,2 miljoonaa euroa ylläpitääkseen toimintaansa.
Donate now