Skip to main content

Maailman ruokaohjelma (WFP) tarjoaa vuosittain elintärkeää ruoka- ja ravintoapua noin 100 miljoonalle ihmiselle. Maailmanlaajuisesti on kuitenkin paljon enemmän ihmisiä, joilla ei ole riittävästi syötävää - tällä hetkellä arviolta jopa 811 miljoonaa.

Kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät tavoittavat miljardeja ihmisiä eri puolilla maailmaa. Investoimalla näiden järjestelmien vahvistamiseen voidaan parantaa niiden useiden satojen miljoonien nälkäisten, puutteellisesti ravittujen ja riskialttiiden ihmisten tilannetta, joita emme tavoita suoraan.

Hallitusten auttaminen sosiaalisen suojelun lisäämisessä ja tehostamisessa on keskeinen keino päästä kohti maailmaa, jossa ei ole nälkää. WFP työskentelee hallitusten ja kumppaneiden kanssa varmistaakseen, että vuoteen 2030 mennessä ihmisillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet käyttää kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka turvaavat ja edistävät heidän kykyään huolehtia ruokaturvastaan, ravitsemuksestaan ja niihin liittyvistä välttämättömistä tarpeistaan sekä hallita kohtaamiaan riskejä ja häiriöitä. 

WFP:llä on pitkä historia kansallisen sosiaaliturvan suunnittelun ja toteuttamisen tukemisessa, teknisen neuvonnan tarjoamisessa ja/tai ohjelmien toteuttamisessa hallitusten puolesta tarpeen mukaan.  Lisäksi WFP:n omia ohjelmia toteutetaan usein tavalla, joka täydentää kansallista sosiaalista suojelua. 

WFP hyödyntää läsnäoloaan ja kokemustaan ja tarjoaa asiantuntemusta kaikissa politiikan ja ohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen osa-alueissa toimeksiantonsa ja kapasiteettinsa rajoissa. WFP:n uudessa sosiaalisen suojelun tukistrategiassa vahvistetaan sosiaalista suojelua koskeva lähestymistapamme tuleviksi vuosiksi.

Sosiaaliturva