Skip to main content

Sahelin konflikti horjuttaa ihmishenkiä ja elinkeinoja sekä pakottaa yhä useampia ihmisiä pakenemaan epätoivoissaan. Ilmastokriisin vaikutukset, elintarvikkeiden ja polttoaineiden hintoja nostavat maailmanlaajuiset taloudelliset vastatuulet, maataloustuotannon väheneminen ja yhteisöjen väliset jännitteet ovat Keski-Sahelin suurimpia ruokaturvattomuuden aiheuttajia.

Akuutti ruokaturvattomuus on saavuttamassa katastrofaaliset mittasuhteet Burkina Fason ja Malin konfliktin koettelemilla alueilla, joissa humanitaarisen avustuksen saanti on rajallista. Nigerissä meneillään oleva poliittinen kriisi ja sitä seuranneet talouspakotteet ja rajojen sulkeminen lisäävät ruokaturvattomuutta ja humanitaarisia tarpeita, jotka olivat jo ennennäkemättömällä tasolla viime vuosina.

Tšadissa elää yksi Afrikan suurimmista ja nopeimmin kasvavista pakolaisväestöistä, mikä lisää paineita ruokaturvattomiin yhteisöihin. Naapurimaan Sudanin konflikti on ajanut satojatuhansia uusia pakolaisia rajan yli, ja maassa on heitä nyt miljoona ihmistä. Vaikka humanitaariset tarpeet kasvavat jatkuvasti, resurssit avustuksien antamiseen vähenevät, joten humanitaarisilla toimijoilla on vain vähän vaihtoehtoja.

Kaikki Keski-Sahelin pakolaiset tarvitsevat kiireellisesti henkeä pelastavaa avustusta. Useimmat heistä asuvat yhteisöissä, jotka ovat usein puutteellisia ja erittäin haavoittuvia. Ruoan tarve kasvaa vääjäämättä, ja humanitaarisen avustuksen saanti on yhä haastavampaa.

Nopea humanitaarinen toiminta on nyt välttämätöntä ihmishenkien pelastamiseksi. Kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin vastaaminen on valtava haaste, ja samalla on turvattava viime vuosina saavutettu edistys yhteisöjen resilienssin kehittämisessä.

Maailman ruokaohjelma (WFP) yhdistää henkeä pelastavat humanitaariset avustustoimensa integroituun toimintakokonaisuuteen, jolla tuetaan toimeentuloa, palautetaan ekosysteemejä, luodaan työpaikkoja ja rakennetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tavoitteena on muuttaa elämiä, lopettaa nälkä, vähentää turvatonta muuttoliikettä, kouluttaa nuoria ja hillitä konflikteja. 

WFP tarvitsee 518 miljoonaa euroa joulukuusta 2023 toukokuuhun 2024, jotta perheet voivat jatkossakin tavoittaa pelastavaa ruoka-avustusta.

Mitä YK:n World Food Programme tekee vastatakseen Sahelin kriisiin

Burkina Faso
WFP:n toimintaan kuuluu: hätäruoka-avustus maansisäisille pakolaisille, vastaanottavalle yhteisölle, pakolaisille ja ihmisille, jotka kärsivät kuivan kauden vaikutuksista; kouluruoka, johon sisältyy paikallisen jogurtin tuotanto-ohjelman tukeminen; aliravitsemuksen hoitaminen ja ennaltaehkäiseminen; voimavaroja vahvistava ruoka-avustus pienviljelijöille; tuki arvoketjuille; mikro- ja makrovakuutukset; paikallisen valmiuden parantaminen; tiedon- ja viestintäteknologian toimittaminen; logistinen ja muu tarvittava yhteistyökumppanien tuki.
Mali
Kuten muutkin Sahelin maat, Malissa korkeat ravitsemus- ja ruokaturvattomuuden tasot ovat yhteydessä epäsuotuisiin sääoloihin ja korkeaan köyhyystasoon. Konfliktit vaikeuttavat tilannetta edelleen. WFP tarjoaa Malissa toimintapaketteja, jotka vaihtelevat hätätoimenpiteistä yhteisöjen kestokyvyn vahvistamiseen.
Niger
WFP toimittaa avustusta kriisistä kärsivälle väestölle, mukaan lukien pakolaisille ja maansisäisille pakolaisille ruoka-avustuksella, hätäkouluruualla ja erityisellä lapsille suunnatulla ruualla. WFP tukee myös haavoittuvassa asemassa olevia koululaisia kouluvuoden aikana toimittamalla kouluruokaa, joka kiihdyttää paikallista tuotantoa. WFP on onnistuneesti toteuttanut muun muassa voimavarojen kehittämiseen ja kunnostamiseen, ilmastoriskien hallintaan ja paikallisiin ostoksiin liittyviä toimia yhteisöön perustuvan lähestymistavan avulla. including the development or rehabilitation of assets, climate risk management measures and local purchases, through a community-based approach.

Miten sinä voit auttaa?

Lahjoita tänään ja auta meitä tarjoamaan elintärkeää ravintoa perheille, jotka sitä eniten tarvitsevat.
Lahjoita nyt