Skip to main content

Koska YK:N World Food Programmella (WFP) ei ole itsenäistä rahoitusta, kaikkiin rahana tai luontaisetuuksina saataviin lahjoituksiin on sisällyttävä avustusten kuljetukseen, hallintaan ja seurantaan tarvittava rahamäärä. WFP:n rahoitus on peräisin seuraavista lähteistä:

Valtiot

WFP:n tärkeimpiä rahoittajia ovat valtiot. Järjestölle ei anneta rahoitusta jäsenvaltioiden YK-maksuista. Keskimäärin yli 60 valtiota osallistuu WFP:n humanitaaristen ja kehityshankkeiden rahoittamiseen. Kaikkien valtioiden tuki on täysin vapaaehtoista. 

Yritykset

Yritysten lahjoitusohjelmien avulla yksittäiset yritykset voivat auttaa merkittävästi nälän torjunnassa. Yritysten tekemät raha-, tuote- tai palvelulahjoitukset auttavat vapauttamaan resursseja, joiden avulla WFP voi ruokkia enemmän nälkäisiä ihmisiä. Samalla yritykset osallistavat työntekijänsä, asiakkaansa ja muut sidosryhmänsä elintärkeään, ihmishenkiä pelastavaan tehtävään.  

Viimeaikaiset lahjoitukset yksityisiltä ja voittoa tavoittelemattomilta järjestöiltä ovat sisältäneet ensisijaisen tärkeää tukea useisiin hätätoimiin. Tällaista tukea on esimerkiksi asiantuntija-apu WFP:n logistiikan ja varainhankintaosaamisen parantamiseksi sekä rahoituksen myöntäminen WFP:n kouluruokaohjelmaa varten. 

Yksityishenkilöt

Yksityishenkilöt voivat vaikuttaa nälästä kärsivien elämään. Lahjoituksellasi voidaan tarjota: 

  • hätäruoka-annoksia kriisitilanteessa
  • ravitsevaa ruokaa nälkäisille lapsille kouluissa 
  • ruokatukea, jonka avulla kannustetaan köyhiä perheitä lähettämään tyttärensä kouluun
  • ruokaa maksuksi ihmisille koulujen, teiden ja muun infrastruktuurin jälleenrakentamisesta konfliktien ja luonnonkatastrofien jälkeen.

Yksityishenkilöt voivat tukea WFP:n työtä myös muilla tavoin. Lue lisää