Skip to main content

Ukrainan sota on jättänyt arviolta joka kolmannen perheen ilman riittävästi ruokaa, ja joillakin alueilla idässä ja etelässä jopa joka toisen.

Yli 6 miljoonaa ukrainalaista on joutunut siirtymään kotiseudultaan ja yli 6 miljoonaa on lähtenyt maasta. Monet jäljelle jääneistä ovat menettäneet toimeentulonsa erityisesti rintamalinjojen läheisyydessä sijaitsevilla alueilla. Miljoonat kodeistaan maan länsiosiin paenneet valmistautuvat pitkäaikaiseen maansisäiseen siirtolaisuuteen. Monet pääkaupungin Kiovan ympärillä sijaitseville vapautetuille alueille palanneet kamppailevat elämänsä jälleenrakentamisen kanssa, koska heillä ei ole enää rahaa tai heidän kotinsa on raunioina.

Sota häiritsee kaupallisia toimitusketjuja maan sisällä, minkä vuoksi monet itä- ja eteläosan yhteisöt eivät saa ruokaa.

WFP laajentaa nopeasti toimintaansa tukeakseen 4,7 miljoonaa ihmistä Ukrainassa kuukausittain käyttäen joustavaa ruoka- ja käteisavustuksen yhdistelmää. Tuemme ihmisiä siellä, missä he ovat, myös rintamalinjan lähellä sijaitsevilla alueilla.

Moldovaan on jäänyt arviolta 88 000 pakolaista Ukrainasta, pääasiassa naisia, lapsia ja vanhuksia, mikä lisää jo ennestään hauraaseen talouteen kohdistuvia paineita. WFP antaa heille ruoka-avustusta ja käteisavustusta isäntäperheille.

Ukraina on yksi maailman tärkeimmistä leipäkoreista, ja ennen sotaa se tuotti ruokaa 400 miljoonalle ihmiselle vuodessa. Sota on vähentänyt huomattavasti akuutisti ruokaa tarvitsevien maiden toimituksia ja nostanut samalla ruoan hintaa. WFP on tukenut ponnisteluja Mustanmeren satamien avaamiseksi uudelleen, ja se työskentelee ympäri vuorokauden ruoan siirtämiseksi sopimuksen solmimisen jälkeen, tutkien samalla muiden vientikanavien käyttöä.

Mitä WFP tekee vastatakseen Ukrainan kriisiin?

Hätätoimenpiteet
WFP pyrkii tavoittamaan 4,5 miljoonaa ihmistä käteissiirroilla ja perinteisellä ruoka-avulla. WFP valmistautuu myös tarjoamaan avustusta kotinsa jättäneille ukrainalaisille pakolaisia vastaanottavissa maissa.
Kriisi-televiestintä ja logistiikka
WFP on YK:n puolesta Ukrainassa ja useissa naapurimaissa johtamassa kriisin televiestintä- ja logistiikkayhteistyötä. WFP perustaa ryhmiä Moldovaan, Romaniaan, Slovakiaan, Unkariin ja Puolaan mahdollistaakseen ruoka- ja käteisapu toimituksia Ukrainaan ja tukemaan pakolaisia tarpeen mukaan.

Miten sinä voit auttaa?

WFP tarvitsee kipeästi apuasi auttaakseen konfliktia pakenevia ihmisiä sekä maan sisällä että naapurimaissa
Lahjoita nyt