Skip to main content

Miljoonat lapset ympäri maailman menevät joka päivä kouluun tyhjin vatsoin – nälän vaikuttaessa heidän keskittymiseensä ja oppimiskykyynsä. Miljoonat lapset – erityisesti tytöt – eivät myöskään pääse kouluun, koska heidän perheensä tarvitsevat lasten apua kotitöissä tai pellolla. Konflikteista kärsivillä alueilla lapset ovat kaksi kertaa todennäköisemmin ilman koulutusta kuin vakaissa maissa – tyttöjen tapauksessa 2.5 kertaa todennäköisemmin.

World Food Programmella (WFP) on kuuden vuosikymmenen kokemus kouluruokailun ja terveysaloitteiden tukemisesta. Tänä aikana WFP on työskennellyt yli 100 maan kanssa rakentaakseen kestäviä, kansallisia kouluruokaohjelmia. WFP:n perimmäinen tavoite on kannustaa ja helpottaa kansallisten hallitusten omistajuutta kouluruokaohjelmista – tämä siirtymä hallitusten kouluruokaohjelmiin on tapahtunut jo 48 maassa.

WFP antaa maiden hallituksille ensisijaisesti teknistä tukea, jotta kansallisten kouluruoka-ohjelmien määrää ja laatua voitaisiin parantaa, kehittää ja kokeilla uusia tapoja. Tämän tuen kautta WFP voi auttaa nostamaan elämänlaatua, lisäämään koulutusmahdollisuuksia ja parantamaan ravitsemustilannetta yli 106 miljoonalle lapselle 77 maassa. Tarvittaessa, WFP tarjoaa myös luontoisetuuksia. Vuonna 2021, 15,5 miljoonaa koululaista 57 maassa saivat WFP:n ravitsevia aterioita ja välipaloja. 

Parempi terveys ja ravitsemus auttaa lapsia oppimaan ja suoriutumaan paremmin, mikä taas laajentaa heidän koulutusmahdollisuuksiaan. 

Kouluruokaohjelmat toimivat kannustimena perheille lähettää ja pitää lapsensa koulussa. Kouluruoan takia haavoittuvassa asemassa olevat perheet voivat säästää ruokakuluista noin 10 prosenttia vuosittain. Kouluruoka-ohjelmilla voidaan myös voimaannuttaa tyttöjä -  ne estävät vanhempia vetämästä tyttöjä pois koulusta ennenaikaisesti ja pakottamalla heidät lapsiavioliittoihin, jotka voivat johtaa ennenaikaisiin raskauksiin. 

Koska kouluruoka ja terveys hyödyttävät lapsia ja perheitä, ne auttavat kasvattamaan niin sanottua ’inhimillistä pääomaa’ – väestön terveyden, taitojen, osaamisen, kokemuksen ja tapojen summaa.

Kun kouluruokaohjelmat yhdistetään paikallisten pienviljelijöiden ruuantuotantoon, ne hyödyttävät myös paikallista taloutta ja niillä tuetaan paremmin suunniteltujen, ilmasto-ystävällisten, kestävien ja tasa-arvoa edistävien ruokajärjestelmien luomista. Ruokailun muuttaminen kestävämmäksi voi vähentää merkittävästi kansallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Monissa maissa kouluruokailu on suurin valtion elintarvikehankintojen lähde.

Maat ovat huomanneet nämä monialaiset hyödyt: vuonna 2021 vastauksena COVID19- pandemian koulutukseen kohdistuneisiin tuhoisiin vaikutuksiin, hallitukset perustivat School Meals -koalition. WFP on koalition on ylpeä tukija ja toimii koalition sihteeristössä tukemassa koalition työtä tavoitteena palauttaa, vahvistaa ja parantaa kouluruokailuohjelmia maailmanlaajuisesti.

WFP jatkaa hallitusten tukemista ja pyrkii siihen, että jokainen lapsi saisi päivittäin terveellisen aterian koulussa vuoteen 2030 mennessä. Erityistä huomiota kiinnitetään 73 miljoonaan haavoittuvassa asemassa olevaan lapseen, jotka eivät saaneet kouluaterioita edes ennen pandemiaa. WFP:n 10-vuotinen kouluruokailustrategia, joka julkaistiin tammikuussa 2020, vahvistaa tämän sitoutumisen.