Skip to main content

YK:n World Food Programmen (WFP) Pohjoismaiden toimisto työskentelee kerätäkseen tukea Ei nälkää -tavoitteelle ja lisätäkseen tietoisuutta WFP:n pohjoismaisten kumppanien avulla tehdyistä saavutuksista. Pohjoismaiden hallitukset ovat humanitaarisen avun vankkoja tukijoita ja siten myös tärkeitä yhteistyötahoja WFP:lle. Yhteenlaskettuna Pohjoismaat olivat vuonna 2018 viidenneksi suurin lahjoittaja ja ovat suurimpien ei-korvamerkittyjen, joustavien lahjoittajien joukossa. Joustavat lahjoitukset ovat WFP:n työlle äärimmäisen tärkeitä, sillä ne mahdollistavat avun antamisen hätätilanteissa sekä pitkittyneissä avustusoperaatioissa - siellä ja silloin kun avun tarve on suurin. Joustava rahoitus antaa myös mahdollisuuden aloittaa operaatioita nopealla aikataululla ja kohdistaa varoja unohdettuihin kriiseihin, jotka eivät saa näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Joustavat varat auttavat ennen kaikkea varmistamaan, että voimme auttaa kiireisimmin avustusta tarvitsevia ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Pohjoismaiden toimisto toimii myös yhteystoimistona WFP:n Rooman päämajan, alue- ja maatoimistojen sekä pohjoismaiden kumppaneiden välillä.

WFP:n Pohjoismaiden toimisto pyrkii viestintä- ja tiedotustyöllään tavoittamaan avainasemassa olevia sidosryhmiä luodakseen poliittista ja julkista tukea nälänvastaiselle taistelulle. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita sekä vahvistamme jo olemassa olevia suhteita.

WFP:n Pohjoismaiden toimiston toimintaan kuuluu esitelmien ja luentojen pitämistä, konferenssien, seminaarien ja väittelyiden järjestämistä ja niihin osallistumista, kenttämatkojen organisointia sidosryhmille, yhteydenpitoa perinteiseen mediaan sekä viestintää omien Facebook, Twitter ja Instagram -tilien kautta.

Yhteystiedot

YK:n World Food Programme ja Suomi

Pitkään jatkuneen tuen ja vahvan sitoutuneisuutensa ansiosta Suomi on tärkeä kumppani YK:n World Food Programmelle