Skip to main content

WFP:n arvion mukaan 12,1 miljoonaa syyrialaista kärsii nyt ruokaturvan puutteesta. Se on yli puolet väestöstä ja 51 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. 

Ennätyskorkea ruoan hinta, polttoainekriisi, inflaatio, jatkuva konflikti osissa maata, epäsuotuisat sääolot ja Ukrainan sota vuoden 2022 alkupuolella ovat vaikuttaneet tuhoisasti Syyrian heikoimmassa asemassa oleviin. Paikalliset tukijärjestelmät eivät enää kestä painetta, ja lukuisat ihmiset ovat jäämässä tuen ulkopuolelle silloin, kun he sitä eniten tarvitsevat. 

WFP:n oli myös pakko pienentää asteittain ruoka-annoksiaan, jotta se voisi jatkaa ruoka-avustusta rahoitusvajeesta ja toimitusketjun häiriöistä huolimatta. Selviytyäkseen tilanteesta perheille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin valita ruoan, koulun, lääkkeiden ja polttoaineen välillä, koska heillä ei ole varaa kaikkeen. Varhaiset avioliitot ja lasten koulutuksen keskeyttämiset ovat myös lisääntymässä.

WFP tarjoaa hätäruoka-avustusta 5,6 miljoonalle ihmiselle kuukausittain.

WFP tarjoaa kuukausittain 5,6 miljoonalle ihmiselle Syyriassa hengenpelastavaa ruoka-avustusta. Perheitä tuetaan ruoka-annoksilla ja/tai arvoseteleillä, joilla ostetaan ruokaa, koululaisille eri puolilla maata tarjotaan terveellisiä välipaloja sekä äitien ja lasten aliravitsemusta ehkäistään ja hoidetaan.

Mitä YK:n World Food Programme tekee vastatakseen Syyrian kriisiin

Ruoka-avustus
WFP tarjoaa elintärkeää ruoka-avustusta kuukausittain 5,6 miljoonalle ihmiselle kaikissa Syyrian 14 maakunnassa. Avustus on muun muassa hätäruoka-avustusta Koillis-Syyriassa, jotta perheiden välittömät tarpeet täyttyisivät kriisin aikana.
Kestokyky ja elinkeinot
WFP tukee perheitä kaikkialla Syyriassa, jotta ne voisivat palauttaa toimeentulonsa, parantaa ruokaturvaa ja valmiuksiaan selviytyä tulevista kriiseistä. Hätäavun lisäksi WFP tukee yhteisöjen omavaraisuutta. Koulutuksen ja paikallisen infrastruktuurin, kuten kastelujärjestelmien ja leipomoiden, kunnostamisen avulla syyrialaiset perheet saavat tarvitsemansa mahdollisuudet pysyä maatiloillaan, kasvattaa omaa ruokaansa ja lisätä tulojaan.
Kouluateriat
WFP tarjoaa ravintorikastettuja välipaloja, tuoreita aterioita ja tukea sähköisten palvelusetelien avulla yli 460 000 oppilaalle. Tämä ruoka on tärkeä askel kohti oppilaiden terveyden ja ravitsemuksen parantamista ja motivoi perheitä lähettämään lapset kouluun. Aleppon tuoreiden kouluaterioiden ohjelma työllistää haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja tarjoaa heille koulutusta ja tuloja, jotta he voivat elättää perheensä ja tulla taloudellisesti riippumattomiksi.
Ravitsemus
WFP ennaltaehkäisee ja puuttuu virheravitsemukseen ja mikroravintoaineiden puutteeseen tarjoamalla ravitsemustukea alle 5-vuotiaille lapsille sekä raskaana oleville naisille ja imettäville äideille. WFP tukee tällä hetkellä yli 300 000 raskaana olevaa ja imettävää naista ja tyttöä sekä 6 kuukauden ja 2 vuoden ikäistä lasta saamaan ravinteikasta ruokaa ja parantamaan ruokavaliotaan kaikissa Syyrian 14 maakunnassa. Tähän kuuluu naisten tukeminen kupongeilla, jotta he voivat monipuolistaa ruokavaliotaan, parantaa vitamiinien ja kivennäisaineiden saantia ja täyttää ravitsemukselliset tarpeensa.

Rahoitustarpeet

Vaikka poliittinen ratkaisu on välttämätön, rahoitus on edelleen ratkaisevan tärkeää, jotta ihmisiä voidaan tukea selviytymään ennennäkemättömästä kriisistä, jota maailmanlaajuinen ruokakriisi pahentaa entisestään. WFP:llä on edessään rahoitusvaje, - nykyinen rahoitus ei riitä ylläpitämään Syyriassa toteutettavia, elintärkeitä toimia, vaikka nykyiset pienemmät annokset kattavatkin lähes puolet perheiden kuukausittaisesta ruokatarpeesta.

Miten sinä voit auttaa?

Sinun lahjoituksellasi on väliä – tue WFP:n työtä, jolla pelastamme perheitä ja ihmishenkiä Syyriassa. Yhdessä voimme auttaa syyrialaisia saamaan tarvitsemaansa hätäapua, jotta he voivat uudelleenrakentaa elämänsä.
Lahjoita nyt