Skip to main content

Pitkään jatkuneen tuen ja vahvan sitoutuneisuutensa ansiosta Suomi on tärkeä kumppani YK:n World Food Programmelle. Yhä useampien humanitaaristen kriisien vaatiessa huomiotamme WFP on yhä enemmän riippuvainen Suomen kaltaisista yhteistyökumppaneista, jotka auttavat meitä vastaamaan tehokkaasti ja nopeasti miljoonien haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten tarpeisiin.

YK:n World Food Programmen Pohjoismaiden toimisto

YK:n World Food Programmen Pohjoismaiden toimisto työskentelee kerätäkseen tukea Ei nälkää -tavoitteelle ja lisätäkseen tietoisuutta WFP:n pohjoismaisten kumppanien avulla tehdyistä saavutuksista.