Skip to main content

Pitkään jatkuneen tuen ja vahvan sitoutuneisuutensa ansiosta Suomi on tärkeä strateginen kumppani YK:n World Food Programmelle. Suomi tukee WFP:tä tarjoamalla luotettavaa ja joustavaa rahoitusta, joka auttaa meitä vastaamaan tehokkaasti ja nopeasti miljoonien haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten tarpeisiin.

Suomi tukee WFP:n työtä tarjoamalla sekä kohdistettua että joustavaa rahoitusta. Kohdistettu rahoitus on suunnattu lahjoittajan päättämään kohteeseen kuten tiettyyn maahan tai kriisiin. Joustava rahoitus tarkoittaa lahjoitusta, jota ei ole korvamerkitty tiettyyn tarkoitukseen, ja näin ollen WFP voi kohdistaa lahjoituksen operaatioon, jossa avun tarve on suurin. Joustavan rahoituksen avulla WFP voi vastata nopeasti yllättäviin kriisitilanteisiin, taata operaatioiden jatkuvuuden unohdetuissa kriiseissä ja investoida ennaltaehkäisevään työhön.

Lisäksi Suomi tukee WFP:n työtä osallistumalla kansainvälisiin pelastusoperaatioihin WFP:n kanssa solmitun Standby Partnership -sopimuksen kautta. Kumppanuussopimusten avulla WFP voi pyytää tukea kumppaneilta humanitaaristen kriisien aikana joko henkilöstön, tarpeiston tai palveluiden muodossa. 

Suomi tukee myös apulaisasiantuntijaohjelmaa (Junior Professional Officer, JPO), joka työllistää nuoria Suomen kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita urasta kansainvälisten tehtävien parissa.

WFP tekee yhteistyötä suomalaisten kumppaneiden kanssa:

Ulkoministeriö
Ulkoministeriö tarjoaa WFP:lle kohdistetun rahoituksen lisäksi monivuotista joustavaa rahoitusta. Suomella on myös tärkeä rooli WFP:n strategisena kumppanina.
Pelastusopisto

Pelastusopisto

on Suomen sisäministeriön ohjauksessa toimiva hätäkeskus-toiminnan ja pelastusalan ammatillista koulutusta tarjoava oppilaitos, jolla on Standby Partnership -sopimus WFP:n kanssa. Yhteistoiminta alkoi vuonna 2011 WFP:n solmiessa sopimuksen Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) kanssa. Vuonna 2019 kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden koulutus, rekrytointi ja lähettäminen operaatioihin siirtyivät Kriisinhallintakeskukselta Pelastusopistolle.