Skip to main content

Aseellisten konfliktien, ihmisten valtavien pakkosiirtojen ja katastrofien aiheuttaessa entistä suurempaa tuhoa, humanitaarinen työ on edelleen yksi globaalin hallinnon kulmakivistä. YK:n World Food Programme (WFP) on työskennellyt kriisien keskellä viiden vuosikymmen ajan ja tämän myötä siitä on tullut asiantuntija toimitusketjujen, tekniikan ja televiestinnän aloilla – usein mitä haastavimmissa ympäristöissä. Tämä kokemus antaa WFP:lle kyvyn tukea keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityshankkeita sekä katastrofivalmiuden kehittämistä paikallisissa toimintaympäristöissä.

Rajallisen rahoituksen ja korkeiden tehokkuusodotuksien myötä humanitaarisen yhteisön on koordinoitava toimiaan, tehostettava prosessejaan ja yhdistettävä voimavarojaan enenevissä määrin. WFP toimii yhteistyössä yksityisen sektorin yhteistyökumppanien kanssa luoden uudenlaisia toimintatapoja ja työkaluja. Tämä hyödyttää myös muita humanitaarisia toimijoita, sillä ottamalla käyttöön innovaatioita, he voivat pelastaa enemmän ihmishenkiä ja säästää sekä rahoitusta että ympäristöä.

WFP:n ruoan, tarvikkeiden ja palveluiden maailmanlaajuisen kysynnän ansiosta tarjoamme yhteistyökumppaneillemme kustannustehokkuutta, kilpailukykyisiä markkinahintoja ja oikea-aikaisen toimituksen.

Tämän lisäksi WFP johtaa maailmanlaajuista logistiikkaryhmää (Logistics Cluster) ja katastrofin aikaisen televiestinnän yksikköä (Emergency Telecommunications Cluster, ETC) sekä johtaa yhteistyössä ruokaturvaryhmää (Food Security Cluster). WFP on johtava organisaatio laajan mittakaavan katastrofeissa, ja hätätilanteissa WFP koordinoi laajemman humanitaarisen yhteisön toimintaa. Logistiikkaryhmä ja ETC tarjoavat yhteisiä logistiikka- ja televiestintäpalveluita. Ruokaturvaryhmä koordinoi humanitaaristen kriisien aikana erityisesti ruoan saatavuuteen ja käyttöön liittyviä toimenpiteitä.

YK:n World Food Programmen tarjoamia palveluita

Ruoan hankinta, hätäaputarvikkeet ja käyttölaitteisto
WFP voi hankkia yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi: lapsille suunnattua ravitsevaa ruokaa sekä vettä ja saniteettitarvikkeita, liikkuvia varastoja, ajoneuvoja ja televiestintälaitteita katastrofitilanteisiin.
Hätävarastointi ja valmiusvarastointi
WFP tarjoaa varastotilaa ruoalle ja hätäaputarvikkeille: perheteltoista keittovarusteisiin ja käyttölaitteistoon. Varusteet voidaan varastoida kuudelle humanitaarisen avun tukiasemalle (UNHRD), jotka WFP on strategisesti sijoittanut katastrofiherkille alueille, tai satoihin WFP:n hoitamiin varastoihin kentällä. WFP tarjoaa myös kylmäsäilytystä helposti pilaantuville tuotteille, kuten lääkkeille.
Rahdin kuljetus
WFP toimii yhdessä paikallisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten meri-, maa- ja ilmakuljetusverkostojen kanssa toimittaakseen perille elintärkeää ruoka-avustusta ja hätäaputarvikkeita – sekä omia hankkeitaan että yhteistyökumppaneitaan varten.
Televiestintä- ja tietotekniikkapalvelut
Humanitaaristen yhteistyökumppaneiden pyynnöstä WFP lähettää kentälle televiestinnän ja tietotekniikan asiantuntijoita rakentamaan tietoliikenneyhteyksiä vaikeasti saavutettaviin paikkoihin, jotta avustustyöntekijät voivat toimittaa elintärkeää apua ihmisille.
Lentomatkustuspalvelut
WFP tarjoaa yli 20 maassa äärimmäisen tärkeitä lentomatkustuspalveluita avustustyöntekijöille, jotta he pääsevät alueille, jotka eivät ole muuten saavutettavissa joko huonon turvallisuustilanteen, infrastruktuurin tai kaupallisen lentoliikenteen puuttumisen vuoksi. YK:n humanitaarisen avun lentopalveluiden (UNHAS) avulla WFP varmistaa, että humanitaariset toimijat pystyvät jatkuvasti tukemaan heikossa asemassa olevia perheitä ja yhteisöjä, jotka ovat avun tarpeessa.
Varastointi ja käsittely
Erillispalveluna tai osana palvelupakettia WFP hallinnoi ja palkkaa paikallisia yrityksiä ja työntekijöitä varmistamaan ruoan ja hätäaputarvikkeiden asianmukaisen käsittelyn ja varastoinnin yli 75 maassa.
Tekninen tuki
WFP:llä on alan johtavaa asiantuntemusta humanitaarisesta insinööritekniikasta, jota se tarjoaa pyynnöstä hallituksille, kansalaisjärjestöille ja YK-järjestöille. Nämä palvelut vaihtelevat liikenneinfrastruktuurista, kuten kiitoratojen kunnostuksesta ja siltojen uudelleenrakennuksesta, katastrofivalmiusinfrastruktuuriin ja kestäviin energiaratkaisuihin.
Terveys- ja asumispalvelut
Humanitaarisen henkilöstön hyvinvointi on edellytys sille, että avustettavat saavat tarvitsemaansa apua. WFP:n terveyspalveluihin kuuluvat WFP:n järjestämät kenttähenkilöstön rokotukset, majoitus WFP:n majataloissa kentällä sekä työasemien ergonomian etäarviointia varten kehitelty menetelmä.