Skip to main content

Konfliktit ovat edelleen suurin nälänhädän aiheuttaja useimmissa maailman ruokakriiseissä. Aseellisten konfliktien, turvattomuuden ja kansalaislevottomuuksien lisääntyminen heikentää ruoka- ja ravitsemusturvaa entisestään. Vuoden 2023 maailmanlaajuisessa humanitaarisessa katsauksessa arvioidaan, että joka 23. ihminen tarvitsee nyt humanitaarista apua, mikä on yli kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2020. Lisäksi arvioidaan, että 345,2 miljoonan ihmisen arvioidaan olevan ruokaturvattomia vuonna 2023.

YK:n turvallisuusneuvosto tunnusti konfliktien ja nälän välisen yhteyden ja tuomitsi nälänhädän käytön sota-aseena hyväksyessään vuonna 2018 käänteentekevän päätöslauselman 2417. Tällä päätöslauselmalla tunnustetaan tarve katkaista aseellisten konfliktien ja nälän välinen noidankehä ja asettaa vastuuseen ne, jotka käyttävät nälänhätää hyväkseen.

Maailmaa ilman nälkää ei voida saavuttaa ilman vakautta - siksi WFP:llä on keskeinen rooli rauhan polkujen rakentamisessa. Tämä korostui virallisesti lokakuussa 2020, kun Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin WFP:lle "sen ponnisteluista nälän torjumiseksi, sen panoksesta rauhan edellytysten parantamiseen konfliktialueilla ja siitä, että se on toiminut liikkeellepanevana voimana pyrkimyksissä estää nälän käyttäminen sodan ja konfliktin aseena".  

Ruokaturvattomuus pahenee väistämättä, kun taistelut ajavat suuren joukon ihmisiä kodeistaan, maastaan ja toimeentulon lähteistä ja kun ne rajoittavat hengenpelastavaa apua tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia saada apua. WFP on panostanut tutkimukseen, jolla pyritään löytämään parhaita käytäntöjä rauhan edistämiseksi. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen (SIPRI) kanssa tehdyn yhteisen tutkimuskumppanuuden alustavat tulokset, jotka keskittyivät 12 maakohtaiseen tapaustutkimukseen ja viiteen aihealueeseen, osoittivat, että WFP:n työ on parantanut rauhan näkymiä parantamalla kiisteltyjen luonnonvarojen (esim. vesi, maa) saatavuutta ja tarjontaa, vahvistamalla sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ratkaisemalla epäkohtia yhteisöjen sisällä ja niiden välillä, lisäämällä mahdollisuuksia ja osallisuutta, myös nuorten osalta, sekä lisäämällä kansalaisten ja valtion välistä luottamusta vahvistamalla valtion vastuuvelvollisuutta ja palvelujen tarjoamista.

WFP toimii kumppaneina sellaisten rauhantoimijoiden kanssa, joilla on valtuudet ja valmiudet puuttua suoraan konfliktien ja haavoittuvuuden rakenteellisiin syihin, ja tukee samalla voimakkaasti heidän työtään.

4:ssä 4:stä

maassa, jossa ihmiset elävät nälänhädän kaltaisissa olosuhteissa, koetaan voimakasta aseellista väkivaltaa vuonna 2023

40 miljoonan

ihmisen arvioidaan olevan hätätilanteessa tai sitä pahemmassa akuutissa ruokaturvattomuudessa  51 maassa vuonna 2023.

349 miljoonan 

ihmisen odotetaan olevan ruokaturvattomia vuonna 2023

 

WFP ja SIPRI - Rauhan mahdollisuudet