Skip to main content

Nälkäkriisin pahetessa nopeasti konfliktin runtelemalla Kasain alueella Kongon demokraattisessa tasavallassa 7,7 miljoonalla ihmisellä, eli neljäsosalla väestöstä, ei ole riittävästi kohtuuhintaista ja ravitsevaa ruokaa.

Eniten kärsineissä yhteisöissä yhdeksän kymmenestä ihmisestä on ruokaturvattomia ja puolet vakavasti ruokaturvattomia. Global Acute Malnutrition -indeksin alle 5-vuotiaiden lasten virheravitsemuksen taso on noussut 14 prosenttiin, mikä on selvästi 10 prosentin kriittisen raja-arvon yläpuolella. 4,6 miljoonaa lasta on aliravittuja, joista 2,2 miljoonaa on vakavasti aliravittuja ja vaarassa menehtyä.

Konfliktin puhjettua elokuussa 2016 arviolta 1,4 miljoonaa ihmistä on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi tai paennut naapurimaahan Angolaan. Vaikka noin puolet on palannut takaisin, 762 000 ihmistä elää edelleen maan sisäisinä pakolaisina. 

Useimmat maansisäiset pakolaisperheet ovat nyt menettäneet kaksi peräkkäistä istutuskautta. Monet haavoittuvaisemmassa asemassa olevat syövät vähemmän kuin aterian päivässä. Päivän ainoa ateria koostuu yleensä vain maniokin juurista ja lehdistä, jotka eivät sisällä proteiinia, vitamiineja tai mineraaleja. Pakolaisten käyttämiä selviytymiskeinoja ovat kerjääminen, prostituutio ja istutettaviksi tarkoitettujen siementen syöminen.

7,7 miljoonaa
ihmistä kärsii vakavasta ruokaturvattomuudesta
2,2 miljoonaa
lasta on vaarassa kuolla vakavaan aliravitsemukseen

Mitä YK:n World Food Programme tekee vastatakseen Kasain kriisiin

  • Ruoka-avustus

    WFP tarjoaa täysimääräistä ruoka-apua (viljoja, palkokasveja, kasviöljyä ja suolaa) erityisen haavoittuvaisessa asemassa oleville perheille. Vuonna 2017 WFP avusti 450 000 konfliktista kärsinyttä ihmistä, ja vuonna 2018 tavoitteena on pystyä tarjoamaan avustusta 1,2 miljoonalle ihmiselle.
  • Ravitsemus

    WFP jakaa ravintopitoisia erityisruokia ehkäistäkseen pikkulasten, raskaana olevien naisten ja imettävien äitien virheravitsemusta.
  • Humanitaarinen lentopalvelu (UNHAS)

    Jotta Kasain alueen valtaviin humanitaarisiin tarpeisiin saataisiin vastattua, UNHAS Kongon demokraattisessa tasavallassa on lisännyt toimintaansa. UNHAS auttaa pääsemään alueille, jotka eivät muuten olisi saavutettavissa. Lentokoneita ja helikoptereita on valmiudessa Kanangassa, jotta kaikkein haavoituvimmassa asemassa olevat ihmiset saataisiin tavoitettua nopeasti.

Miksi minusta tuli YK:n World Food Programmen autonkuljettaja

Chantal Matiko työskentelee auonkuljettana Kongon demokraattisessa tasavallassa

Miten sinä voit auttaa?

Lahjoita jo tänään ja auta meitä tarjoamaan elintärkeää ravintoa perheille, jotka sitä eniten tarvitsevat.