Skip to main content

Valtiot ovat YK:n World Food Programmen (WFP) ensisijaisia yhteistyökumppaneita. WFP  neuvottelee kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa suunnitteluprosessin kaikissa vaiheissa.

Vaikka WFP toimittaa itsenäisesti ruoka-apua ja joissakin tapauksissa teknistä ja logistista asiantuntemusta, sen projektit edellyttävät aina yksittäisten valtioiden tukea ja osallistumista. On aina kansallisen hallituksen tehtävä pyytää WFP:n väliintuloa hätätilanteessa tai kehityshankkeessa, joten WFP:n tekemän työn on sovittava maan omiin päämääriin.

Useissa tapauksissa valtiot kysyvät neuvoa WFP:n maatoimistoista ennen katastrofivalmiussuunnitelmien laatimista tai kehitysavun pyytämistä.

WFP työskentelee puolestaan varmistaakseen, että sen jälkeen kun WFP:n osuus projektista on suoritettu, kansallinen hallitus pyrkii kaikin tavoin jatkamaan projektin tavoitteiden saavuttamista.

Vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi monimutkaisissa kriiseissä, joissa kansalliset viranomaiset ovat menettäneet alueensa hallinnan, WFP saattaa toimittaa apua ilman valtion pyyntöä. Silloinkin apua toimitetaan vain YK:n pääsihteerin erityisestä pyynnöstä.