Skip to main content

Miljoonille ihmisille Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ilmastonmuutos merkitsee useammin toistuvia ja voimakkaampia tulvia, myrskyjä ja kuivuutta, jotka kattavat vuosittain jopa 90 prosenttia kaikista luonnonkatastrofeista. Niistä voi muodostua nopeasti täysimittaisia ruoka- ja ravintokriisejä. Viime vuosikymmenellä lähes puolet YK:n World Food Programmen (WFP) hätä- ja kunnostusoperaatioista liittyi ilmastokatastrofeihin, ja niihin käytettiin yhteensä 19 miljardia euroa.

Koska suurin osa maailman nälkäisistä ihmisistä altistuu ilmastokatastrofeille, nälän hävittäminen vaatii rohkeita toimia yhteisöjen varautumis-, reagointi- ja elpymiskyvyn parantamiseksi. Jos tämä epäonnistuu, on arvioitu, että nälän ja virheravitsemuksen riski voi nousta jopa 20 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Tukeakseen haavoittuvaisia maita ja yhteisöjä WFP analysoi ruokaturvan ja ilmastoriskien välisiä yhteyksiä sekä nykyisiä että tulevia ilmastonmuutoksen vaikutuksia ruokaturvaan ja ravintoon. Analyysi auttaa tunnistamaan, millä yhteisöillä riskit ovat suurimmat. Analyysin avulla saatu tieto auttaa lisäksi laatimaan kansallisia käytäntöjä ja suunnitelmia, joihin kuuluu muun muassa kestokykyä rakentavien ja nälkää vähentävien ruoka-avustusohjelmien kehittäminen. WFP:n ja Ison-Britannian kansallisen sääpalvelun MET Officen kehittämä Ruokaturvattomuuden ja ilmastonmuutoksen haavoittuvuuskartta korostaa, että ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja lievennystoimia olisi tärkeä lisätä välittömästi kaikkein ruokaturvattomimpien ihmisten kohdalla.

WFP kannustaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa yhteisöjä ottamaan käyttöön erilaisia teknologioita, palveluja ja työkaluja sopeutuakseen paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi elinkeinojen monipuolistaminen, voimavarojen, tulojen ja viljelyskasvien suojeleminen vakuutuksilla sekä talouspalveluilla, markkinoille pääsyn helpottaminen ja viljelysmaan kunnostaminen. WFP tekee myös yhteistyötä hallitusten kanssa varmistaakseen, että nämä toimet sisällytetään kansallisiin järjestelmiin, kuten hälytysjärjestelmään, sosiaaliturvaan ja talous- sekä vakuutusmekanismeihin.

Ennustepohjaisen rahoitusohjelman (Forecast-based Financing, Fbf) avulla WFP auttaa valtioita ja yhteisöjä kehittämään ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka mahdollistavat ennakoivan humanitaarisen toiminnan jo ennen kuin äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat heikossa asemassa oleviin perheisiin. Ennakoivaa toimintaa voi olla esimerkiksi omaisuuden ja karjan evakuointi, kotitalojen vahvistaminen, sekä ruoan ja muiden välttämättömien tarvikkeiden ostaminen.

WFP auttaa kaikkein ruokaturvattomimpia ihmisiä ja maita vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ruokaturvaan ja ravintoon esimerkiksi Food Security Climate Resilience Facility ja R4 Rural Resilience -aloitteiden avulla. Nämä aloitteet ovat merkittävä osa WFP:n osallistumista Pariisin sopimuksen toimeenpanoon.

Rakentamassa ilmastokestokykyä maailmaan ilman nälkää