Skip to main content

Kaikki maailman asutut alueet kärsivät ilmastonmuutoksesta, joka on yksi maailmanlaajuisen nälän keskeisimmmistä aiheuttajista. Viime vuosikymmenen aikana 1,7 miljardia ihmistä on kärsinyt sään ääri-ilmiöistä ja ilmastoon liittyvistä katastrofeista. Yhteisöt, jotka ovat vähiten vaikuttaneet ilmastokriisiin, joutuvat kärsimään sen vaikutuksista eniten - usein rajallisilla selviytymiskeinoilla varustettuna.

Koska suurin osa maailman nälkäisistä ihmisistä altistuu ilmastokatastrofeille, nälän hävittäminen vaatii rohkeita toimia yhteisöjen varautumis-, reagointi- ja elpymiskyvyn parantamiseksi. Mikäli emme auta yhteisöjä sopeutumaan ilmastokriisin luomaan uuteen todellisuuteen, nälkä ja virheravitsemus lisääntyvät.

Jos maapallon keskilämpötila nousee kaksi celsiusastetta esiteollisesta tasosta, nälkää näkevien ihmisten määrä kasvaa jopa 189 miljoonalla. Neljä celsiusastetta lämpimämmässä maailmassa vastaava luku voi nousta huikeaan 1,8 miljardiin.

World Food Programme (WFP) auttaa ruokaturvattomuudesta kärsiviä yhteisöjä valmistautumaan, reagoimaan ja toipumaan ilmastoshokkien ja -stressin vaikutuksista. WFP pelastaa ihmishenkiä ilmastokatastrofien iskiessä. Lisäksi WFP edistää ilmastoriskien hallintaratkaisuja 28 maassa, joista hyötyy yli kuusi miljoonaa ihmistä.

WFP kannustaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa yhteisöjä ottamaan käyttöön erilaisia teknologioita, palveluja ja työkaluja sopeutuakseen paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi elinkeinojen monipuolistaminen, voimavarojen, tulojen ja viljelyskasvien suojeleminen vakuutuksilla sekä talouspalveluilla, markkinoille pääsyn helpottaminen ja viljelysmaan kunnostaminen. WFP tekee myös yhteistyötä hallitusten kanssa varmistaakseen, että nämä toimet sisällytetään kansallisiin järjestelmiin, kuten hälytysjärjestelmään, sosiaaliturvaan ja talous- sekä vakuutusmekanismeihin.

Ennustepohjaisen rahoitusohjelman (Forecast-based Financing, Fbf) avulla WFP auttaa valtioita ja yhteisöjä kehittämään ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka mahdollistavat ennakoivan humanitaarisen toiminnan jo ennen kuin äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat heikossa asemassa oleviin perheisiin. Ennakoivaa toimintaa voi olla esimerkiksi omaisuuden ja karjan evakuointi, kotitalojen vahvistaminen, sekä ruoan ja muiden välttämättömien tarvikkeiden ostaminen.

WFP auttaa kaikkein ruokaturvattomimpia ihmisiä ja maita vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ruokaturvaan ja ravintoon esimerkiksi Food Security Climate Resilience Facility ja R4 Rural Resilience -aloitteiden avulla. Nämä aloitteet ovat merkittävä osa WFP:n osallistumista Pariisin sopimuksen toimeenpanoon.

Rakentamassa ilmastokestokykyä maailmaan ilman nälkää