Skip to main content

Joka päivä lukuisat ihmiset ympäri maailmaa kamppailevat hankkiakseen lapsilleen ravitsevaa ruokaa. Siitäkin huolimatta, että maailmassa tuotetaan riittävästi ruokaa kaikkien ravitsemiseksi, 811 miljoonaa ihmistä menee nukkumaan tyhjin vatsoin joka iltaVuonna 2019 akuutti ruokaturvattomuus vaikutti 135 miljoonaan ihmiseen 55 maassa. Sitäkin useampi – joka kolmas – kärsii jonkinlaisesta virheravitsemuksesta.

Nälän ja virheravitsemuksen poistaminen on yksi aikamme suurista haasteista. Sen lisäksi, että riittämätön tai vääränlainen ravinto aiheuttaa kärsimystä ja heikentää terveyttä, se hidastaa kehitystä monilla muilla alueilla, kuten koulutuksessa ja työllisyydessä.

Vuonna 2015 kansainvälinen yhteisö hyväksyi 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta ihmisten elämänlaadun parantamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kehitystavoite 2 "Ei nälkää", on YK:n World Food Programmen (WFP) keskeisin tavoite. Tavoite sitoutuu poistamaan nälän, saavuttamaan ruokaturvan, parantamaan ravitsemusta ja edistämään kestävää maanviljelyä

Joka päivä WFP yhteistyökumppaneineen tekee työtä saavuttaakseen maailman ilman nälkää. Tarjoamme ravitsevaa ruokaa humanitaarisissa kriiseissä sitä kiireellisesti tarvitseville. Humanitaarisen ruoka-avustuksen lisäksi pyrimme puuttumaan nälän taustatekijöihin, jotta voimme vahvistaa yhteisöjen kykyä sietää kriisejä. Näin emme joudu pelastamaan samoja ihmishenkiä yhä uudestaan.

Nälkäisten määrä on vähentynyt huomattavasti maailmassa: nälästä kärsiviä on 300 miljoonaa vähemmän vuosiin 1990–1992 verrattuna, vaikka maailman väkiluku on kasvanut 1,9 miljardilla. Tie on kuitenkin vielä pitkä, eikä yksikään organisaatio voi saavuttaa maailmaa ilman nälkää yksinään. Jos haluamme päästä tavoitteeseemme vuoteen 2030 mennessä, hallitusten, kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja yksityisen sektorin on yhteistyössä tehtävä sijoituksia, uudistuksia ja kestäviä ratkaisuja.

Viisi askelta kohti maailmaa ilman nälkää

Heikoimmassa asemassa olevat ensin
Jotta globalisoituneen talouden täysi potentiaali tulisi saavutetuksi, kansallisten hallitusten on panostettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaalisiin turvaverkkoihin. Oikeudenmukainen talouskasvu parantaa maailman 2 miljardin köyhimmän ihmisen ostovoimaa, mikä puolestaan ​​luo kasvavaa kysyntää ja uusia työpaikkoja sekä kehittää paikallista taloutta. Osallistuvaan kehitykseen sijoittaminen ei ole ainoastaan eettisesti oikein, se on myös hyvää liiketoimintaa.
Maaseudulta markkinoille
On elintärkeää, että kaikilla maailman 7 miljardilla ihmisellä on mahdollisuus saada ravinteikasta ruokaa. Jotta ruoka-avustus voidaan kuljettaa perille tehokkaasti, tarvitaan innovaatioita ja investointeja. Kestävien markkinoiden tukemiseksi on parannettava maaseudun infrastruktuuria, etenkin teitä, varastoja ja sähköverkkoja. Näin maanviljelijät saavat tuotteensa myytäväksi entistä useammalle ihmiselle.
Vähemmän ruokahävikkiä
Kolmasosa kaikesta maailmassa tuotetusta ruuasta menee hävikkiin ja näin tuhlataan lähes biljoona euroa joka vuosi. Kehittyneissä maissa ruokaa heitetään pois, kun taas kehittyvissä maissa ruokaa menee hukkaan tuotantovaiheessa, sillä kaikkea satoa ei saada hyödynnettyä joko huonojen varastointimahdollisuuksien vuoksi tai siksi, että tuotteita ei pystytä viemään myyntiin markkinoille.
Monipuolisemmin viljelykasveja
Tällä hetkellä maailman kaikista kulutetuista kaloreista 60 prosenttia tulee neljästä viljeltävästä tuotteesta (riisi, vehnä, maissi ja soija). Ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja ruuan saatavuuteen vastaaminen vaatii sen, että maanviljelijät oppivat tunnistamaan ja viljelemään useampia viljelykasveja. Meidän on työskenneltävä maanviljelijöiden kanssa varmistaaksemme, että heillä on käytössään tarvittavat välineet ja taidot kouluttaa yhteisöjä ravitsevan ruoan tärkeydestä.
Ravitsemus ensin, varsinkin lapsen 1000 ensimmäisen päivän aikana
Mikään ei ole tärkeämpää lapsen kehitykselle kuin hyvä terveys ja ruokavalio, erityisesti lapsen 1000 ensimmäisen päivän aikana (hedelmöittymisestä kaksivuotiaaksi saakka). Aliravitsemuksen aiheuttaman lyhytkasvuisuuden ehkäisemiseksi ja terveen kehityksen edistämiseksi on varmistettava, että lapsilla ja imettävillä äideillä on mahdollisuus saada tarvittavat ravintoaineet.