Skip to main content

YK-järjestöt varoittavat Keski-Sahelin tilanteesta, jossa miljoonat kärsivät nälästä nopeasti kiihtyvän humanitaarisen kriisin keskellä

Kuva: WFP/ Simon Pierre Diouf
DAKAR – Viimeisen vuoden aikana ruoan ja elintärkeiden toimeentulomahdollisuuksien kriittisen puutteen kohtaavien ihmisten määrä Keski-Sahelissa on kasvanut huomattavasti lisääntyvän turvattomuuden ja ilmastokatastrofien vuoksi. Tilanne voi huonontua entisestään, ellei kansainvälinen yhteisö toimi nyt, kolme Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöä varoitti tänään.

Viimeisimmän Cadre Harmonisé –ruokaturva-arvion mukaan 3,3 miljoonaa ihmistä tarvitsee välitöntä avustusta Keski-Sahelissa kokonaisuudessaan tyydyttävästä maataloustuotannosta huolimatta, sanovat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO), YK:n lastenjärjestö (UNICEF) ja YK:n World Food Programme (WFP). Asiantuntijat arvioivat, että ruokaturvattomuus uhkaa lähes 4,8 miljoonaa ihmistä Keski-Sahelissa niukan satokauden aikana (kesäkuu–elokuu 2020), jos tarpeellisiin toimiin ei ryhdytä kiireellisesti.

Humanitaaristen tarpeiden ennennäkemätön lisääntyminen Keski-Sahelissa on merkittävä tekijä koko Länsi-Afrikan vuonna 2020 kohtaamassa hälyttävässä tilanteessa. Ruokaturvattomuuden vaarassa olevien ihmisten määrä voi nousta yhteensä 14,4 miljoonaan, tasoon, jota ei ole saavutettu vuoden 2012 jälkeen.

Suurimpia huolenaiheita ovat Keski-Sahelin valtiot Burkina Faso, Mali ja Niger, joissa konflikteista ja niiden vaikutuksista yhteisöihin on tullut ruokaturvattomuuden pääsyy. Näissä kolmessa maassa välikohtaukset, mukaan lukien aseellisten ryhmien hyökkäykset ja yhteisöjen konfliktit, jotka johtavat usein väestön liikkumiseen, ovat lisääntyneet.

Erityisesti Burkina Fasossa tilanne on huolestuttava. Maan sisäisten pakolaisten määrä on nyt kuusi kertaa suurempi kuin se oli tammikuussa 2019; määrä nousi 90 000:sta 560 033:een joulukuuhun 2019 mennessä. Tämä osoittaa, kuinka nopeasti ja massiivisesti tilanne heikkeni vuoden 2019 aikana.

“Näemme tyrmistyttävän kasvun nälässä Keski-Sahelissa. Ruokaturvattomuudesta kärsivien ihmisten määrä on kaksinkertaistunut sadonkorjuun jälkeen, jolloin sen olisi pitänyt laskea. Ellemme toimi nyt, kokonainen sukupolvi on vaarassa,” sanoi Chris Nikoi, WFP:n alueellinen johtaja Länsi- ja Keski-Afrikassa.

Ilmastonmuutos häiritsee jo ennestään hauraita elinkeinoja. Karjan ennenaikaisia laitumenvaihtoja on jo havaittu. Tilannetta pahentavat aseelliset ja yhteisöjen konfliktit, varkaudet ja ryöstely, jotka häiritsevät eläinkarjan liikkumista sekä rehun- ja vedensaantia. Tämä johtaa myös eläinten keskittymiseen joillekin turvallisemmille alueille, jolloin vaarana on maanviljelijä-paimentolaisten konfliktien kärjistyminen.

Kaiken kaikkiaan maaseudun väestön kasvava haavoittuvaisuus, turvattomuus ja luonnonvaroihin liittyvät konfliktit häiritsevät yhteisöjen sosiaalista yhtenäisyyttä, mikä johtaa pitkällä aikavälillä Sahelin kriisin pahentumiseen. Siksi kiireellisiin tarpeisiin vastaava välitön avustus on yhdistettävä merkittäviin maaseudun elinkeinojen ja sosiaalipalveluiden investointeihin sosiaalisen yhtenäisyyden vahvistamiseksi ja alueen rauhan perustan tukemiseksi.

“Ellemme puutu näiden kriisien juurisyihin, miljoonat haavoittuvaiset paimentolaiset ja maanviljelijä-paimentolaiset tarvitsevat kiireellistä apua vuosittain myös tulevaisuudessa, kuten vuonna 2019 oli ja vuonna 2020 tulee olemaan,” sanoi Robert Guei, FAO:n Länsi-Afrikan aluekoordinaattori lisäten, että Global Network against Food Crises tarjoaa puitteet tälle tuelle.

Välttämättömien ennaltaehkäisevien ja parantavien palveluiden tarjoamisen parissa tehtyjen yhteisten ponnistelujen ansiosta vuoden 2019 tulokset kansallisissa ravitsemuskyselyissä Sahelissa eivät osoita lasten ravitsemustilanteen välitöntä heikentymistä. Tilanne on kuitenkin edelleen heikko; globaalin akuutin virheravitsemuksen aste on edelleen WHO:n “vakavan kynnysarvon” yläpuolella tai sen lähellä Nigerissä (10%) ja Malissa (9,4%). Tilanne on erityisen huolestuttava Burkina Fason pohjoisosassa, jossa laajalle levinnyt turvattomuus heikentää merkittävästi äitien ja nuorten lasten akuutin virheravitsemuksen ennaltaehkäisyä ja hoitamista. Suuren määrän maansisäisiä pakolaisia fasilitoivissa kunnissa suoritetut pikaiset ravitsemusarvioinnit osoittavat jyrkän huonontumisen alle viisivuotiaiden lasten ravitsemustilanteessa. Perusteellisempi analyysi, johon osallistuvat sekä institutionaaliset että operationaaliset kumppanit, on käynnissä suurimpien riskialueiden tunnistamiseksi.

Kotitalouksien ruokaturvattomuus yhdistettynä väestön siirtymiseen, rajoitettuun terveyspalveluiden ja turvallisen juomaveden saantiin sekä lasten optimaalisten ravitsemuskäytäntöjen heikkoon tuntemukseen tulee vaikuttamaan merkittävästi nuorten lasten ravitsemustilanteeseen ja yhteisöjen palautumiskykyyn, mikäli nuorten lasten ravitsemustilanteen suojelemiseksi ja hengenvaarallisen akuutin virheravitsemuksen ennaltaehkäisemiseksi ei toimita nyt. Akuutin aliravitsemuksen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvät kokonaisvaltaiset lähestymistavat on toimeenpantava välittömästi ja laajasti pahiten kärsineillä alueilla.

“Keski-Sahelin konflikti on asteittain alueen yli pyyhkivä kriisi, joka asettaa kokonaisen sukupolven lapsia vaaraan. Sadat tuhannet lapset jäävät ilman koulutusta, minkä lisäksi lapset ovat virheravitsemuksen vaarassa ja haavoittuvaisia hyväksikäytölle. Lapset ja nuoret maksavat edelleen korkeinta hintaa kriisistä, jota he eivät ole aiheuttaneet. Meidän on toimittava kumppanien kanssa nyt, jotta voimme välttää tragedian”, sanoi Marie-Pierre Poirier, UNICEFin aluejohtaja.

FAO

Elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) on YK:n erityisjärjestö, joka johtaa kansainvälisiä ponnisteluja nälän voittamiseksi. Sen päämäärä on saavuttaa ruokaturva kaikille ihmisille ja varmistaa saatavuuden tarpeeksi korkealaatuiseen ruokaan, joka ohjaa aktiiviseen ja terveeseen elämään. FAOlla on yli 194 jäsenvaltiota, ja järjestö työskentelee yli 130:ssa valtiossa maailmanlaajuisesti.

UNICEF

UNICEF työskentelee maailman vaikeimmissa paikoissa tavoittaakseen maailman heikoimmassa asemassa olevat lapset. Halki yli 190 valtion ja alueen, teemme töitä jokaiselle lapselle, kaikkialla, jotta voisimme rakentaa paremman maailman kaikille.

Seuraa UNICEFia Twitterissä ja Facebookissa. Lisätietoja UNICEFin työstä Keski-Afrikan alueella: www.unicef.org/wca

WFP

YK:n World Food Programme on maailman suurin humanitaarinen järjestö, joka pelastaa ihmishenkiä hätätilanteissa, rakentaa vaurautta ja tukee kestävän tulevaisuuden luomista ihmisille, jotka palautuvat konflikteista, luuonnonkatastrofeista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

 

                                         #                           #                            #

 

 

YK:n World Food Programme on maailman suurin humanitaarinen järjestö, joka pelastaa ihmishenkiä hätätilanteissa, rakentaa vaurautta ja tukee kestävän tulevaisuuden luomista ihmisille, jotka palautuvat konflikteista, luonnonkatastrofeista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Suomi on yksi WFP:n tärkeimmistä perusrahoituksen tarjoajista. Perusrahoituksen ansiosta WFP pystyy toimimaan joustavasti ja reagoimaan tehokkaasti katastrofitilanteissa varmistaakseen, että apu saadaan perille sitä kipeimmin tarvitseville.

 

Seuraa meitä Twitterissä: @WFP_FI

Lisätietoa työstämme: fi.wfp.org  

Aiheet

Burkina Faso Mali Niger Ilmasto Ruokaturva

Ota yhteyttä

Lisätietoja (sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Kööpenhamina, puh. +45 4050 3993