Skip to main content

Lisääntyvät aseelliset konfliktit, heikentynyt turvallisuustilanne, laajalle levinnyt köyhyys ja ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat Keski-Sahelissa sijaitsevia maita. Siviileihin ja infrastruktuuriin kohdistuvat hyökkäykset sekä konfliktit valtion ja valtiosta riippumattomien aseistettujen ryhmien välillä ovat johtaneet laajoihin väestön pakkosiirtymisiin Burkina Fasossa, Malissa ja Nigerissä.

Kaikki pakkosiirtolaiset ovat kiireellisen ihmishenkiäpelastavan avustuksen tarpeessa. Suurin osa heistä asuu alueilla, joita isännöivät yhteisöt ovat vähävaraisia ja itse erittäin haavoittuvassa asemassa. Ruokatarpeet ovat vääjäämättömästi nousussa, samaan aikaan kun humanitaarisen avun perillepääsy on vaikeutunut.

Kasvava turvattomuus uhkaa monella sektorilla jo tehtyjä edistyksiä. Muun muassa ruokaturvaan ja ravitsemukseen liittyen elintarvike- ja kauppavirrat uhkaavat häiriintyä. Sahel on tuskin toipunut vuoden 2018 ruokakriisistä ja nyt monet haavoittuvassa asemassa olevat perheet ovat joutuneet väkivallan uhreiksi.

Nopea humanitaarinen toiminta on nyt välttämätöntä ihmishenkien pelastamiseksi. WFP on valtavan haasteen edessä pyrkiessään samanaikaisesti vastaamaan välittömiin humanitaarisiin haasteisiin ja turvaamaan viimeisten vuosien aikana yhteisön kestokykyyn ja omavaraisuuteen tehtyjä investointeja.

YK:n World Food Programmen (WFP) tavoitteena on yhdistää ihmishenkiä pelastavat humanitaariset toimet ja investointien lisääminen toimintaan, joka vahvistaa elinkeinoja, ennallistaa ekosysteemejä, luo työpaikkoja ja rakentaa sosiaalista koheesiota. Tavoitteena on muuttaa ihmiselämiä, lopettaa nälkä, vähentää riskialtista muuttoliikettä, kouluttaa nuoria ja pysäyttää konfliktien muodostuminen.

WFP:n rahoitustarve on 410,9 miljoonaa euroa, jotta se voi jatkaa elintärkeän avustuksen tarjoamista perheille.

Mitä YK:n World Food Programme tekee vastatakseen Sahelin kriisiin

Burkina Faso
WFP:n toimintaan kuuluu: hätäruoka-avustus maansisäisille pakolaisille, vastaanottavalle yhteisölle, pakolaisille ja ihmisille, jotka kärsivät kuivan kauden vaikutuksista; kouluruoka, johon sisältyy paikallisen jogurtin tuotanto-ohjelman tukeminen; aliravitsemuksen hoitaminen ja ennaltaehkäiseminen; voimavaroja vahvistava ruoka-avustus pienviljelijöille; tuki arvoketjuille; mikro- ja makrovakuutukset; paikallisen valmiuden parantaminen; tiedon- ja viestintäteknologian toimittaminen; logistinen ja muu tarvittava yhteistyökumppanien tuki.
Mali
Kuten muutkin Sahelin maat, Malissa korkeat ravitsemus- ja ruokaturvattomuuden tasot ovat yhteydessä epäsuotuisiin sääoloihin ja korkeaan köyhyystasoon. Konfliktit vaikeuttavat tilannetta edelleen. WFP tarjoaa Malissa toimintapaketteja, jotka vaihtelevat hätätoimenpiteistä yhteisöjen kestokyvyn vahvistamiseen.
Niger
WFP toimittaa avustusta kriisistä kärsivälle väestölle, mukaan lukien pakolaisille ja maansisäisille pakolaisille ruoka-avustuksella, hätäkouluruualla ja erityisellä lapsille suunnatulla ruualla. WFP tukee myös haavoittuvassa asemassa olevia koululaisia kouluvuoden aikana toimittamalla kouluruokaa, joka kiihdyttää paikallista tuotantoa. WFP on onnistuneesti toteuttanut muun muassa voimavarojen kehittämiseen ja kunnostamiseen, ilmastoriskien hallintaan ja paikallisiin ostoksiin liittyviä toimia yhteisöön perustuvan lähestymistavan avulla. including the development or rehabilitation of assets, climate risk management measures and local purchases, through a community-based approach.

Miten sinä voit auttaa?

Lahjoita tänään ja auta meitä tarjoamaan elintärkeää ravintoa perheille, jotka sitä eniten tarvitsevat.
Lahjoita nyt