Skip to main content

2021 State of Food Security and Nutrition in the World – Raportti ja tiivistelmä

Author: FAO/WFP/IFAD/UNICEF/WHO

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000130141/download/
The State of Food Security and Nutrition in the World on FAO:n, IFADin, UNICEFin, WFP:n ja WHOn yhdessä laatima vuosittainen raportti, jonka tarkoituksena on tiedottaa nälän voittamisen, ruokaturvan saavuttamisen ja ravitsemuksen parantamisen edistymisestä sekä tarjota perusteellinen analyysi näihin tavoitteisiin liittyvistä haasteista Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteiden kontekstissa. Raportti on suunnattu laajalle yleisölle, mukaan lukien päätöksentekijät, kansainväliset järjestöt, akateemiset instituutiot ja kansalaisyhteiskunta.