Skip to main content

2019 - Ruokaturvallisuuden ja ravitsemuksen tila maailmassa (SOFI): Varautuminen taloudelliseen taantumaan ja laskusuhdanteeseen

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000106760/download/

SOFI 2019 -raportti vahvistaa maailman nälän olevan kasvussa kolmatta vuotta peräkkäin. Viime vuonna maailmassa oli 821 miljoonaa kroonisesti aliravittua ihmistä, aiemman vuoden 811 miljoonaan ihmiseen verrattuna. Joka yhdeksäs maailman ihminen kärsii tällä hetkellä nälästä. Afrikan alueella esiintyy eniten nälkää, nälkäisten määrän noustua maanosassa jopa joka viidenteen. Nälkä kasvussa myös Länsi-Aasiassa.

Nälkäisten määrän kasvu – vuosien tasaisesti laskeneen tilanteen jälkeen – alleviivaa valitettavan selkeästi haasteita, joita kohtaamme tavoitellessamme maailmaa ilman nälkää vuoteen 2030 mennessä. Maailman nälästä kärsivien määrä on viime vuosina palannut takaisin lukemiin, joissa se oli lähes vuosikymmen sitten. Tällä hetkellä emme ole oikealla tiellä saavuttaaksemme tavoitteemme lopettaa nälkä ja varmistaa ruoansaanti kaikille.

Konfliktit ja ilmastonmuutot ovat keskeisimpiä nälän aiheuttajia. Tämän vuoden raportti nostaa keskiöön myös taloudellisen laskusuhdanteen. Nälkäisten määrä on kasvanut monissa, varsinkin keskituloisissa maissa, joissa talous on hidastunut tai supistunut. Suurin uhka on kuitenkin tilanne, jossa nälän aiheuttajat – konflikti, ilmastonmuutos ja taloudellinen syrjäytyminen – yhdistyvät.

Ruokaturvallisuuden ja ravitsemuksen tila maailmassa -raportti (The State of Food Security and Nutrition in the World, SOFI) on vuosittainen lippulaivaraportti, joka toteutetaan yhteistyössä FAO:n, IFAD:in, UNICEFin, WFP:n ja WHO:n kesken. Sen tavoitteena on viestiä edistyksestä kohti nälän poistamista, ruokaturvallisuuden saavuttamista ja ravitsemuksen parantamista. Raportti pyrkii tarjoamaan perusteellisen analyysin keskeisimmistä ei nälkää -tavoitteen kohtaamista haasteista 2030 Agendan ja kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) kontekstissa. Raportin laaja kohdeyleisö kattaa muun muassa päättäjät, kansainväliset järjestöt, akateemiset instituutiot ja suuren yleisön.