Skip to main content

Mikä on lohkoketju ja miten sitä voidaan hyödyntää taistelussa nälkää vastaan?

"Lohkoketjuteknologia voi mullistaa tavan, jolla haavoittuvassa asemassa olevia perheitä avustetaan ympäri maailmaa."
, YK:n World Food Programme
1*AOqbp4Nbu9yolcaRdlzfgA.jpeg
Kuva: WFP / Alexandra Alden

World Food Programme (WFP) testaa lohkoketjuteknologiaa, jonka avulla nälän ehkäisyn tavat voivat muuttua täysin. Lohkoketju yhdistetään useimmiten kryptovaluutta Bitcoiniin. Se kuitenkin tarjoaa myös humanitaarisille järjestöille ainutlaatuisia mahdollisuuksia parhaan avustusmuodon löytämiseksi.

Mikä on lohkoketju?

Yksinkertaistettuna lohkoketju on tapa, jolla kaksi osapuolta voivat harjoittaa liiketoimintaa keskenään ilman kolmatta osapuolta. Sähköpostien tapaan lohkoketju voi kuljettaa informaatiota osoitteesta toiseen. Viestin sisältö voi olla esimerkiksi rahasiirto, avustuksensaajan henkilötiedot tai jonkun terveystiedot.

Lohkoketjun kaikki viestit näkyvät jokaiselle ketjun jäsenelle identtisinä — ja niitä voi olla tuhansia tai jopa enemmän. Koska data on lohkoketjun verkostossa kopioituna niin moneen kertaan, mahdollisen tunkeutujan on äärimmäisen hankala muuttaa tai väärentää tietoverkon tietoja tai tapahtumia. Vaikka tämä onnistuisi, murtautuminen tietokantaan paljastuisi välittömästi. Tämän vuoksi lohkoketju on huomattavasti turvallisempi teknologia kuin perinteiset, keskitetyt järjestelmät, ja tietokanta pysyy muuttumattomana.

Kohti käteisavustusta

1*OzkL3FJ_QztZ82DuTigKTg.jpeg
Paikoissa, joissa on toimivat markkinat, käteisavustus antaa ihmisille mahdollisuuden valita, mitä ruokaa he haluavat ostaa. Kuva: WFP/Farman Ali

Viime vuosina WFP on lisännyt tuntuvasti käteisavustusta. Alueilla, joilla markkinat ja palvelut toimivat hyvin, käteissiirrot ovat usein tehokas tapa parantaa elinkeinomahdollisuuksia. Avustuksensaaja voi valita itse, mitä ruokaa hän haluaa ostaa, ja lisäksi toiminta tukee paikallista taloutta. Kulujen ja riskien pienentämiseksi WFP:n innovaatiokeskus tutkii keinoja, joilla käteisavustus voidaan toteuttaa parantaen samalla tietosuojaa ja nopeuttamalla tiedonsiirtoa.

Hiekkalaatikolta kentälle

WFP:n lohkoketjuinnovaation ensimmäinen onnistunut käytännönkokeilu "Building Blocks" toteutettiin tammikuussa 2017 Sindhin maakunnassa Pakistanissa. Samalla kun haavoittuvassa asemassa olevat perheet saivat WFP:n ruoka- ja käteisavustusta, maksutapahtumat tarkistettiin ja tallennettiin julkiseen lohkoketjuun älypuhelinliittymän kautta. Tietokantaa käytettiin sitten maksujen ja avustuksensaajien oikeuksien yhdistämiseen.

"Lohkoketju voi mullistaa tavan, jolla WFP toimittaa avustuksensa haavoittuvassa asemassa oleville perheille ympäri maailman. Se tuo meidät lähemmäksi avustamiamme ihmisiä ja auttaa vastaamaan avun tarpeeseen nopeammin", sanoo Farman Ali WFP:n Karachin aluetoimistosta.

Hyödyntäen oppeja, jotka saatiin ensimmäisestä kokeilusta Pakistanissa, WFP pyörittää nyt täysimittaista pilottiprojektia Azraqin pakolaisleirillä Jordaniassa. Tällä hetkellä kaikki Azraq ja Zaatari -leirien yli 100 000 pakolaista lunastavat käteisavustuksensa lohkoketjupohjaisella järjestelmällä.

Syyrialaiset pakolaiset käyttävät UNHCR:n biometristä tunnistusjärjestelmää, jonka avulla he voivat ostaa ruokaa paikallisista kaupoista käyttäen iirisskannausta maksuvälineenä käteisen, maksukuponkien tai luottokorttien sijaan. Maksutapahtumat tallentuvat lohkoketjulle.

Tuloksena WFP:llä on tällä hetkellä täysi sisäinen tietokanta kaikista jälleenmyyjillä esiintyneistä maksutapahtumista. Tämä lisää pakolaisten turvallisuutta ja yksityisyydensuojaa, koska tietoja ei tarvitse jakaa kolmannen osapuolen kuten pankkien, puhelinoperaattoreiden tai mobiilimaksusovellusten kanssa.

Valtava potentiaali

Lohkoketju mahdollistaa nopeamman toiminnan maailman hankalimmissa ympäristöissä. Esimerkiksi maissa, joissa on heikko taloudellinen infrastruktuuri, lohkoketju voi auttaa humanitaarisen avun tarjoajia toimittamaan ihmishenkiä pelastavaa käteisavustusta katastrofialueille vain joissakin päivissä.

1*-DH_pG34zHRXytvppNiUIw.jpeg
Kuva: WFP/Alexandra Alden

Lohkoketjun voidaan nähdä olevan internetiä vastaava perustavanlaatuinen keksintö, jonka ansiosta monet erilaiset sovellukset tulevat mahdollisiksi. Maksut ovat lohkoketjun ensimmäinen laajalle levinnyt sovellus — samaan tapaan kuin sähköposti internetin alkuaikoina. Ja aivan kuten internet kehittyi nopeasti sähköpostia pidemmälle, lohkoketjusovellukset ovat jo kehittyneet maksutapahtumien tuolle puolen. WFP tarkkailee sovellusmahdollisuuksien kehitystä rahasiirron, henkilötietojen hallinnan ja toimintoketjujen lisäksi myös muilla osa-alueilla.

Lohkoketjuteknologian täysi potentiaali voi toteutua vain, jos humanitaarisen alan toimijat tekevät yhteistyötä alustan ympärillä.

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää WFP:n käyttämästä lohkoketjuteknologiasta ja siitä, kuinka sen avulla voidaan parantaa tehokasta avustustyötä ja säästää toimituskuluissa satojatuhansia euroja.