Skip to main content

World Food Programme kiittää YK:n turvallisuusneuvostoa puuttumisesta konfliktien ja nälän väliseen yhteyteen

Konfliktit ruokkivat nälkää

KÖÖPENHAMINA / NEW YORK — World Food Programmen (WFP) pääjohtaja on tänään kiittänyt YK:n turvallisuusneuvostoa päätöslauselmasta, joka ensimmäistä kertaa näyttää suuntaa maailmanlaajuiselle työlle konfliktien aiheuttaman nälän torjumiseksi.

”Turvallisuusneuvoston tämänpäiväinen äänestys on valtava edistysaskel — sen avulla voidaan katkaista konfliktien ja nälän välinen kierre, joka on esteenä hyvinvoinnille ja rauhalle vaikuttaen satojen miljoonien ihmisten elämään”, sanoo David Beasley. ”Turvallisuusneuvosto pitää ruokaturvaa ratkaisevana tekijänä rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Odotamme turvallisuusneuvoston tulevia mahdollisuuksia puuttua ruokaturvattomuuden rooliin konfliktien maailmanlaajuisena seurauksena ja aiheuttajana.”

 

60 prosenttia maailman 815 miljoonasta kroonisesta nälästä kärsivästä ihmisestä asuu konfliktialueilla. Tämä tarkoittaa, että 489 miljoonaa ihmistä kärsii ihmisten aiheuttamasta, vältettävissä olevasta nälästä. Lapset maksavat tästä erityisen korkean hinnan — noin 122 miljoonaa maailman 155 miljoonasta kitukasvuisesta lapsesta elää maissa, joihin konfliktit vaikuttavat.

Viimeisen kahden vuoden aikana akuutista ruokaturvattomuudesta kärsivien ihmisten määrä on kasvanut 55 prosentilla: 80 miljoonasta 124 miljoonaan, kuten viimeisin, maaliskuussa julkaistu raportti Global Food Crisis Reportkertoo. Konfliktit ja turvattomuus olivat nälän pääaiheuttajat 74 miljoonalle akuutista ruokaturvattomuudesta kärsivälle ihmiselle — eli heille, joiden henkeä tai elinkeinoa nälkä uhkaa välittömästi.

”Jokaisella konfliktialueella, jossa olen vieraillut, ihmiset mainitsevat yhtä usein toivovansa rauhaa kuin he pyytävät apua ruoan saamiseksi”, Beasley toteaa. ”Vuosikymmenten ajan olemme edistyneet taistelussa nälkää vastaan, mutta nyt kehityksessä mennään taaksepäin, ja se johtuu lähes kokonaan siitä, etteivät ihmiset lakkaa ampumasta toisiaan. Tarvitsemme globaaleja suunnannäyttäjiä, jotka toimivat turvallisuusneuvoston tämänpäiväisen päätöslauselman mukaisesti ja auttavat meitä torjumaan nälkää ja luomaan rauhaa, vakautta ja kestävää kehitystä alueilla, joilla niin monet ihmiset kärsivät.”

 

Päätöslauselma — virallisesti #2018–492 — painottaa ”syvää huolta siitä, että käynnissä olevilla konflikteilla ja väkivallalla on tuhoisat humanitaariset seuraukset, jotka usein haittaavat tehokasta humanitaarista avustusta ja ovat siksi merkittävä nälänhädän riskin aiheuttaja”.

Päätöslauselma vetoaa aseellisten konfliktien kaikkiin osapuoliin, jotta he täyttäisivät kansainvälisen humanitaarisen oikeuden asettamat velvoitteensa ja pitäisivät huolta ruoan tuotantoon ja jakeluun tarvittavien puitteiden kuten maatilojen, torien, valmistuslaitosten ja vedenjakelujärjestelmien koskemattomuudesta. Lauselma tuomitsee nälkää näkevien siviilien käytön sodankäynnin välineenä, joka on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla kiellettyä ja jota voidaan pitää sotarikoksena.

Päätöslauselma vetoaa YK:n pääsihteeriin, jotta osana maakohtaisten tilanteiden säännöllistä kattavaa raportointia nälänhädän ja ruokaturvattomuuden riskeistä tarjotaan myös jatkossa tietoa maissa, joissa on käynnissä aseellinen konflikti.

Norsunluurannikon, Kuwaitin, Alankomaiden ja Ruotsin edistämä päätöslauselma sai turvallisuusneuvoston kaikkien 15 jäsenmaan yksimielisen tuen. Beasley kiitti erityisesti Alankomaiden ja Sveitsin hallituksia, jotka johtivat korkean profiilin YK-neuvotteluita aiheesta viimeisen vuoden aikana.

 

Videomateriaalia Etelä-Sudanista, Syyriasta ja Jemenistä saatavilla täällä.

Kuvamateriaalia WFP:n operaatioista konfliktialueilla saatavilla täällä.

Taustamateriaalia aiheesta: Winning the Peace: Hunger and Instability.