Skip to main content

WFP tavoittaa ennätykselliset 5 miljoonaa ihmistä Kongon demokraattisessa tasavallassa samana vuonna, kun nälkätilanne maassa pahenee

Kongon demokraattinen tasavalta
WFP on merkittävästi laajentanut operaatioitaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, tavoittaen ennätykselliset 5 miljoonaa ihmistä. Akuutissa ruokaturvattomuudessa elävien ihmisten määrä maassa on lähes kaksinkertaistunut 13,1 miljoonaan samalla kun väkivaltaisuudet, maan sisäinen pakolaisuus ja köyhyys ovat maassa lisääntyneet.

KÖÖPENHAMINA – YK:n World Food Programme (WFP) on merkittävästi laajentanut operaatioitaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, tavoittaen ennätykselliset 5 miljoonaa ihmistä, mikä on kaksinkertainen määrä vuoteen 2017 verrattuna. Akuutissa ruokaturvattomuudessa elävien ihmisten määrä maassa on lähes kaksinkertaistunut 13,1 miljoonaan samaan aikaan, kun väkivaltaisuudet ovat laajentuneet, laajamittainen maan sisäinen pakolaisuus lisääntynyt ja laajalle levinnyt köyhyys on vallalla.

 

WFP:n ruoka-avustus ehkäisi nälänhädän syntymisen aiemmin Kasain ja Kasai Centralin alueella, mistä järjestö nopeasti laajensi operaationsa kattamaan myös ongelmien riepottelemat Iturin, Tanganyikan ja Pohjois- ja Etelä-Kivun provinssit, joissa konfliktit ja väkivalta ovat pakottaneet useat jättämään kotinsa.

 

Hätäapu toimitettiin ruokatuotteiden ja käteisavustuksen muodossa. Toimitettu ruoka oli pääasiassa ravinnollisesti vahvistettua, millä pyritään hoitamaan ja ehkäisemään akuuttia virheravitsemusta, josta noin 4,6 miljoonaa lasta kärsii ympäri maan.

 

Rahoituksen lisääntyminen* mahdollistaa täysien ruoka-annosten jakamisen osalle WFP:n avustuksen saajista, jotka ovat joutuneet selviytymään kuukausia vain puolella siitä määrästä, jonka ihminen tarvitsee.

 

”Tämä on ollut valtavan kärsimyksen ja moninaisen väkivallan vuosi miljoonille kongolaisille,” WFP:n maajohtaja Claude Jibidar sanoi. ”Olemme kiitollisia rahoittajillemme niiden vahvasta tuesta aikana, jolloin avuntarve on ollut ennätyssuuri. Luotamme edelleen heidän tukeensa vuonna 2019, josta myös tulee epäilemättä haastava”.

 

Kaksi tappavaa Ebola-aaltoa on entisestään hankaloittanut Kongon demokraattisen tasavallan humanitaarisen avun kenttää vuonna 2018. Ensimmäinen taudin puhkeamisaalto, joka julistettiin toukokuussa maan luoteisosassa, Equateurin provinssissa, selätettiin kolmessa kuukaudessa intensiivisten karanteenitoimenpiteiden ansiosta, joita oli johtamassa maan terveysministeriö.

 

WFP:n ruoka-avustus todetuille ja epäillyille sairastuneille, sairaalasta vapautetuille potilaille ja heidän perheilleen, sekä uhrien kanssa vuorovaikutuksessa olleille ehkäisi riskiryhmien liikkeelle lähtöä ja oli äärimmäisen tärkeää tilanteen ratkaisemiseksi. Järjestön rooli YK:n logistisen toiminnan johdossa sekä sen resurssit mobilisoida asiantuntijahenkilökuntaa, tarjota lentopalveluita ja muita voimavaroja oli lisäksi tärkeä osa operaatioita.

 

Seuraava taudin puhkeamisaalto, joka julistettiin elokuussa, on tähän mennessä toiseksi suurin taudin leviämistapaus globaalissa mittakaavassa; Sairastuneita raportoitiin 540, joista 300 menehtyi. Jälleen kerran WFP oli keskeisessä roolissa, tarjotessaan ruoka-avustusta 86 000 riskiryhmässä olevalle ihmisille sekä monipuolista logistista tukea humanitaarisille toimijoille. Epidemian leviämistä maan muihin osiin, tai jopa valtion rajojen ulkopuolelle, pidetään mahdollisena, sillä avustustyön saapuminen perille häiriintyy ajoittain kapinallisiskujen, laajan muuttoliikehdinnän sekä paikallisväestön kokemien hoitotoimenpiteisiin kohdistuvien pelkojen takia.

 

Humanitaarinen avustustyö Kongon demokraattisessa tasavallassa on entisestään hankaloitunut viimeaikaisen paluumuuton takia, kun noin 380 000 kongolaista muutti Pohjois-Angolasta, jo ennestään ruokaturvattomuudesta kärsivälle Kasain alueelle. WFP toimittaa käteistä ja ravitsemusapua rajaa ylittäville ihmisille, ja ruokaa paluumuuttajille sekä alueella ennestään asuville perheille.

 

Hätäavustuksen lisäksi yhteisöjen sietokykyä tukevat ohjelmat ovat edelleen äärimmäisen tärkeitä vakauden saavuttamiseksi. WFP on kuluneena vuonna pyrkinyt erottamaan humanitaarisesta rahoituksesta osuuksia myös kehitys- ja rauhantyöhön.

 

Esimerkki edellä mainitusta työstä on löydettävissä Tanganyikan provinssista, jossa WFP:n tuki pienviljelijöille, joista useat ovat naisia, on auttanut tuhansia Bantun ja Twan etnisiin ryhmiin kuuluvia perheitä jättämään taakseen historian, jota on leimannut molemminpuolinen epäluottamus ja väkivaltaisuudet, joiden seurauksena useat ovat joutuneet jättämään kotinsa ja ruuan tuotanto on häiriintynyt.

 

*WFP on kiitollinen näille rahoittajille, joiden merkittävä panostus on tukenut työtämme Kongon demokraattisessa tasavallassa vuonna 2018: Belgia, Kanada, Euroopan komissio, Suomi, Ranska, Saksa, Japani, Norja, Korean tasavalta, Venäjä, Ruotsi, Sveitsi, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.