Skip to main content

Vuonna 2018 WFP tavoitti maailman osattomat ja unohdetut joustavan rahoituksen ansiosta

WFP:n ruoka-avustus
 YK:n World Food Programme (WFP) vastaanotti 440 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joustavana rahoituksena vuonna 2018, mikä oli kymmenen prosenttia enemmän vuoteen 2017 verrattuna. Joustava rahoitus mahdollistaa WFP:n työssä ketteryyden, jonka ansiosta se pystyy vastaamaan äkillisesti alkaneisiin kriiseihin, sekä resursseja tarjota elintärkeää avustusta pitkittyneiden ja huomiotta jääneiden kriisien keskellä.

Kööpenhamina  – YK:n World Food Programme (WFP) vastaanotti 440 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joustavana rahoituksena vuonna 2018, mikä oli kymmenen prosenttia enemmän vuoteen 2017 verrattuna. Joustava rahoitus mahdollistaa sen, että WFP pystyy käyttämään varojaan oikealla hetkellä, siellä missä tarve on suurin. Tämä antaa järjestölle ketteryyttä, jonka ansiosta se pystyy vastaamaan äkillisesti alkaneisiin kriiseihin, sekä resursseja tarjota elintärkeää avustusta pitkittyneiden ja huomiotta jääneiden kriisien keskellä.

 

Aikaisin saatavilla ollut monenkeskinen rahoitus antoi WFP:lle mahdollisuuden aloittaa nopea hätäavustuksen jakaminen Sahelissa niukan satokauden aikana, joka oli pahin neljään vuoteen. WFP:n ruoka-avustus tavoitti 3 miljoonaa ihmistä, minkä ansiosta vältyttiin valtavalta nälkäkriisiltä. Joustavan rahoituksen kohdentaminen auttoi WFP:tä tarjoamaan avustusta lähes 900 000 Rohingya-pakolaiselle Bangladeshissa, laajentamaan avustustaan kotinsa menettäneille ihmisille Kolumbiassa sekä toimittamaan apua vakavasta kuivuudesta kärsiville maanviljelijöille Madagaskarilla.

 

”Asia on melko yksinkertainen: joustava rahoitus antaa meille mahdollisuuden olla ajoissa ja toimia tehokkaasti saaden aikaan tuloksia. Se mahdollistaa sen, että jokaisella panostuksellamme on mahdollisimman suuri vaikutus,” sanoo WFP:n pääjohtaja David Beasley. ”Useat kumppanimme valtion tasolla ymmärtävät millainen merkitys rahoituksen joustavuudella on ja kuinka se vähentää kuluja. Me toivomme, että yhä useammat rahoittajamme tarjoaisivat luotettavaa ja ei-korvamerkittyä rahoitusta, jota on mahdollista hyödyntää useiden vuosien ajan.”

 

Maailman humanitaarisessa huippukokouksessa vuonna 2016 solmitun Grand Bargain -sopimuksen mukaisesti merkittävät rahoittajat sitoutuivat vähentämään rahoitusten korvamerkitsemistä pyrkien globaaliin tavoitteeseen 30 prosentin joustavasta rahoituksesta vuoteen 2020 mennessä. Valtiot, jotka tarjoavat monenkeskistä tukea, ovat kuitenkin yhä vähemmistössä. Joustavan rahoituksen osuus oli vain kuusi prosenttia WFP:n kokonaisbudjetista vuonna 2018, mikä on selkeästi vähemmän kuin vuonna 2002 saavutettu 20 prosenttia.

 

Vuonna 2018 Pohjoismaat näyttivät tietä, ollen listan kärjessä WFP:lle suunnatun joustavan rahoituksen tarjoajina Iso-Britannian, Alankomaiden, Saksan, Australian, Kanadan, Irlannin ja Belgian lisäksi. Sveitsi, Saksa, Belgia ja Kanada ovat olleet kärkitukijoita WFP:n Immediate Response Account:lle, mikä on järjestön joustavin rahoitusfasiliteetti ja mahdollistaa elintärkeän avustuksen aloittamisen vuorokauden sisällä kriisin alkamisesta.

 

YK:n World Food Programme — pelastaa henkiä hätätilanteissa ja muuttaa kohtaloita kestävän kehityksen kautta. WFP työskentelee maailmanlaajuisesti yli 80 maassa tarjoten ruoka-avustusta konflikteista ja katastrofeista kärsiville ihmisille luoden pohjaa paremmalle tulevaisuudelle.

 

Suomi on yksi WFP:n tärkeimmistä perusrahoituksen antajista. Perusrahoitus antaa WFP:lle joustavuutta ja mahdollistaa nopean ja tehokkaan toiminnan katastrofitilanteissa sekä varmistaa, että apua saadaan sitä kipeimmin tarvitseville.

Aiheet

Rahoitus Ravitsemus Yhteistyö

Ota yhteyttä

Lisätietoja: 

Anne Poulsen, WFP/Kööpenhamina, anne.poulsen@wfp.org, puh. +45 4050 3993

 

Seuraa meitä Twitterissä: @WFP_FI

Lisätietoa työstämme: fi.wfp.org