Skip to main content

Suomen kaltaiset joustavan rahoituksen tarjoajat tukevat WFP:n työtä kriiseissä 180 miljoonalla dollarilla kestokyvyn rakentamiseksi

WFP:n ruoanjakelupiste Bangladeshissa.
Humanitaarisen järjestelmän kohdatessa ennennäkemättömiä haasteita Suomi ja joukko muita yhteistyökumppaneita varmistavat, että YK:n World Food Programmella (WFP) on tarvittavat varat vastata hätäavun tarpeeseen yllättävissä katastrofitilanteissa ja laiminlyödyissä tai pitkittyneissä kriiseissä.

HELSINKI — Suomen kaltaisten lahjoittajien ansiosta WFP pystyi hiljattain jakamaan 180 miljoonaa dollaria noin 60 operaatioon — samalla kun järjestö tehostaa elintärkeää ja kiireellistä avustusta Syyriassa, Jemenissä, Keski-Afrikan tasavallassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Varoilla tuetaan myös kehitysprojekteja ja tarjotaan ruoka-avustusta pakolaisille.

”Joustava rahoitus antaa meille mahdollisuuden vastata muuttuviin tilanteisiin nopeasti, säästää kuluissa, suunnitella toimintaamme pidemmällä tähtäimellä ja ehkäistä katkoksia ihmishenkiä pelastavan työmme jatkumossa”, kuvaa WFP:n pääjohtaja David Beasley. ”Jotta lahjoittajiemme tarjoamat tärkeät varat saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä, toivomme yhteistyökumppaneitamme painottamaan nimenomaan joustavaa ja luotettavaa rahoitusta, joka voidaan käyttää useamman vuoden aikana.”

Hallitusten ja muiden yhteistyökumppaneiden tuella WFP vastaa tällä hetkellä kuuteen ennennäkemättömän laajaan nälkäkriisiin yhtä aikaa. Oli kyse sitten nälänhädän ehkäisystä Etelä-Sudanissa tai rohingyojen suojelusta maailman nopeimmin kasvavalla pakolaisleirillä Bangladeshissa WFP on keskeinen toimija kansainvälisessä yhteistyössä, joka pyrkii varmistamaan, ettei kukaan joudu elämään nälänhädän partaalla.

Vaikka joustava rahoitus auttaa WFP:tä toimimaan nopeasti ja tehokkaasti, silti joustavaa rahoitusta tarjoavat hallitukset ovat lahjoittajien joukossa vähemmistö, sillä monet ohjaavat varoja ennalta määrättyyn kohteeseen. Joustavan rahoituksen osuus WFP:lle suunnatuista varoista oli viime vuonna vain seitsemän prosenttia, selkeästi alle vuonna 2002 saavutetun 20 prosentin.

Johtavat lahjoittajat sitoutuivat vähentämään kohdennettujen lahjoitusten määrää suhteessa joustavaan rahoitukseen World Humanitarian Summit -huippukokouksessa vuonna 2016 laaditussa sopimuksessa, joka tunnetaan nimellä Grand Bargain. Tavoitteena on, että humanitaariseen työhön suunnatusta rahoituksesta 30 prosenttia olisi maailmanlaajuisesti nykyistä vähemmän rajoitettua vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2017 Suomi myönsi WFP:lle joustavaa rahoitusta 10,9 miljoonaa dollaria.