Skip to main content

Ruuan hinta nousee jyrkästi konfliktimaissa  —  "Tämän tulisi järkyttää ja kauhistuttaa"

Ruuan hinta nousee jyrkästi
KÖÖPENHAMINA  – YK:n World Food Programme (WFP) julkaisi Maailman Ruokapäivänä tuoreen tutkimuksen, joka osoittaa, että ruuasta on tullut yhä kalliimpaa maissa, joissa on konflikteja tai poliittista epävakautta. Tämä lisäksi kymmenissä muissa maissa ravitseva ateria on miljoonien ihmisten tavoittamattomissa jatkuvan korkeiden ruuan hintojen takia.

KÖÖPENHAMINA  – YK:n World Food Programme (WFP) julkaisi Maailman Ruokapäivänä tuoreen tutkimuksen, joka osoittaa, että ruuasta on tullut yhä kalliimpaa maissa, joissa on konflikteja tai poliittista epävakautta. Tämä lisäksi kymmenissä muissa maissa ravitseva ateria on miljoonien ihmisten tavoittamattomissa jatkuvan korkeiden ruuan hintojen takia.

Nyt julkaistu toinen versio WFP:n Counting the Beans –indeksistä kattaa 52 kehittyvää maata. Tarkoituksena on tarjota vauraissa ja teollistuneissa maissa eläville ihmisille mielikuva siitä, kuinka paljon päivittäisistä tuloista tarvitaan kustantamaan yksinkertainen ruoka-annos maailman köyhemmillä alueilla.

 

Indeksi käyttää ympäri maailman samanarvoiseksi muunnettua keskituloa per asukas, ja laskee sen mukaan, kuinka monta prosenttia siitä ihmisten täytyy käyttää saadakseen kotona tehty 600kcl ruoka-annos. Indeksi osoittaa täten ”koetun” hinnan standardisoidun tulotason mukaan. Tutkimuksessa on käytetty päivittäistä BKT:tä asukasta kohti, ja maissa, joissa nämä luvut eivät ole saatavilla tai luotettavia, tutkimus käytti henkilökohtaisia tuloja, jotka perustuvat rahansiirtoja seuraaviin tilastoihin ja muihin lähteisiin.

WFP:n tutkimuksen mukaan esimerkiksi New Yorkissa asuva ihminen käyttää keskimäärin 1,20 Yhdysvaltain dollaria valmistaakseen yksinkertaisen keiton tai muhennoksen (esimerkiksi pavuista tai linsseistä, kourallisesta riisiä, vedestä ja öljystä). Tähän verraten, saadakseen saman aterian, ihminen Etelä-Sudanissa joutuu käyttämään yli kahden päivän tulonsa, mikä tarkoittaisi New Yorkissa 348,36 dollaria. Koillis-Nigeriassa luku on 222,05 dollaria ja Jemenissä 62,37 dollaria.

Kaikkia kolmea edellä mainittua aluetta uhkaa nälänhätä. Kaikissa kolmessa ruuan hintojen nousu on vahvasti yhteydessä konfliktin kehityskaareen. Kyseisillä alueilla monien ihmisten selviytyminen on täysin riippuvaista WFP:n ja muiden organisaatioiden avustuksesta.

”Edullinen ruoka ja rauhalliset yhteiskunnat kulkevat käsi kädessä, mutta miljoonat siskomme ja veljemme eivät voi nauttia kummastakaan. Lähes jatkuvasti läsnä oleva konflikti tekee yksinkertaisenkin aterian valmistamisesta mahdotonta", sanoo World Food Programmen pääjohtaja David Beasley.

 

Tutkimuksessa esitetyllä tavalla laskettu ruuan edullisuus on itse asiassa parantunut monissa maissa vuodesta 2017. Yhdessä tapauksessa kyse on voinut olla vahvasta talouskasvusta, kun taas toisessa kyse on poliittisen tilanteen vakautumisesta, paremmasta sadekaudesta tai, kuten Eteläisen Afrikan kohdalla, humanitaarisen avustuksen merkityksestä kuivuuden vaikutusten vähentämiseksi.

Tästä huolimatta ruuan kustannukset pysyvät edelleen äärimmäisen eriarvoisina suhteessa tulotasoihin. Tämä pätee suurimpaan osaan Afrikkaa, osiin Aasiaa ja hieman lievemmin Latinalaiseen Amerikkaan.

Tutkittujen maiden keskuudesta Peru nousi listan kärkeen edullisimmalla ruoka-annoksella rikkaiden maiden ulkopuolella. Luku on 1,6 prosenttia keskitulosta (per asukas) verrattuna New Yorkin 0,6 prosenttiin. Tämä tarkoittaa 3,44 Yhdysvaltain dollaria annosta kohden. Laos ja Jordan ovat listassa seuraavina.

”Tämän vuoden indeksissä mitatut luvut osoittavat kuinka todellinen ja henkilökohtainen konfliktin ja nälän hinta voi olla,” Beasley sanoo. ”Näiden tulisi järkyttää ja kauhistuttaa kaikkia. Meidän täytyy tehdä kaikkemme vähentääksemme konflikteja ja korjataksemme talouksia, jotta markkinat ja yhteisöt voivat kukoistaa.”

 

Kaikki luvut ja maakohtaiset analyysit kaikista 52 maasta ovat saatavilla osoitteessa: http://wfp.org/plateoffood