Skip to main content

WFP - 2018 Vuosiraportti

Author: Communications Division

Year in Review 2018
Vuosiraportti kuvaa WFP:n toimia ja saavutuksia sekä sitä, kuinka hyvin WFP on onnistunut vastaamaan ihmisten hätä-, elvytys- ja kehittämistarpeisiin vuonna 2018. Raportti kattaa myös WFP:n tarjoamat elintärkeät foorumit ja palvelut humanitaariselle yhteisölle ja kehitysyhteisölle.