Skip to main content

State of School Feeding Worldwide 2020

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000123923/download/
Tässä julkaisussa analysoidaan kouluruokailun tilaa vuonna 2020, kuvataan COVID-19-pandemian vaikutusta kouluruokailuun ympäri maailmaa ja esitetään ratkaisuja tämän maailmanlaajuisen turvaverkon palauttamiseksi.

Tämä Yhdistyneiden kansakuntien World Food Programmen (WFP) julkaisu tarjoaa analyysin kouluruokailun maailmanlaajuisesta tilasta vuonna 2020. WFP julkaisi ensimmäisen kerran raportin kouluruokailun maailmanlaajuisesta tilasta vuonna 2013. Tämä vuoden 2020 versio noudattaa samanlaista formaattia ja hyödyntää parhaita käytettävissä olevia tietolähteitä kuvatakseen koulujen terveys- ja ravitsemusohjelmien kattavuutta, toteutuskäytäntöjä ja kustannuksia maailmanlaajuisesti. Lisäksi vuoden 2020 versiossa pyritään analysoimaan muutoksen suuntaa ja laajuutta vuosien 2013 ja 2020 välillä, sekä päivittämään tietoja siitä, miten todistepohja ja ymmärrys kouluruokaohjelmien toiminnasta ovat kehittyneet.

Tämän pitkään suunnitellun raportin julkaiseminen on entistäkin tärkeämpää nyt, kun COVID-19-pandemian puhkeaminen helmikuussa 2020 on pysäyttänyt lähes vuosikymmenen ajan jatkuneen kouluruokaohjelmien maailmanlaajuisen kasvun. Tämä julkaisu sisältää analyysin kouluruokaohjelmien tilasta ennen COVID-19-pandemiaa, kuvaa pandemian aiheuttamia vahinkoja ja esittää, mitä voidaan tehdä tämän merkittävän maailmanlaajuisen turvaverkon palauttamiseksi - ei vain palata takaisin maailmaan niin kuin se oli tammikuussa 2020, vaan myös jälleenrakentaa entistä paremmin.