Skip to main content

Etelä-Sudan hukkuu ja kuivuu samaan aikaan, kun ilmastokriisi kiristää otettaan. Ennennäkemätön tulvakriisi on nielaissut suuria osia maasta, kun taas toiset osat kamppailevat tuhoisan kuivuuden kanssa.

Kaksi kolmasosaa väestöstä - yli 7,7 miljoonaa ihmistä - kärsii pahasta tai jopa äärimmäisestä nälästä. Tämä on korkein luku koskaan, ja se ylittää jopa maan sisällissodan huippuvaiheessa havaitun määrän.

Neljä peräkkäistä vuotta jatkuneet ennätystulvat ovat johtaneet laajamittaisiin siirtolaisuuksiin, elinkeinojen tuhoutumiseen ja viljelykelpoisen maan menettämiseen, mikä on osaltaan lisännyt nälänhätää. Näiden samanaikaisten ilmastoshokkien vaikutuksia pahentavat ruoan ja polttoaineen hinnannousu sekä jatkuva konflikti.

Vaikka suuri osa WFP:n toimista keskittyy ihmisten elossa pitämiseen, työskentelemme myös konflikteista ja ilmastosta kärsivien yhteisöjen kanssa nälänhädän vähentämiseen tähtäävien pitkän aikavälin ratkaisujen toteuttamiseksi.

WFP tarvitsee kiireellisesti 567 miljoonaa dollaria lisää seuraavien kuuden kuukauden aikana, jotta se voi jatkaa ihmishenkiä pelastavaa apua ja investoida pitkän aikavälin resilienssin parantamiseen tähtääviin aloitteisiin. Sekä humanitaarisen avun että sopeutumiskyvyn parantamisen rahoitustaso ei pysy kasvavien tarpeiden tahdissa. Tämä tarkoittaa, että WFP voi tarjota vain puolikkaita annoksia ja että sen on asetettava etusijalle henkeä pelastava apu niille, joita nälänhätä uhkaa eniten.

 

Mitä YK:n World Food Programme tekee vastatakseen Etelä-Sudanin kriisiin

Ruoka-avustus
WFP pyrkii yhteistyökumppaneineen tavoittamaan apua tarvitsevat ihmiset nopean toiminnan joukkojensa avulla. Joukot ovat suorittaneet jopa 400 tehtävää Etelä-Sudanin haastavissa kenttätilanteissa sen jälkeen, kun yhtenäistetyt nopean toiminnan mekanismit (IRRM) perustettiin. Yhteistyössä perustettujen hätäjoukkojen avulla WFP tavoittaa kuukausittain 500 000 ihmistä, joiden tavoittaminen onnistuu vain ilmateitse.
Käteisavustukset
WFP kasvattaa käteisavustusten määrää Etelä-Sudanissa, pyrkien vaikuttamaan maan epävakaaseen poliittiseen tilanteeseen, turvallisuusongelmiin sekä inflaatioon. Käteisavustukset paitsi antavat avustuksen saajan itse valita ostoksensa, myös parantavat toiminnan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta vähentämällä tarvetta ruuan kuljeutkselle ja säilytykselle. Vuonna 2018 WFP tarjosi kuukausittain yli 24 miljoonan euron edestä käteisavustuksia noin 660 000 avustuksen saajalle.
Kouluruoka
Kouluruokailu tukee lasten terveellistä ja tuottavaa oppimisympäristöä. Missä WFP on tarjonnut kouluaterioita, kouluun ilmoittautumis- ja läsnäololuvut ovat nousseet jopa 80 prosenttia. WFP pyrkii auttamaan vuoteen 2023 asti yli 400 000 lasta kouluaterioilla ja erityisellä kotiin vietävällä annoksella, jolla kannustetaan tyttöjä osallistumaan koulunkäyntiin.
Ravitsemus
WFP ja UNICEF ovat jatkaneet menestyksekästä yhteistyötään ravitsemuksellisten toimenpiteiden tehostamiseksi Etelä-Sudanissa. WFP on tarjonnut hoitoa aliravituille lapsille sekä raskaana oleville ja imettäville äideille. Lisäksi WFP on kouluttanut yhteisöjen vapaaehtoisia ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Jatkamme tiedon levittämistä läpi Etelä-Sudanin yhdessä 12 000 vapaaehtoisen kanssa.

Miten sinä voit auttaa?

Perheet Etelä-Sudanissa tarvitsevat ruokaa epätoivoisesti. Pian voi olla jo liian myöhäistä, ja siksi meidän on toimittava heti. WFP tarvitsee EUR 478 miljoonaa varmistaakseen ruoka-avustuksen jatkuvuuden. Tee lahjoitus jo tänään.
Lahjoita nyt