Skip to main content

WFP’s Contribution to Improving the Prospects for Peace - 2019

Author: WFP; SIPRI

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000120012/download/
WFP:n ja Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) yhteinen raportti perustuu El Salvadorissa, Irakissa, Kirgisiassa ja Malissa tehtyyn kenttätutkimukseen. Raportti tarkastelee WFP:n työn vaikutuksia rauhan edellytysten parantamiseksi.

Vuonna 2018 aloitettu tietokumppanuus SIPRI:n ja World Food Programmen (WFP) välillä pyrkii arvioimaan, onko WFP:n ohjelmatyö myötävaikuttanut rauhan edellytysten parantamiseen, ja jos on, niin miten – arvioiden myös sitä, onko ohjelmatyöllä ollut joitain negatiivisia vaikutuksia.  

Vahvin vaikutus löytyi elinkeinoon liittyvistä investoinneista, joiden avulla on rakennettu yhteyttä valtion ja kansalaisten välille, erityisesti luonnonvarojen hallinnan ja yhteisöpohjaisten osallistavien lähestymistapojen kautta.