Skip to main content

Kaikki maailman asutut alueet kärsivät ilmastonmuutoksesta, joka on yksi maailmanlaajuisen nälän keskeisistä aiheuttajista. Viime vuosikymmenen aikana 1,7 miljardia ihmistä on kärsinyt sään ääri-ilmiöistä ja ilmastoon liittyvistä katastrofeista. Yhteisöt, jotka vaikuttavat vähiten ilmastonmuutokseen joutuvat kärsimään sen vaikutuksista eniten - usein rajallisin selviytymiskeinoin.

Koska valtaosa maailman nälkäisistä altistuu ilmastokatastrofeille, nälän hävittäminen edellyttää rohkeita toimia ihmisten sopentumiskyvyn parantamiseksi. Jos emme auta yhteisöjä sopeutumaan ilmastokriisin luomaan uuteen todellisuuteen, nälkä ja virheravitsemus lisääntyvät.

WFP auttaa ruokaturvattomuudesta kärsiviä yhteisöjä valmistautumaan sään ääri-ilmiöihin, reagoimaan niihin ja toipumaan niistä. Lisäksi WFP pelastaa ihmishenkiä ilmastokatastrofien jälkeen. WFP toteuttaa myös ilmastonmuutokseen liittyviä riskienhallintaratkaisuja, joista hyötyy yli 15 miljoonaa ihmistä 42 maassa.

Ilmastokriisi on yksi nykypäivän suurimmista nälän aiheuttajista.

WFP:n ohjelmat tukevat maita ja yhteisöjä

Ennakoinnissa

Mies seisoo rintaansa myöten tulvavedessä ja käsittelee viljaa
  • Ennakoivan toiminnan (Anticipatory Action) kautta WFP auttaa maita ja yhteisöjä kehittämään varoitusjärjestelmiä joiden avulla voidaan käynnistää humanitaarisia toimia ennen kuin äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat ihmisten elämään. Näin perheet voivat ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin, kuten karjan ja omaisuuden evakuintiin, kotien vahvistamiseen ja ruoan sekä muiden välttämättömien tuotteiden hankintaan. 
  • Lisäksi WFP tarjoaa ilmastotietoa pienviljelijöille ja tarjoamalla haavoittuville maille ruokaturvan sekä ilmastoriskien välisiä yhteyksiä tarkastelevia analyysejä. 

Kunnostamisessa

Nainen kasaa kiviä auringonpaisteessa
  • Luonto itse on usein paras tapa suojella sekä ihmisiä että maapalloa. Ekosysteemien kunnostaminen auttaa vähentämään ihmisten haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen edessä, sekä samalla suojelemaan luonnon monimuotoisuutta ja edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Viimeisten viiden vuoden aikana WFP on työskennellyt haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen kanssa kunnostaen keskimäärin 1,5 miljoonan hehtaaria huonontunutta maata ja metsiä sekä perustamalla 54 000 lampea, kaivoa tai kunnallista vesiallasta vuodessa. 
  • Lue lisää: Food Assistance for Assets

Suojelemisessa

Ihminen istuu varjossa edessään WFP:n ruokaöljyä ja vettä
  • WFP tarjoaa yhteisöille mahdollisuuden selviytyä sokeista ilmastoriskivakuutuksen avulla, joka jakaa ihmisille käteismaksuja ilmastoon liittyvän katastrofin jälkeen. Vuonna 2021 lähes kolme miljoonaa ihmistä 18 maassa oli suojattu WFP:n kehittämillä tai tukemilla ilmastoriskivakuutusratkaisuilla. 
  • Lue lisää: Risk Management, Insurance and Finance.

Energisoimisessa

Mies asentaa aurinkopaneelia katolla
  • WFP tukee puhtaissa ja nykyaikaisissa energiaratkaisuissa kotitalouksille ja kouluille. Tehokkuutta parantavat ja saasteita vähentävät ratkaisut auttavat ehkäisemään perinteisen ruoanlaiton kielteisiä vaikutuksia ympäristölle, talouskehitykselle ja kansanterveydelle.
  • WFP tekee yhteistyötä pienviljelijöiden kanssa levittääkseen kestäviä energialaitteita ja -palveluita, jotka edistävät ruoantuotantoa (kuten aurinkopumput), jalostusta (aurinkomyllyt) ja säilöntää (aurinkojääkaapit) sekä vähentävät sadonkorjuun jälkeistä hävikkiä.
  • Vuonna 2022 WFP mahdollisti kestävien energiatuotteiden ja -palvelujen saannin yli 1,6 miljoonalle ihmiselle 18 maassa.