Skip to main content

Yrittäjien tulisi nähdä pakolaiset mahdollisina kuluttajina

Lue lisää WFP:n käteissiirroista.
, YK:n World Food Programme

Tina Huang johtaa Ugandassa World Food Programmen pyrkimyksiä luoda yhteyksiä yksityisten yrittäjien kanssa.

1*KCHYsC93JuH-39cZHV-4eg.jpeg
Kun pakolaiset hyödyntävät WFP:n avustusta ostaessaan ruokaa pakolaisasutuksia ympäröiviltä toreilta, sillä on moninkertaistuva vaikutus paikalliseen talouteen. Kuva: WFP/Hugh Rutherford

Olen ollut Ugandassa nyt yhdeksän kuukautta. Työskentelin aiemmin Nikellä.

Sain tämän työn, koska WFP pyrkii luomaan yhä enemmän yhteyksiä yksityisen sektorin kanssa — joten he tarvitsivat ihmisiä, jotka puhuvat liiketalouden kieltä.

Aiemmassa työssäni koin muuttavani vain hieman, jo hyvin pärjäävien ihmisten elämää. Nyt koen aivan toisenlaista onnistumisen tunnetta. Tässä työssä pystyn oikeasti vaikuttamaan ihmisten elämiin ja toivottavasti myös auttamaan heitä nousemaan pohjalta.

1*70meelLZPG-77E1Ed5lfBg.png
Tina (toinen vasemmalta) paikallisten yrittäjien kanssa. WFP tekee työtä muokatakseen markkinoista tehokkaampia, jotta hyödynsaajat saisivat parhaan mahdollisen vastineen rahalleen. Kuva: WFP kuvakirjasto

Kun olin ensimmäistä kertaa mukana pakolaisryhmän tapaamisessa kuulemassa heidän tarpeistaan, olin todella vaikuttunut siitä. Ensimmäistä kertaa sain tuntea yhteyttä heihin. On vaikea kuulla tarinoita, kuinka ihmiset ovat joutuneet jättämään aterioita välistä, tai kuinka heidän kokemansa katastrofit ovat muuttaneet heidän elämäänsä. On uskomatonta ajatella, että käytämme joskus yhteen ateriaan saman rahamäärän, jolla voitaisiin ruokkia kokonainen perhe kuukauden ajan.

WFP avustaa Ugandassa miljoonaa pakolaista. Heistä noin 220 000 saa avustuksensa käteisenä. Antamalla osan avustuksesta käteisenä lisäämme kysyntää ja luomme tuensaajille ostovoimaa, jolla he voivat hankkia kaiken tarvitsemansa — kuten ruokaa ja muita asioita. Samaan aikaan, kun vähennämme ruoka-avustuksen määrää, saatavilla olevan ruuan määrä yleisesti vähenee. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa ruuan hinnat nousevat, kun kysyntä kasvaa, mutta tarjonta vähenee. Jotta hinnat pysyvät vakaina, meidän täytyy stimuloida ruuan tarjontaketjua WFP:n ulkopuolelta.

Pyrimme tekemään markkinoita tehokkaiksi. Yksi ongelmista, joita kuitenkin kohtaamme, on WFP:n kanssa sopimuksen tehneiden kauppojen pieni koko. Koska kyseiset yritykset ovat pieniä, niiden toimintakustannukset ovat suhteellisen korkeat, ja he joutuvat ostamaan myytävät tuotteensa korkeaan hintaan, mikä taas näkyy jälleenmyyntihinnoissa. Jos mahdollistamme yrittäjien yhteenliittymisen, he pystyvät neuvottelemaan parempia hintoja ja palveluita tuottajilta.

1*5oxjGZLh913dP2uuJKVTeg.jpeg
Syyskuusta 2018 lähtien 220 000 Ugandassa elävää pakolaista on vastaanottanut WFP:n tarjoaman tuen käteisenä, jolla he voivat ostaa ruokaa paikallisilta myyjiltä. Kuva: WFP/Hugh Rutherford

Jos kykenemme alentamaan hintoja lisäämällä tarjontaa ja parantamalla paikallisten yrittäjien liiketoimintataitoja, sillä tulee olemaan positiivinen vaikutus yhteisöön laajemmin. Myös ne, jotka eivät saa suoraan avustusta WFP:ltä, mutta ostavat samoilta myyjiltä, hyötyvät myös.

Suurin haaste on ihmisten ajattelumallin muuttaminen. Yrittäjät eivät näe pakolaisia mahdollisina ostajina. Pakolaisten suuri määrä tekee heistä kuitenkin merkittävän markkinavoiman. Meidän täytyy auttaa heitä liittymään yhteen, jotta he voivat käyttää kollektiivista voimaansa.