Skip to main content

Kommentti - Kuinka pienestä vaikuttamistyöstä kasvoi superkoalitio

Suomen ja Ranskan ideoimasta kouluruokakoalitiosta on kehittynyt muutoksen hautomo, joka on yksi aktiivisimmista Food Systems Summit -huippukokouksen synnyttämistä aloitteista, kirjoittaa Mohamed Abdiweli Ahmed.
, Mohamed Abdiweli Ahmed (käännetty suomeksi)
a picture of ministers and executives in a meeting. School meals coalition flag in the front
Kouluruokakoalition työryhmän ministerikokous Helsingissä. Kuva: Ulkoministeriö/Kimmo Räisänen

Maailman ruokaohjelman ensimmäinen kouluruokahanke alkoi Togossa vuonna 1963. Siitä asti, WFP ja kouluruokailu ovat kulkeneet yhdessä. Kun Ranska ja Suomi huolestuivat kouluruokailuohjelmien tilasta koronapandemian vuoksi, he tiesivät, kenen puoleen kääntyä.

Lokakuussa, vain vuosi perustamisensa jälkeen, koalitio järjesti kaksi tärkeää tapahtumaa: Kouluruokakoalitio-viikon, sekä ja koalition ensimmäisen ministerikokouksen Helsingissä. Olivatko nämä tapahtumat vain monenvälisiä keskustelutilaisuuksia? Kyllä ja ei.

Minister Villa Skinnari in conversation with Education Minister from Rwanda, Gaspard Twagirayezu
Ruandan ensimmäisestä ja toisesta koulutuksesta vastaava ministeri Gaspard Twagirayezu (oikealla) ja Suomen kehitys- ja ulkomaankaupan ministeri Ville Skinnari (vasemmalla) keskustelevat Helsingin ministerikokouksen aikana. Kuva: Ulkoministeriö/Kimmo Räisänen

Keskustelutilaisuudet ovat välttämättömiä. Koalitio voi menestyä vain sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välisten keskustelujen avulla - nämä keskustelut voivat olla ratkaisevassa asemassa toiminnan käynnistämisessä. Ne eivät ainoastaan edistä koalition kasvua, vaan laajentavat sen vaikutuspiiriä ja antavat sille rajattomat mahdollisuudet luoda muutosta.

Mutta jos keskustelutilaisuudet suunnitellaan ja niitä ylläpidetään oikealla tavalla, ne voivat myös luoda liikettä ja toimintaa. Ajattele lihaksia. Koalitio toimii luuna, ja sen sihteeristö ja viisi aloitetta toimivat jänteinä, jotka yhdistävät  säikeet (koalition jäsenet), kun taas strategiset hetket, kuten koalitioviikon ja Helsingin ministerikokouksen kaltaiset tilaisuudet, huolehtivat niiden venyttämisestä.

 

Kouluruokakoalitio -viikon ja ministerikokouksen tulokset

 

Kouluruokakoalitiota tukeva sihteeristö kutsui eräiden läheisimpien sekä uusien kumppaneidensa kanssa koolle yli 20 istuntoa viiden päivän aikana - näin luotiin vankka perusta tulevaisuutta varten. Pyrimme varmistamaan, että viikon aikana järjestettiin monipuolisia ja erilaisia istuntoja ja että kaikki istunnot korostivat yhteistyötä. Päivittäiset istunnot vastasivat kutakin koalition viidestä aloitteesta.

Viikolla saavutettiin kaksi konkreettista tulosta:

1. Research Consortium for School Health and Nutrition (yksi viidestä aloitteesta) julkaisi jäsenvaltioiden poliittisille päättäjille ja päätöksentekijöille suunnatun näyttöön perustuvan lausunnon .

2. Koalition Stakeholder Group, johon kuuluu monenvälisiä, valtiosta riippumattomia, akateemisia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä, antoi kehotuksen toimenpiteisiin.

kouluruokakoalition toimintamalli visuaalisena karttana
Kouluruokakoalition rakenne ja viisi aloitetta. Kuva: Kouluruokakoalitio (School Meals Coalition)

 

Molemmat tulokset esiteltiin Helsingin ministerikokouksessa, ja ne tunnustettiin kokouksen päätteeksi annetussa kouluruokakoalition johtajien julistuksessa (Leaders' Declaration) - tämä täydensi työryhmän yksittäisten jäsenten uusia sitoumuksia, joita tehtiin kokouksen aikana.

Yhteistyökumppaneiden sitoutumisen tason ja istuntojen sisällön laajuuden ansiosta viikko oli myös osoitus siitä, mitä tapahtuu, mitä voidaan tehdä ja mitä on tehtävä, jotta koalitio voi saavuttaa kunnianhimoisen tavoitteensa eli varmistaa, että jokainen lapsi saa terveellisen kouluaterian vuoteen 2030 mennessä.

Kouluruokakoalitioviikko ja ministerikokous, joka järjestettiin Transforming Education Summit -huippukokouksen (TES) jälkeen, tarjosivat koalition sidosryhmille tilaisuuden ilmaista näkemyksensä siitä, että maailmanlaajuisen ruokakriisin vaikutus koululaisiin ei ollut korkealla sijalla huippukokouksen asialistalla. Maailmanlaajuisen ruoka- ja koulutuskriisin haitalliset vaikutukset koululaisiin olivat toistuva teema kaikissa keskusteluissa, ja sitä korostettiin voimakkaasti kaikissa kolmessa loppuasiakirjassa.

Tämä kollektiivinen vaikuttamistyö varmisti sen, että kaikki koalition sidosryhmät ryhmittyivät kolmen loppuasiakirjan kautta yhteisten kantojen ympärille:

  • Kansallisten hallituksien, kehitysyhteistyökumppanien, kansainvälisten rahoituslaitosten ja monenvälisten kehityspankkien tulee mobilisoida lisää resursseja kouluruokailuohjelmien laajentamiseen;
  • Kouluruokailuindikaattorin sisällyttäminen kestävän kehityksen tavoitteen 4 (laadukas koulutus) tarkistettuun viitekehykseen (TES-prosessissa saatiin tukea tälle tavoitteelle);
  • On jatkettava vauhtia ja varmistettava, että kouluruokailu nostetaan keskeisten maailmanlaajuisten tapahtumien, kuten Pariisissa vuonna 2023 järjestettävän  maailmanlaajuisen ministerikokouksen (Global Ministerial Meeting) ja vuonna 2024 järjestettävän Yhdistyneiden Kansakuntien tulevaisuushuippukokouksen (United Nations Summit of the Future) asialistalle.

 

Aika on nyt

 

Ilmaisu "käytä tai kadota" [use it or lose it] viittaa osuvasti siihen, miten lihakset menettävät voimaa ja kokoa ja surkastuvat ajan mittaan, jos niitä ei käytetä. Koalitio toimii samalla tavalla.

Kouluruokakoalitioviikon ja Helsingin ministerikokouksen kaltaiset tapahtumat sitovat järjestelmää, jotta vältettäisiin koalition surkastuminen, ja vahvistavat ja venyttävät koalition kollektiivista voimaa, jotta voidaan rakentaa ja ylläpitää maailmanlaajuista liikettä, joka kannustaa toimintaan.

koululaisia syömässä pöydän ääressä
Lapset nauttivat lounaasta Monaragalassa, Sri Lankassa. Kuva: WFP/Ashani Ratnayake

 

Kuinka kumppanit voivat auttaa koaltiota vahvistamaan ja taivuttelemaan lihaksiaan vuonna 2023? 

Ensimmäiseksi voit liittyä koalitioon, jos et ole vielä liittynyt. Jo liittyneenä, voit kutsua kumppaneita tekemään samoin.

Toiseksi, voit tutustua lokakuussa 2022 järjestettyjen kouluruokakoalitio-viikon sekä koalition ministerikokouksen tapahtumiin verkossa (englanniksi), oppia lisää ja antaa palautetta koalition tavoitteista ja toimintatavoista.

Kolmanneksi voit tilata Koalition viikoittaisen uutiskirjeen, jotta pysyt ajan tasalla tulevista vaikuttamistoimista ja viiden aloitteen tuotteista ja tapahtumista.

Neljänneksi, jos asut maassa, joka ovat allekirjoittanut Kouluruokakoalition sitoumusjulistuksen, voit tukea paikallisia toimijoita kansallisten osastojen perustamisessa.

Näillä askelilla osallistut superkoalitioon, joka yhdistää eri verkostoja ja käyttää yhteisiä voimavarojaan koululaisten tukemiseen maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja kouluruokakoalitiosta täältä. 

Nyt on
aika toimia

WFP:n toiminta perustuu täysin vapaaehtoisesti annettuihin varoihin, joten jokainen lahjoitus on tärkeä.
Lahjoita tänään