Skip to main content

Katsaus World Food Programmen harjoittelijan työpäivään

, YK:n World Food Programme

Oletko koskaan miettinyt, millaista olisi toimia harjoittelijana maailman suurimmassa humanitaarisessa järjestössä?

YK:n World Food Programme on maailman suurin humanitaarinen järjestö, joka avustaa tällä hetkellä 138 miljoonaa ihmistä 83 maassa. Vuosien saatossa lukuisat WFP-harjoittelijat ovat päässeet oppimaan harjoittelussa lisää yhdestä maailman polttavimmista ongelmista — nälästä. Kevään 2020 pohjoismaiset harjoittelijat Clara Korsgren, Pernille Meier ja Susanna Hyartt olivat vasta aloittaneet harjoittelunsa, kun COVID-19-pandemia ravisteli koko maailmaa ja aiheutti WFP:n historian pahimman humanitaarisen kriisin. Tässä artikkelissa harjoittelijat jakavat kokemuksensa kevään ja kesän ajalta.

1*PRIYTiKyZJpmv9St_M8OYw.jpeg
Tiesitkö, että YK:lla on toimisto Kööpenhaminassa? YK-kylässä 1500 työntekijää 11 YK-järjestöstä työskentelee kestävän kehityksen Agenda2030 –tavoitteiden toteutumiseksi.
Miltä harjoittelijan tyypillinen työpäivä näyttää?

Työpäivä alkaa Pohjoismaiden median ja poliittisen tilanteen seurannalla. Seuraamme kehitysyhteistyökeskustelua ja niitä hallituksen toimia, jotka ovat olennaisia WFP:n mandaatin kannalta. Tuotamme myös sisältöä WFP:n tavoitteista ja saavutuksista WFP:n pohjoismaisille kanaville — mukaan lukien tietoa WFP:n ja Pohjoismaiden strategisesta kumppanuudesta ja tuloksista, joita saavutamme yhdessä pohjoismaisten kumppaniemme kanssa. WFP:n harjoittelijat osallistuvat myös tapahtumiin ja pitävät esitelmiä, joiden avulla lisätään tietoisuutta WFP:n työstä. COVID-19 pandemian takia suuri osa tapahtumista oli harjoittelumme aikana peruttu, mutta pidimme harjoittelun aikana useita online-esitelmiä ja osallistuimme verkkotapahtumiin esimerkiksi Ruotsin YK-liiton kanssa. World Food Programme vastaa ennalta arvaamattomiin hätätilanteisiin ympäri maailman, eikä kaikkia tehtäviämme voi näin ollen suunnitella etukäteen. Jos WFP esimerkiksi aloittaa uuden operaation, on meidän vastuullamme tarjota siitä pohjoismaisille tiedotusvälineille ajantasaista ja pohjoismaisille kielille käännettyä julkaisuvalmista tietoa. Lisäksi olemme vastuussa WFP:n pohjoismaisten nettisivujen päivittämisestä, jotta ne tarjoavat viimeisimmät tilastot ja tiedot WFP:n operaatioista ympäri maailman.

Miksi hait tähän harjoitteluun World Food Programmelle?
1*TfZ6V0M573ws19LNgPfKfQ.jpeg
Toimiston ruotsalainen harjoittelija Clara opiskelee politiikkaa ja kansainvälisiä suhteita Cambridgen yliopistossa Iso-Britanniassa. Ennen harjoitteluaan WFP:llä Clara toimi harjoittelijana Ruotsin ulkoministeriön kansainvälisen kehitysyhteistyön osastolla.

Clara: Olen sekä opintojeni että työkokemukseni myötä kiinnostunut kansainvälisen yhteisön työstä YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 –tavoitteiden saavuttamiseksi, minkä lisäksi olen kiinnostunut työstä humanitaarisen avustuksen ja kehitysyhteistyön rajapinnoilla. Opittuani kehitysyhteistyöstä ja YK-järjestöistä, kuten World Food Programmesta, ensin lahjoittajamaan näkökulmasta, koin harjoittelun WFP:llä olevan erittäin opettavainen ja kehittävä kokemus.

Susanna: Olen erittäin kiinnostunut humanitaarisesta työstä, etenkin pakolaisuuteen liittyvistä asioista. Harjoittelu WFP:llä oli mielestäni erinomainen mahdollisuus kasvattaa osaamistani ja ymmärrystäni humanitaarisen työn realiteeteista ja monimutkaisuudesta sekä siihen liittyvistä moninaisista aiheista, kuten konflikteista, pakkosiirtolaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Näin harjoittelun myös mahdollisuutena kehittää taitojani strategisen ja vaikuttamisviestinnän saralla, sillä vaikuttamisviestintä on olennainen osa kansainvälisten järjestöjen työtä.

Pernille: Harjoittelu WFP:llä kiinnosti minua, sillä se liittyi aikaisempiin kokemuksiini vapaaehtoisprojektin vetäjänä sekä harjoittelijana kansalaisjärjestössä. Olen myös laajemmin kiinnostunut kansainvälisestä kehitystyöstä ja humanitaarisista asioista, ja koin harjoittelupaikan nitoutuvan yhteen sekä näiden kiinnostuksen kohteiden, että kandidaattitutkinnossa oppimieni asioiden kanssa. Hain harjoitteluun myös, koska mielestäni WFP:n kaksiosainen mandaatti on erittäin kiinnostava — WFP paitsi tarjoaa hätäapua, myös keskittyy työssään pitkän aikavälin kehitykseen. Koin, että harjoittelu WFP:llä olisi oivallinen mahdollisuus oppia lisää humanitaarisesta sektorista.

 

Mikä oli parasta harjoittelussasi?
1*x3kNcRI8YjH33V2oUgtlgA.jpeg
Toimiston suomalainen harjoittelija Susanna opiskelee kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien maisteriohjelmassa Åbo Akademissa, Suomessa. Ennen harjoitteluaan WFP:llä Susanna oli opiskelijavaihdossa Tansaniassa ja harjoittelijana Suomen Nairobin suurlähetystössä Keniassa.

Susanna: WFP:n Pohjoismaiden toimisto pitää tasaisin väliajoin esitelmiä WFP:n mandaatista ja työstä erilaisille yleisöille. On ollut kiinnostavaa päästä kertomaan WFP:n työstä sekä keskustelemaan WFP:n saavutuksista ja toisaalta järjestön työssään kohtaamista haasteista erilaisten ryhmien kanssa. COVID-19-pandemian aikana kehitimme myös harjoittelijoiden kanssa toimistollemme online-esitelmien mallin. Tämä on hyvä esimerkki ongelmanratkaisusta työnkuvassamme — harjoitteluumme sisältyvät tehtävät ovat monipuolisia ja jatkuvasti kehittyviä, mikä opettaa sopeutumaan uusiin tilanteisiin nopeasti.

Clara: Pohjoismaat ovat World Food Programmen tärkeitä kumppaneita, ja WFP:n ja Pohjoismaiden ulkoministeriöiden välillä on jatkuva vuoropuhelu esimerkiksi kokousten, konferenssien ja tiedonkulun muodossa. Oli mielenkiintoista päästä seuraamaan tätä kumppanuutta Ruotsin ulkoministeriön ja WFP:n välillä sekä päästä vaikuttamaan kumppanuuteen viestinnän näkökulmasta.

1*G3N4TtRRjjn5lsL8zwSPFQ.jpeg
Toimiston tanskalainen harjoittelija Pernille on suorittanut kansainvälisten suhteiden ja kulttuurillisten kohtaamisten kandidaattitutkinnon Roskilden yliopistossa Tanskassa ja Al Akhawaynin yliopistossa Marokossa. Ennen harjoitteluaan WFP:llä Pernille työskenteli vapaaehtoisprojektin vetäjänä SAVE-säätiössä Etelä-Afrikassa ja harjoittelijana tanskalaisessa Forests of the World –kansalaisjärjestössä.

Pernille: WFP:n Pohjoismaiden toimisto sekä osallistuu globaaleihin sosiaalisen median kampanjoihin, että tuottaa Pohjoismaille suunnattua sisältöä WFP:n työstä. Oli todella opettavaista olla osa WFP-tiimiä COVID-19-pandemian aikana — pandemian aikana meidän oli tärkeää viestiä WFP:n jatkuvista humanitaarisista ponnisteluista pohjoismaisille yleisöille ylläpitääksemme kumppaneiltamme saamaa tukea, sillä akuutista nälästä kärsivien ihmisten määrä voi COVID-19-kriisin seurauksena kaksinkertaistua vuonna 2020. Kaiken kaikkiaan oli hienoa päästä oppimaan, kuinka viestiä voimakkaista ja toisinaan teknisistä asioista laajalle yleisölle.

YK:n World Food Programmen Pohjoismaiden toimisto sijaitsee Kööpenhaminassa, Tanskassa. Toimisto toimii yhteyshenkilönä Pohjoismaiden ja WFP:n päämajan välillä tavoitteenaan jatkuvan tuen varmistaminen WFP:n työlle kohti kestävää kehitystä ja maailmaa ilman nälkää.

WFP:n Pohjoismaiden toimisto toivottaa keväisin ja syksyisin tervetulleeksi harjoittelijoita, jotka haluavat viestiä kansainvälisen yhteisön tavoitteista ja tuloksista kohti kestävän kehityksen tavoitetta numero 2: maailma ilman nälkää vuoteen 2030 mennessä.

Oletko kiinnostunut harjoittelupaikasta World Food Programmella? Lue lisää harjottelukokemuksista ja tutustu avoimiin harjoittelumahdollisuuksiin täältä.