Skip to main content

Joustava rahoitus on WFP:n arvokkaimpia voimavaroja

Kolme tarinaa Itä-Afrikasta, jotka WFP:n saama joustava tuki on tehnyt mahdollisiksi.
, YK:n World Food Programme
1*mB0gGozyEhKZk7W145TqZg.jpeg
Nainen istuu WFP:n tarjoaman viljapussin vieressä Etelä-Sudanin Jubassa Protection of Civilian (POC) -ohjelman pisteellä. Kuva: WFP / IIban

Viime vuonna maailmaa kohtasi ennennäkemätön "neljän nälänhädän uhan" kriisi. Kaksi neljästä nälänhädän uhasta sijoittui Itä-Afrikkaan. Helmikuussa 2017 nälänhätä julistettiin osissa Etelä-Sudania, jossa 100 000 ihmistä joutui kärsimään nälästä ja yli miljoona ihmistä oli vaarassa kokea saman kohtalon. Kun kolme peräkkäistä sadekautta tuottivat pettymyksen ja johtivat tuhoisaan kuivuuteen, Somalian toisen nälänhädän uhka oli hyvin todellinen. Etelä-Sudanin jatkuva konflikti aiheutti valtavia paineita myös naapurimaille − alueella on arviolta 2,4 miljoonaa eteläsudanilaista pakolaista.

Vaikka nämä hätätilanteet saivat maailmanlaajuista huomiota, alueella oli myös "hiljaisia kriisejä", joita aiheuttivat esimerkiksi Etiopian ja Kenian kuivuus ja avustuksen kasvava tarve Burundissa. World Food Programme (WFP) avusti vuonna 2017 yli 20 miljoonaa heikossa asemassa olevaa ja nälästä kärsivää ihmistä Itä- ja Keski-Afrikassa.

Koska WFP:n työ on kokonaisuudessaan rahoitettu vapaaehtoisilla lahjoituksilla, järjestö pyrkii jatkuvasti maksimoimaan rahoituksesta saadun hyödyn ja auttamaan mahdollisimman monia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Samalla järjestö varmistaa, että sen kumppanit ja kannattajat saavat vastinetta rahoilleen.

Joustava ja luotettava rahoitus on WFP:n tärkeimpiä voimavaroja. WFP on riippuvainen joustavasta tuesta pystyäkseen varmistamaan, että avustus ja ennaltaehkäisevä työ kriiseistä kärsiville ihmisille voidaan toteuttaa katkeamatta.

Nopean reagoinnin takaaminen

Kuilu avun tarpeen ja käytettävissä olevien varojen välillä syvenee jatkuvasti. Kun puhutaan joustavasta rahoituksesta, lahjoittaja antaa WFP:lle valtuudet päättää, missä varoja tarvitaan kaikkein eniten. Siksi WFP kykenee vastaamaan tehokkaasti hätätilanteisiin ja mukauttamaan ohjelmiaan muuttuvien olosuhteiden mukaan vain joustavan rahoituksen avulla.

Ohjaamalla joustavia resursseja kaikkein kiireellisimpiin projekteihin WFP varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja välttää tuhoisat seuraukset, joita tauot elintarvikkeiden toimittamisessa voisivat avustettaville ihmisille aiheuttaa. Joustava rahoitus mahdollistaa myös uusien aloitteiden tekemisen ja tärkeiden projektien yhdistämisen samaan aikaan, kun kohdistetuin varoin rahoitettuja pitkän aikavälin projekteja viimeistellään.

Se, että WFP saa itse määrätä lahjoitettujen varojen käytöstä vallitsevan tilanteen mukaan, viestii joustavan rahoituksen tarjoajien luottamuksesta järjestön suunnittelu-, priorisointi- ja toteutuskykyä kohtaan.

WFP kiittää vilpittömästi kaikkia joustavan rahoituksen tarjoajia luottamuksesta, jonka ansiosta voimme hyödyntää rahoitusta vuoden ympäri silloin ja siellä, missä sitä tarvitaan kaikkein eniten.

"Humanitaarisen yhteisön vahvuus on sen kyvyssä reagoida nopeasti ja tehokkaasti kriiseihin, ja ehkä kaikkein tärkeimpänä on kyky pysyä joustavana", kertoo Ronald Sibanda, WFP:n Itä- ja Keski-Afrikan johtaja. "Olemme kiitollisia kaikista lahjoituksista, joiden ansiosta pääsemme nopeasti auttamaan meihin luottavia ihmisiä. Alueellamme tarve nopeaan reagointiin on tullut ilmi monta kertaa jo pelkästään viime vuoden aikana."

WFP:n 10 suurinta joustavan rahoituksen tarjoajaa ovat: Australia, Kanada, Tanska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Ruotsi ja Iso-Britannia.

Luettelo kaikista joustavan rahoituksen tarjoajista löytyy täältä.

Seuraavaksi muutamia esimerkkejä siitä, kuinka joustava rahoitus on auttanut WFP:tä pelastamaan henkiä ja muuttamaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elinoloja Itä-Afrikassa.

Djiboutin kouluruokaohjelma

1*O61k8vQuC6OvhbDPn9jrVA.jpeg
Kuva: WFP

Yhteistyössä Djiboutin hallituksen kanssa WFP tukee kouluruokaohjelmaa, jonka ansiosta kaikki kouluikäiset lapset maaseudulla ja Djiboutin kaupungin lähiöissä voivat saada peruskoulutusta. Kouluruokailun ansiosta useammat lapset pääsevät kouluun. Monille Djiboutin lapsista WFP:n tarjoama kouluruoka on päivän ainoa luotettava ateria, joka suojaa heitä nälältä ja aliravitsemukselta.

11-vuotias Salsabila Djiboutin Dickhilistä voitti vuonna 2017 WFP:n järjestämän maailmanlaajuisen lasten suunnittelukilpailun. Hän on myös yksi kouluruokaohjelmasta hyötyvistä lapsista. Salsabilan lisäksi 17 000 lasta saa päivittäin koulussa aamupalaa ja lämmintä lounasruokaa. WFP tarjoaa myös kotiin vietävää kasvisöljyä Salsabilan kaltaisille, kolmas–viidesluokkalaisille tytöille kannustaakseen vanhempia lähettämään tyttärensä kouluun.

1*7a07oX1XH9me_j-yqyk4LA.jpeg
Salsabilan todistus, jonka hän sai voittaessaan WFP:n järjestämän lasten suunnittelukilpailun. Kuva: WFP / Miguel Tomas

Vuosien 2015–2016 aikana ilmenneiden El Niñon vaikutusten jälkeen lahjoittajien huomio siirtyi kuivuuden vaikutusten torjumiseen, ja kouluruokaohjelmien rahoitus kärsi leikkauksista maaliskuussa 2017. WFP kykeni korjaamaan tilanteen ottamalla käyttöön joustavan rajoituksen varoja ja onnistui näin takaamaan, että lapset saivat päivittäisen lämpimän ruoan koulussa myös jatkossa.

Somalian lisätty tuki

Alkuvuodesta 2017 yli 3 miljoonaa somalia joutui kärsimään kriittisestä nälän tasosta alueen jatkuvan kuivuuden takia. Elintarvike- ja ravitsemustilanteen heiketessä WFP ja muut humanitaariset yhteistyökumppanit joutuivat toimimaan nopeasti nälänhädän torjumiseksi. Joustavan rahoituksen ansiosta WFP pystyi tarjoamaan nopeasti hätäapua säilyttäen samalla fyysiset perusolosuhteet estääkseen tilannetta heikkenemästä edelleen. Välitön reagointi auttoi vähentämään katastrofin vaikutuksia heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin ja suojelemaan kehitysinvestointeja, joita tehtiin esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen ja infrastruktuurin aloilla.

Joustavan sekä suoran rahoituksen ansiosta WFP onnistui kasvattamaan ruoka- ja käteisavustusten määrää yli nelinkertaiseksi vain kolmessa kuukaudessa ja tavoittamaan 2,3 miljoonaa ihmistä huhtikuuhun 2017 mennessä.

Säännöstelyn välttäminen Ruandassa

1*nTojk9UALvw8M5F-SsI3dA.jpeg
Beatrice noutaa ruokansa jakelukeskuksesta tyttärensä Emelinen kanssa, joka kulkee repussa hänen selässään. Kuva: WFP / Jonathan Eng

Kaksi vuotta sitten Beatrice Hagenimana ja hänen perheensä saapuivat Mahaman pakolaisleirille itäisessä Ruandassa.

"Minun oli pakko lähteä Burundista. Ihmiset halusivat tappaa meidät, meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa. Haluan todella palata, mutta se ei ole mahdollista. Tilanne on edelleen erittäin epävakaa", Beatrice kertoo.

Vuodesta 2015 lähtien yli 80 000 burundilaista pakolaista on ylittänyt rajan Ruandaan paetessaan väkivaltaa ja turvattomuutta. Myös Kongon demokraattisen tasavallan rajalla väkivalta on pakottanut yli 73 000 kongolaista Ruandaan. Tapoja itsensä elättämiseen on leireillä rajallisesti, minkä vuoksi noin 130 000 pakolaista on edelleen riippuvaisia humanitaarisesta avustuksesta. Avun tarve on suuri, mutta rahoitus on vähissä, sillä maailmanlaajuiset kriisit ylittävät lahjoittajamaiden kapasiteetin.

"Elämä leirissä ei ole helppoa. Saamme ruokaa WFP:ltä joka kuukausi, mutta se ei meinaa riittää. Ja koska saamme entistä vähemmän ruokaa nyt, asiat pahenevat. Minun on hyvin vaikeaa löytää ruokaa perheelleni", Beatrice selittää.

Kansainvälinen yhteisö on ollut antelias, mutta rahoitusvaje oli edelleen suuri ja ruoan säännöstely uhkasi pakolaisia. Joustava rahoitus vuoden 2017 loppupuolella mahdollisti sen, että WFP onnistui pitämään vähennykset 10 prosentissa marraskuussa ja joulukuussa 2017 (vaikka 25 prosentin vähennykset olivat väistämättömiä vuoden 2018 ensimmäisinä kuukausina). Lahjoitusten ansiosta WFP pystyi jakamaan ravitsemusavustusta täysimääräisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville pakolaisille, joiden joukossa oli alle viiden vuoden ikäisiä lapsia, raskaana olevia ja imettäviä naisia sekä HIV- ja tuberkuloosipotilaita.

Ruandan pakolaisleirin asukkaat ovat riippuvaisia humanitaarisesta ruoka-avustuksesta täyttääkseen perustarpeensa, ja WFP toivoo, että kansainväliset lahjoitukset mahdollistavat avustuksen määrän palauttamisen täyteen mittaansa.

Lue lisää WFP:n ja Suomen välisestä yhteistyöstä.