Skip to main content

COVID-19 ja Nobelin rauhanpalkinto  -  pohdintoja epätavallisesta harjoittelusta

Yhdistyneiden kansakuntien World Food Programme (WFP) on maailman suurin humanitaarinen järjestö, joka avustaa 100 miljoonaa ihmistä 88 maassa. Eri puolilla maailmaa työskentelevien 20 000 työntekijän lisäksi WFP tarjoaa merkityksellisiä ja kiinnostavia harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Tässä artikkelissa WFP:n Pohjoismaiden toimiston syksyn 2020 harjoittelijat Pinja Front, Kit Christoffersen ja Erica Fahlström kertovat ajatuksiaan harjoittelusta, joka piti sisällään sekä etätyöskentelyn opettelua että yhden WFP:n historian tärkeimmistä hetkistä  -  Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottamisen.
Harjoittelijat UN Cityssä

Kun saavuimme Kööpenhaminan YK-kylään — jossa 11 YK-järjestöä pitää majaansa — elokuussa 2020, Tanskan koronavirustilanne näytti valoisalta muuhun maailmaan verrattuna. Pohjoismaiden välisiä matkustusrajoituksia oli juuri purettu ja vaikka YK-kylässä noudatettiin vielä joitain koronarajoituksia, joista esimerkkeinä ovat sallitun henkilöstömäärän pienempi kapasiteetti ja fyysisten tapahtumien kielto, tilannetta saattoi silti pitää suhteellisen normaalina.

Harjoittelujaksomme aikana olemme kuitenkin nähneet uusien rajoitusten tulevan voimaan ja olemme joutuneet totuttelemaan kasvomaskien lisääntyneeseen käyttöön sekä lopulta totaaliseen etätyöhön siirtymiseen. Koronaviruspandemia ei kuitenkaan ollut ainoa asia, joka teki harjoittelujaksostamme erityisen. Satuimme olemaan osa WFP:n tiimiä sinä historiallisena hetkenä, jolloin World Food Programmelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto tunnustuksena järjestön ponnistuksista torjua nälkää konflikteissa, työstä rauhan edellytysten parantamiseksi ja keskeisistä toimista sen eteen, että nälkää ja ruokaa ei käytettäisi sodankäynnin aseena.

Palkinnon julkistamispäivä tulee jäämään muistoihimme ainiaaksi: totaalisen shokin lisäksi tästä perjantaista tuli harjoittelumme intensiivisin työpäivä. Ilmoituksen jälkeisen ensimmäisen tunnin aikana toimistomme puhelimet soivat taukoamatta.

 

Mutta miten sekä pandemia että Nobelin rauhanpalkinto ovat vaikuttaneet työhömme ja tehtäviimme WFP:n Pohjoismaiden toimiston harjoittelijoina?

 

WFP:n Pohjoismaiden toimisto sijaitsee Kööpenhaminan YK-kylässä ja kyseessä on suhteellisen pieni toimisto WFP:n työllistämään 20 000 työntekijään verrattuna. Toimiston tarkoituksena on toimia linkkinä Pohjoismaiden ja WFP:n päämajan, aluetoimistojen ja maatoimistojen välillä sekä viestiä tuloksista, joita WFP on saavuttanut yhdessä Pohjoismaisten hallituskumppanien kanssa. Toimiston tarkoituksena on näin ollen vahvistaa poliittista ja julkista tukea tavoitteelle maailmasta ilman nälkää. Tämän työn tekemiselle ei ole luultavasti ikinä ollut haastavampaa eikä toisaalta parempaa aikaa. Koronapandemia on tuonut esille maailman nälän ja eriarvoisuuden määrän, samalla kun Nobelin rauhanpalkinto antoi kasvot lähes 700 miljoonalle nälässä olevalle ihmiselle ja lisäsi tietoisuutta WFP:n tekemästä työstä, jonka tarkoituksena on avustaa 100 miljoonaa ihmistä 88 maassa. Olemme huomanneet muutoksen harjoittelumme aikana, sillä esimerkiksi median kiinnostus nälkäkysymyksiä ja WFP:n tekemää työtä kohtaan on lisääntynyt. Samaan aikaan nälän määrä on kuitenkin kasvanut ympäri maailmaa pandemian, konfliktien ja ilmastonmuutoksen vaikutusten seurauksena.

Humanitaariset tarpeet ovat kasvaneet historiallisen suuriksi ja WFP tarvitsee enemmän tukea kuin koskaan ennen voidakseen avustaa 138 miljoonaa ihmistä — joka on suurin määrä ihmisiä järjestön historiassa.

Pohjoismaiden toimiston harjoittelijoina työhömme kuuluu tukea WFP:n viestintä- ja vaikuttamistyötä kommunikoimalla WFP:n operaatioista, kestävän kehityksen tavoitteesta numero 2: maailma ilman nälkää vuoteen 2030 mennessä ja tärkeästä yhteistyöstä Pohjoismaiden hallituskumppanien kanssa, joiden tuella on kriittinen merkitys WFP:n elintärkeälle työlle. Kommunikoimme pääosin pohjoismaisilla kielillä ja pohjoismaiselle yleisölle. Seuraavaksi jaamme muutamia kohokohtia harjoittelumme ajalta.

 

Mikä oli mieleenpainuvin hetki harjoittelusi aikana?
Pinja
Toimiston suomalainen harjoittelija Pinja valmistui ennen harjoittelun aloittamista kehityksen ja kansainvälisen yhteistyön maisteriohjelmasta Jyväskylän yliopistosta.

Pinja: On vaikeaa olla sanomatta ”Nobelin rauhanpalkinto”, sillä kyseessä oli niin merkittävä tapahtuma harjoittelumme aikana, mutta mainitsen erään yksityiskohtaisemman hetken päivältä, jolloin palkinto julkistettiin. Mieleeni jäi hetki noin kello kahdeksan aikaan illalla, jolloin me kaikki istuimme alas juttelemaan tästä hyvin epätavallisesta työpäivästä, joka oli täynnä kiireellisellä aikataululla käännettyjä lehdistötiedotteita, Twitter-julkaisujen luonnostelua sekä onnitteluviesteihin ja puhelimeen vastaamista. Tämä oli hetki, jolloin tunsin valtavaa kiitollisuutta siitä, että saan olla osa tätä tärkeää hetkeä järjestön historiassa. Mahtavien työkavereideni kanssa illallistaminen ja päivän tapahtumista keskusteleminen oli täydellinen päätös tälle epätavalliselle päivälle.

Erica: Toistan Pinjaa sanoessani, että on vaikeaa keksiä mieleenpainuvampaa hetkeä tai päivää, kuin Nobelin rauhanpalkinnon julkistaminen. Se oli aivan hullu työpäivä alusta loppuun saakka, sillä meillä ei ollut harmaintakaan aavistusta siitä, että WFP olisi vuoden 2020 rauhanpalkinnon vastaanottaja. Valitsen kuitenkin toisenlaisen muiston harjoittelujaksoltani. Olen ollut pitkään kiinnostunut YK-järjestelmästä ja sen työstä kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien saralla, joten YK-järjestössä harjoitteleminen oli minulle henkilökohtaisesti todella hieno kokemus. En ollut myöskään ikinä vieraillut Kööpenhaminan YK-kylässä, joka on hyvin erityinen työympäristö siitä syystä, että niin monen YK-järjestön toimisto sijaitsee siellä. Esimerkiksi WFP:n toimisto sijaitsee aivan UNFPA:n, UN Women:in, UNDP:n ja IOM:n toimistotilojen vieressä. Onkin harmillista, että harjoittelumme oli koronapandemian aikaan, sillä vallitseva tilanne on rajoittanut erilaisten aktiviteettien järjestämistä ja vähentänyt verkostoitumista muiden harjoittelijoiden kanssa. Kaikesta huolimatta on ollut todella hienoa päästä työskentelemään näin kansainvälisessä työympäristössä.

Kit: En usko, että mikään voi päihittää Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä, mutta mieleeni tulee myös eräs toinen mieleenpainuva hetki harjoittelujaksomme ajalta. Kyseessä on WFP:n pääjohtajan David Beasleyn syksyinen vierailu Kööpenhaminaan, joka tapahtui vain hetki Nobelin rauhanpalkinnon julkistamisen jälkeen. Vaikka Beasleyllä oli kiireinen aikataulu, hän oli varannut aikaa tervehtiäkseen meitä YK-kylässä. Hetki teki minuun suuren vaikutuksen ja oli todella erityistä tavata WFP:n keskeisessä asemassa oleva henkilö näin käänteentekevässä vaiheessa järjestön historiaa. Kööpenhaminan vierailu järjestettiin osana Tanskan isännöimiä ministeritason neuvotteluita, joiden aiheena oli Keski-Sahelin tilanne. Oli todella vaikuttavaa nähdä kaikkien näiden korkean tason osallistujien sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen. Lisäksi sain hyvin mielenkiintoisia näkökulmia tämänkaltaisten tapahtumien organisoimiseen.

 

Mitä olet oppinut harjoittelun aikana?
Kit
Toimiston tanskalainen harjoittelija Kit viimeistelee tällä hetkellä kansainvälisen liiketoimintaviestinnän maisteriopintojaan Copenhagen Business School -yliopistossa.

 

Kit: Tämä harjoittelu on antanut minulle paljon käytännön kokemusta monista viestinnän tehtävistä. Harjoittelu on myös antanut minulle paljon selkeämmän kuvan siitä, millaisten viestintätehtävien parissa haluaisin työskennellä tulevaisuudessa. Omasta opiskelijanäkökulmastani katsottuna kyseessä on ollut todella opettavainen ja valaiseva kokemus. Tämän lisäksi olen arvostanut sitä, miten todenmukaisen kuvan tämä harjoittelu on antanut työelämästä. Kokopäiväisten työviikkojen lisäksi olen saanut mahdollisuuden sukeltaa laajempiin tehtäviin, kuin mihin minulla on ollut aikaa omassa opiskelijatyössäni. Koska opinto-ohjelmani on hyvin akateeminen ja usein myös varsin teoreettinen, on ollut todella hienoa päästä soveltamaan oppimiani teorioita oikean elämän tilanteisiin ja haasteisiin. Koen, että harjoittelu on myös antanut minulle kypsempiä näkökulmia ja se on auttanut minua valmistautumaan työelämään ja työmarkkinoille siirtymiseen. Nämä kokemukset ja tiedot ovat minulle hyvin arvokkaita.

Pinja: Voin todellakin sanoa, että tämä harjoittelu on kehittänyt viestintätaitojani ja koen olevani nyt paljon itsevarmempi sosiaalisen median ja organisaatioviestinnän tehtävien suhteen. Työhömme sisältyy paljon tekstimuotoisten materiaalien työstämistä, kuten lehdistötiedotteiden kääntämistä ja Facebook-julkaisujen suunnittelemista, mutta tämän lisäksi on ollut todella kiinnostavaa saada työskennellä visuaalisten viestintämateriaalien kanssa. On esimerkiksi ollut todella kannustavaa huomata, miten omat videoeditointitaitoni ovat kehittyneet harjoittelun aikana ja voin todellakin nähdä itseni työskentelemässä tämänkaltaisen viestinnän parissa tulevaisuudessa. Tämän lisäksi viestintäharjoittelijana toimiminen on opettanut minulle paljon WFP:stä ja siitä, miten järjestö työskentelee ympäri maailmaa virheravitsemuksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisten haasteiden parissa. Harjoittelu on antanut minulle erinomaisen kokonaiskuvan sekä WFP:n operaatioista että humanitaarisen avustuksen kentästä.

Erica: Ennen WFP:lle tuloa minulla oli hyvin vähän tietoa humanitaarisesta kentästä, sillä opintoni ja aikaisemmat harjoitteluni olivat keskittyneet enemmän pitkäaikaiseen kehitysyhteistyöhön. WFP:llä työskentely on ollut minulle tärkeä kokemus, sillä se on lisännyt tietämystäni humanitaarisesta työstä sekä kehityssektorista laajemmin. Tämä johtuu pitkälti siitä, että WFP työskentelee sekä kestävän ruokaturvan saavuttamisen että kriiseissä tarvittavan hätäruoka-avustuksen parissa. Näiden aiheiden yhtymäkohtien ymmärtäminen sekä tietysti viestintä- ja vaikuttamistyön taidot ovat tärkeimpiä oppimiani asioita ja uskon näiden taitojen olevan suureksi hyödyksi myös tulevaisuudessa.

 


Mitä vinkkejä antaisit tuleville harjoittelijoille?
Erica
Toimiston ruotsalainen harjoittelija Erica suoritti kandidaatin tutkintonsa Göteborgin yliopistossa pääaineenaan kansainväliset opinnot. Maisterin tutkintonsa Erica suoritti Tukholmassa, Södertörnin yliopistossa pääaineenaan journalismi.

Erica: Älä epäröi kysyä kysymyksiä, jakaa ideoitasi tiimin kanssa tai kysyä, voitko kokeilla itseäsi kiinnostavia erilaisia työtehtäviä. Vaikka rutiinityötehtäviä ja priorisoitavia asioita löytyy aina, on meillä myös aikaa toteuttaa yksilöllisiä ideoita ja projekteja — Pohjoismaiden toimiston mandaattiin liittyen. Muista, että omiin projekteihin kannattaa myös varata aikaa ja niiden suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Kit: Heittäydy haasteisiin ja tehtäviin, joita sinulle annetaan. Tämä harjoittelu on upea mahdollisuus saada käytännön kokemusta viestinnän kentän monista eri osa-alueista, joten suhtaudu harjoitteluun oppimisprosessina ja yritä omaksua kaikki mahdollinen tieto, jota saat järjestön taitavilta työntekijöiltä!

Pinja: Suhtaudu jokaiseen päivään oppimiskokemuksena, sillä tässä harjoittelussa et tule oppimaan pelkästään viestintäpuolen asioista vaan myös maailman suurimman humanitaarisen järjestön tekemästä työstä. Jos sinulla on aikaa, muista hyödyntää WFP:n verkko-oppimisalustaa, jossa voit käydä kursseja kaikista mahdollisista aiheista, kuten kumppanuussuhteista ja monitoroinnista.


WFP:n Pohjoismaiden toimisto sijaitsee Kööpenhaminassa, Tanskassa. Kahdesti vuodessa toimisto toivottaa tervetulleeksi pohjoismaisia harjoittelijoita, jotka ovat kiinnostuneita viestimään WFP:n työstä ja kestävän kehityksen tavoitteesta numero 2. maailma ilman nälkää vuoteen 2030 mennessä. Puolen vuoden harjoittelun aikana harjoittelijat saavat laajaa kokemusta erilaisista viestintään, vaikuttamistyöhön ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä.

Oletko kiinnostunut harjoittelusta World Food Programmella? Lue lisää harjoittelukokemuksista ja katso avoinna olevia harjoittelupaikkamahdollisuuksia täältä.