Skip to main content

Mielipide: Miksi YK:n ilmastoraportin hätäsignaali on jo todellisuutta monille

"Ilmastokriisistä kärsivillä ihmisillä ei ole varaa odottaa, että muu maailma muuttaa toimintaansa kasvihuonepäästöjen suhteen"
, Gernot Laganda
Fadouma, aged 19, is a pastoralist in Dollo Bay, in Ethiopia’s Somali region, she has lost six of her cattle in a week due to severe drought. Fadouma is five months pregnant and is receiving nutrition support from WFP. Photo: WFP/Claire Nevill
Etiopia: Fadouma on paimentolainen Dollo Bayssä Somalian alueella. Hän on menettänyt kuusi eläintä viikon sisällä ankaran kuivuuden vuoksi. Kuva: WFP/Claire Nevill

Maailmassa, jossa World Food Programme (WFP) tänä päivänä toimii, nälkä lisääntyy nopeammin kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla. Se on maailma, jossa 811 miljoonaa ihmistä ovat nälkäisiä, ja joista 41 miljoonaa on nälänhädän partaalla.

Maanantaina (9. elokuuta) julkaistu YK:n hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) kuudes 'State of the Science' -raportti vahvistaa, ettei ilmastonmuutoksen kerrannaisvaikutus nälän, köyhyyden, konfliktien ja maansisäisen pakolaisuuden lisäämisessä ole loppumassa lähitulevaisuudessa. 

BangladeshSayed-Asif-Mahmud
Bangladesh: Sadattuhannet perheet joutuivat puolustautumaan jopa 4 metrin korkuisilta vuorovesiltä Yaas-syklonin huuhdottua sadon pois. Kuva: WFP/Sayed Asif Mahmoud

Vuonna 2007 IPCC ja entinen Yhdysvaltain varapresidentti Al Gore saivat Nobelin rauhanpalkinnon työstään ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaarojen tiedottamisesta maailmalle. Tämä tuli IPCC:n neljännen arviointiraportin kannoilla, jossa korostettiin ilmastojärjestelmän lämpenemisen yksiselitteisyyttä; suurin osa maapallon lämpötilan noususta 1950-luvun jälkeen on ollut seurausta ihmisten toiminnasta.

WFP sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2020 – ennätyksellisen kuuman vuosikymmenen jälkeen – ponnisteluistaan nälän torjumiseksi.

Ed_Khoury
Libanon: WFP:n Kassem Jouni kertoo uudelleenmetsitysohjelman osallistujille kastematojen merkityksestä. Kuva: WFP: WFP/Edmond Khoury

Monet seikat, jotka tiedeyhteisö tiesi ilmastonmuutoksesta jo 14 vuotta sitten, pitävät edelleen paikkansa. Edistysaskeleet ilmastomallinnuksessa mahdollistavat nyt kuitenkin entistä yksityiskohtaisempia näkemyksiä ja ennusteita pienemmällä epävarmuuden marginaalilla. Esimerkiksi ’State of the science’ -raportissa pystytään nyt erottelemaan ihmisten aikaansaamat vaikutukset luonnollisesta kehityksestä ilmaston lämpenemisessä, sekä yhdistämään tietyt sään ääri-ilmiöt näihin signaaleihin.

Näin ollen raportti vahvistaa, että ihmisten aiheuttamat kasvihuonepäästöt ovat monien helleaaltojen, myrskyjen ja tulvien takana, jotka puolestaan vaativat WFP:n kaltaisia ​​organisaatioita käynnistämään humanitaarisia operaatioita ihmishenkien pelastamiseksi. 

Desert_Honduras
Honduras: Kuivuudesta kärsivä Nacaomen kaupunki Jicaro Galanin laaksossa sijaitsee Keski-Amerikan "kuivalla käytävällä"; laajalla alueella, joka muistuttaa yhä kasvavissa määrin Sahelin aluetta Afrikassa. Kuva: WFP/Jonathan Dumont

Tutkijat ovat myös kaventaneet arviotaan lämpötilamuutoksen vaihteluvälistä kasvihuonekaasupitoisuuksien vuoksi. Esiteollisella ajalla ilmakehän CO2-pitoisuuden on jääydinnäytteiden perusteella arveltu olleen noin 270 tilavuuden miljoonasosaa (ppm). Hiilidioksidipäästöjen arvioidaan sittemmin kaksinkertaistuneen, mikä aiheuttaa todennäköisesti 2,5–4 celsiusasteen lämpenemisen – arvio on siis kapeampi kuin aiemmissa IPCC:n raporteissa esitetty 1,5–4,5 astetta.

Tällä hetkellä hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on miltei 420 ppm, ja maapallon keskilämpötila on 1,1 astetta korkeampi kuin esiteollisella ajalla keskimäärin. Joka vuosi hiilidioksidipitoisuus kasvaa noin 2 ppm ihmisten toiminnan seurauksena.

Tämä merkitsee sitä, että ihmiskunnan hiilibudjetti on loppumassa nopeasti – ja että jopa IPCC:n optimistisimmassa skenaariossa, jossa maailman päästöt alkavat laskea jyrkästi ja vähenevät nollaan vuoteen 2050 mennessä, maapallon lämpötila nousee edelleen Pariisin sopimukseen kirjatun 1,5 asteen kynnyksen yli. Tämä kehitys yksinään riittää kasvattamaan humanitaarisia tarpeita tulevaisuudessa. 

Zambia
Sambia: Opettaja oppilaidensa kanssa koulussa, jossa WFP on käynnistänyt vesiviljelyprojektin. Kuva: WFP/Andy Higgins

Ilmastokriisin seurauksista kärsivillä ihmisillä ei ole varaa odottaa, että muu maailma muuttaa toimintaansa kasvihuonepäästöjen suhteen. Jo nyt he joutuvat kärsimään yhä useammin voimakkaista sään ääri-ilmiöistä, jotka ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisen neljän vuosikymmenen aikana, ja aiheuttaneet yhä enemmän tappioita ja vahinkoja ruokajärjestelmille.

Vuonna 2020 äärimmäiset sääilmiöt olivat 15 eri maassa pääasiallinen syy akuutille nälälle, joka ajoi noin 30 miljoonaa ihmistä jättämään kotinsa – eli noin kolme kertaa enemmän kuin väkivallan tai konfliktien seurauksesta.

Maansisäinen pakolaisuus lietsoo herkästi sosiaalisia ja poliittisia jännitteitä - ja kun nämä jännitteet purkautuvat väkivallaksi tai konflikteiksi, entistä haavoittuneempaan asemaan ajautuneiden ihmisten on vaikeampi hallita tulevia riskejä.

Vaikka ihmiset eivät joutuisi lähtemään kotoaan tulvien, myrskyjen tai kuivuuden seurauksena, ilmastonmuutos aiheuttaa myös muutoksia sademäärissä ja satokausissa, sekä tuholaistartuntoja, sairauksia ja lämpörasitusta viljelykasveissa ja karjassa.

SouthSudan
Etelä-Sudan: Sateiden aiheuttamat tulvat tuhoavat koteja Akobo-joen rannalla Jongleinissa sijaitsevassa Nyanditissa tammikuussa 2021. Kuva: WFP/Theresa Piorr

Mitä asialle voi tehdä? Ratkaisuna ongelmaan toimivat ohjelmat, jotka maksimoivat luontopohjaisten ilmastoratkaisujen hyödyt paikallisille yhteisölle. Näitä ovat esimerkiksi rannikkoalueiden vihreät vyöhykkeet, rinteiden uudelleenmetsitykset, sekä yhteiskäyttöiset lammet ja tekoaltaat. Muita ratkaisuja ovat myös ilmastoriskien paremman ennakoinnin mahdollistavat ohjelmat, sekä ennaltaehkäisevät riskirahoitusjärjestelmät, jotka paikkaavat ilmastokatastrofien aiheuttamaa rahoitusvajetta etenkin pienviljelijöillä.

Ilmastonmuutoksen tuottamat ongelmat tekevät ihmisten toimeentulosta epävarmemman, ja pienetkin häiriöt voivat aiheuttaa akuuttia nälkää ja riippuvuutta ulkoisesta avustuksesta.

Humanitaaristen ja kehitysyhteistyön toimijoiden on kohdennettava tukeaan maihin, joissa ilmastonmuutos heikentää entisestään ruokaturvaa.

MAdagascar_1
Madagaskar: WFP:n työntekijä arvioi ilmastonmuutoksen aiheuttamasta vakavasta virheravitsemuksesta kärsivän lapsen tilaa kesäkuussa Ambovombessa. Kuva: WFP/Tsiory Andriantsoarana 

Ilmastonmuutoksen sopeutumisen kansalliset tavoitteet ja sitoumukset ovat edelleen laajalti alirahoitettuja. Niiden mukaan eniten ilmastoriskejä kohtaavilla alueilla toimivien humanitaarisen avun ohjelmien tulisi kuitenkin kyetä nopeampaan reagointiin entistä vakavammissa ja useammin esiintyvissä ilmastokriiseissä. Lisäksi olisi hyvä integroida strategisia ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat siirtymän reaktiivisesta kriisitoiminnasta entistä ennakoivampaan kriisinhallintaan.

Ilmastorahoituksessa tulee integroida ennusteisiin perustuvaa rahoitusta ja ilmastoriskien vakuutusratkaisuja, jotta voidaan vähentää liiallista riippuvuutta jatkuvasta kriisinhallinnasta, sekä järjestää uusia rahoituslähteitä humanitaarisen ja kehitystoiminnan välille – mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin ilmastorahoitus.  

Humanitaarisella sektorilla on jo pitkään todettu IPCC:n viimeisimmän raportin varoitusten olevan tätä päivää. WFP tukee jo nyt maailmanlaajuisen ilmastokriisin etulinjassa nälänhädästä kärsiviä ihmisiä, ja uusia kriisipisteitä ilmaantuu WFP:n Nälkäkartalle päivittäin.

Seuraava vuosikymmen tulee olemaan ratkaiseva – sekä ​​maailmanlaajuisten kasvihuonepäästöjen hillitsemisessä, että sellaisten järjestelmien laajentamisessa, jotka auttavat humanitaarisia henkilöitä arvioimaan ja hallitsemaan kasvavia riskejä. Ilmastonmuutos uhkaa jokaisen maan joka kolkkaa, jokaista taloussektoria, ja jokaisen lapsen tulevaisuutta. Tämä uhka ei ole koskaan ollut selkeämpi.

Gernot Laganda on WFP:n Ilmasto- ja katastrofiriskien vähentämisen päällikkö

Lue lisää WFP:n ilmastotoimista

 

 

Nyt on
aika toimia

WFP:n toiminta perustuu täysin vapaaehtoisesti annettuihin varoihin, joten jokainen lahjoitus on tärkeä.
Lahjoita tänään