Skip to main content

COVID-19 pandemian takia miljoonat koululaiset jäävät tällä hetkellä paitsi kouluruokailusta, josta he ovat riippuvaisia.

Osittaisista tai koko maan kattavista koulujen sulkemisista on raportoitu lähes kaikissa maissa, joissa WFP toteuttaa kouluruokaohjelmia. Tämä tarkoittaa, että miljoonat lapset – joiden tarkka lukumäärä kasvaa päivittäin –  eivät enää saa WFP:n kouluruokaa.

Tilanteen vaikutukset lapsiin ja heidän perheisiinsä ovat pahaenteisiä. Kyseessä olevia lapsia uhkaa nälkä, eikä heillä ole enää tärkeiden vitamiinien ja mikroravintoaineiden tarjoamaa suojaa, jonka he saavat kouluruuasta.

Köyhille perheille kouluruuan arvo vastaa noin kymmentä prosenttia kuukausittaisista tuloista. Perheille, joista koulussa käy useita lapsia, tämä tarkoittaa merkittäviä säästöjä. Kouluruuan menettäminen tarkoittaa tulojen menetystä.

Maissa, joissa koulut on suljettu, WFP työskentelee hallitusten ja kumppaneiden kanssa löytääkseen vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan taata, että lapset ja heidän perheensä saavat edelleen tarvitsemaansa ruokaa ja ravitsemustukea COVID-19 kriisin aikana. Vaihtoehdot pitävät sisällään kouluruuan sijasta tarjottavat kotiin otettavat ruoka-annokset, kotiin toimitettavan ruuan sekä käteisen tai kuponkien tarjoamisen.

Niissä maissa, joissa koulut ovat edelleen auki, on ensisijaista varmistaa hygieniaan, käyttäytymiseen ja ruokaturvallisuuteen liittyvien normien noudattaminen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että sosiaalisen eristämisen toimet toteutetaan lisääntyneen infektioriskin vähentämiseksi. WFP työskentelee kumppaniensa kanssa parantaakseen ihmisten pääsyä veden ja sanitaation piiriin.  

Maissa, joissa hallitukset ovat ottaneet käyttöön hätätilanteiden turvaverkko-ohjelmia vastauksena COVID-19 pandemiaan, WFP tukee ala-asteikäisten koululaisten sisällyttämistä haavoittuvaisen väestön ryhmiin, joiden auttamiseen ohjelmat kohdistuvat.

Koulujen sulkemisen vaikutus kouluruokailuun