Skip to main content

Jotta maailma ilman nälkää olisi saavutettavissa, tarvitaan muutakin kuin ruokaa. Ruoka-avustus hätätilanteissa pelastaa henkiä, mutta oikeanlainen ravinto oikealla hetkellä voi myös auttaa muuttamaan kohtaloita ja rikkomaan köyhyyden kierteen. 

Siksi ravitsemus on YK:n World Food Programmelle maailman johtavana ruoka-avustusta tarjoavana järjestönä tärkeä prioriteetti ja iso osa työtämme. Huolimatta viime vuosikymmenien merkittävästä kehityksestä heikko ravitsemus pysyy edelleen valtavana maailmanlaajuisena ongelmana. Joka kolmas maailman ihmisistä kärsii virheravitsemuksen jostakin muodosta. Aliravitsemus eli energian ja ravintoaineiden puute vaikuttaa edelleen 150 miljoonaan lapseen ympäri maailmaa, mutta samalla ylipainosta kärsivien määrä lisääntyy kaikissa maissa. Konfliktit ja luonnonkatastrofit pahentavat ongelmaa. 

Virheravitsemus voi pahimmillaan johtaa kuolemaan, ja pitkittyessään se on esteenä niin ihmisten henkilökohtaiselle kuin valtioidenkin kehitykselle.


Työmme
Paikoissa, joissa virheravitsemus uhkaa maailman haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, WFP työskentelee sen vaikutusten ehkäisemiseksi ja seurausten hoitamiseksi. 

Aliravitsemukseen reagoiminen on pitkään ollut WFP:n työn ydin, mutta viime vuosien aikana paino on siirtynyt yhä laajemmin virheravitsemuksen kaikkiin muotoihin – mukaan lukien vitamiinien ja kivennäisaineiden puutteen, ylipainon ja lihavuuden sekä aliravitsemuksen. Vaikka nämä eivät näennäisesti vaikuta liittyvän toisiinsa, ongelmat ovat seurausta samoista syistä: köyhyydestä, epätasa-arvosta ja huonosta ruokavaliosta. 

Ohjelmamme on suunniteltu torjumaan virheravitsemuksen suoria syitä, kuten riittämätöntä ruokavaliota, täydennettynä ohjelmilla, jotka puuttuvat taustatekijöihin, kuten tiedon tai puhtaan veden puutteeseen. Keskitymme työssämme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin kiinnittäen erityistä huomiota lapsiin, raskaana oleviin ja imettäviin naisiin sekä ihmisiin, joilla on todettu HIV. 

Pyrimme parantamaan ravinteikkaan ruoan saatavuutta ja analysoimme esteitä, joiden vuoksi ihmiset eivät pysty syömään terveellisesti. Työkaluna käytämme esimerkiksi Fill The Nutrient Gap -analyysia. Autamme myös valtioita löytämään pitkäkestoisia ratkaisuja ja osallistumme laajempaan päätöksentekoon ruoka- ja ravitsemusturvaan liittyen. 

Nykypäivän monimutkaisten ja ennennäkemättömien haasteiden vuoksi yksikään järjestö ei voi torjua virheravitsemusta yksin. WFP on sitoutunut keskeiseen rooliinsa järjestöjen välisissä yhteistyöprojekteissa, joista esimerkkeinä voidaan mainita Committee on World Food Security -komitea, Scalin Up Nutrition (SUN) -liike, UN Decade of Action on Nutrition -aloite sekä valtioiden vetämät kumppanuudet YK-järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, yritysten, akateemikkojen, paikallisten maanviljelijöiden, tuottajien, myyjien ja yhteisöjen kanssa. WFP keskittyy myös integroimaan yksityisen sektorin toimijoita nälän vastaiseen taisteluun SUN Business Networkin kokoonkutsujana.

9,7 miljoonaa
lasta tavoitettu ohjelmilla, jotka estävät ja hoitavat virheravitsemusta
6,1 miljoonaa
naista tavoitettu ohjelmilla, jotka estävät ja hoitavat virheravitsemusta
5 miljoonaa
ihmistä 42 maassa osallistettu mukaan ravitsemuskoulutuksen ja -neuvonnan pariin.

Työn osa-alueet

 • Akuutti virheravitsemus

  WFP hyödyntää ravitsemusasiantuntijuuttaan tukeakseen haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ennen humanitaarisia kriisiejä, niiden aikana ja niiden jälkeen. Prioriteettimme on virheravitsemuksen ehkäisy: se vähentää ihmisten kärsimystä ja on kaikkein tehokkain tie pitkäkestoisiin tuloksiin. Lasten ja naisten kärsiessä akuutista virheravitsemuksesta, joka johtaa nopeaan painon putoamiseen tai riutumiseen, tarjoamme heille hoitoa yhdistettynä pitkän aikavälin avustukseen, jotta he eivät joutuisi kärsimään virheravitsemuksesta enää uudestaan.
 • Krooninen virheravitsemus

  Ensimmäiset tuhat päivää hedelmöittymisestä kahden vuoden ikään ovat ratkaisevat ihmisen tulevaisuuden kannalta. Tämän lyhyen aikavälin sisällä huonosta ravitsemuksesta koituvat vahingot voivat johtaa kitukasvuisuuteen, jolla on peruuttamattomia vaikutuksia lapsen luuston ja aivojen kehitykseen. WFP painottaa työssään lasten sekä raskaana olevien ja imettävien naisten ravitsemusta ehkäistäkseen kroonista virheravitsemusta. Oikeanlainen ravinto puolestaan parantaa lapsen selviytymismahdollisuuksia, auttaa immuunijärjestelmän kehitystä ja varmistaa, että lapsi saa täyden potentiaalinsa käyttöön.
 • Vitamiinien ja kivennäisaineiden puutos

  Kaksi miljardia ihmistä kärsii tärkeiden hivenaineiden kuten vitamiinien ja kivennäisaineiden puutoksesta, mikä tekee heistä alttiimpia tarttuville taudeille, estää fyysistä ja kognitiivista kehitystä, heikentää työtehokkuutta ja lisää ennenaikaisen menehtymisen riskiä. Torjuessaan hivenaineiden puutosta WFP käyttää apuna esimerkiksi mikroravintoainepulveria tai vitamiini- ja kivennäisainetippoja, joita voidaan sekoittaa kotona valmistettavaan ruokaan. WFP pyrkii myös parantamaan peruselintarvikkeiden ravintopitoisuutta ja tarjoaa koulutusta ruokavalioiden monipuolisuuden edistämiseksi.
 • Ylipaino, lihavuus ja virheravitsemuksen kaksoisvaikutus

  Vaikka aliravitsemus, ylipaino ja liikalihavuus eivät näennäisesti liity toisiinsa, niiden takana on kuitenkin samat syyt. Ne esiintyvät yhä useammin rinnakkain vaikuttaen samojen valtioiden, yhteisöjen ja perheiden elämään. Tämä virheravitsemuksen kaksoisvaikutus aiheuttaa ennennäkemättömiä haasteita WFP:n tukemille hallituksille. WFP työskentelee ongelman parissa jakamalla tietoa terveellisistä ruokailutottumuksista ja varmistamalla, että olosuhteissa, joissa ylipaino lisääntyy, avustusohjelmissa tarjotaan oikeanlaista ruokaa tilanteen parantamiseksi.