Skip to main content

Lisääntyvät aseelliset konfliktit, heikentynyt turvallisuustilanne, laajalle levinnyt köyhyys ja ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat Keski-Sahelissa sijaitsevia maita. Siviileihin ja infrastruktuuriin kohdistuvat hyökkäykset sekä konfliktit valtion ja valtiosta riippumattomien aseistettujen ryhmien välillä ovat johtaneet laajoihin väestön pakkosiirtymisiin Burkina Fasossa, Malissa ja Nigerissä.

Kaikki pakkosiirtolaiset ovat kiireellisesti ihmishenkiäpelastavan avustuksen tarpeessa. Suurin osa heistä asuvat alueilla, joissa isännöivät yhteisöt ovat vähävaraisia ja itse erittäin haavoittuvassa asemassa. Ruokatarpeet ovat vääjäämättömästi nousussa, samaan aikaan kun humanitaarisen avun perillepääsy vaikeutuu.

Kasvava turvattomuus uhkaa monessa sektorissa jo tehtyjä edistyksiä. Muun muassa ruokaturvaan ja ravitsemukseen liittyen elintarvike- ja kauppavirrat uhkaavat häiriintyä. Sahel on tuskin toipunut vuoden 2018 ruokakriisistä ja nyt monet haavoittuvassa asemassa olevat perheet ovat joutuneet väkivallan koettelemiksi.

Ihmishenkien pelastamiseksi humanitaarisen toiminnan on toimittava nopeasti. WFP kohtaa valtavan haasteen vastata välittömiin humanitaarisiin haasteisiin, samaan aikaan pyrkiessään turvaamaan viimeisten vuosien aikana yhteisön kestokykyyn ja omavaraisuuteen tehtyjä investointeja.

YK:n World Food Programmen (WFP) tavoitteena on yhdistää ihmishenkiä pelastavat humanitaariset toimet ja investointien lisääminen toimintaan joka vahvistaa elinkeinoja, ennallistaa ekosysteemejä, luo työpaikkoja ja rakentaa sosiaalista koheesiota. Tavoitteena on muuttaa ihmiselämiä, lopettaa nälkä, vähentää riskialtista muuttoliikettä, kouluttaa nuoria ja pysäyttää konfliktien muodostuminen.

WFP:n rahoitustarve kolmessa Keski-Sahelin maassa ylittää EUR 134,7 miljoonaa maaliskuuhun 2020 mennessä.

4,1 miljoonaa
ihmistä WFP aikoo tavoittaa Burkina Fasossa, Malissa ja Nigerissä
860 000
ihmistä on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi Keski-Sahelin maissa tapahtuvien väkivaltaisuuksien takia
EUR 134,7 miljoonaa
WFP:n rahoitustarve maaliskuuhun 2020 mennessä

Mitä YK:n World Food Programme tekee vastatakseen Sahelin kriisiin

  • Burkina Faso

    WFP: toimintaan kuuluu: hätäruoka-avustus maan sisäisille pakolaisille, vastaanottavalle yhteisölle, pakolaisille ja ihmisille, jotka kärsivät kuivan kauden vaikutuksista; kouluruoka, johon sisältyy paikallisen jogurtin tuotanto-ohjelman tukeminen; aliravitsemuksen hoitaminen ja ennaltaehkäiseminen; ruoka-avustus voimavaroja vastaan pienviljelijöille; tukea arvoketjuille; mikro- ja makrovakuutukset; paikallisen valmiuden parantaminen; tiedon- ja viestintäteknologian toimittaminen; logistinen ja muu tarvittava yhteistyökumppanien tuki.
  • Mali

    Kuten muut Sahelin maat, Malissa korkeat ravitsemus- ja ruokaturvattomuuden tasot ovat yhteydessä epäsuotuisiin sääoloihin ja korkeaan köyhyystasoon. Tilanne vaikeutuu konfliktien myötä. WFP toimittaa toimintapaketteja jotka vaihtelevat hätätoimenpiteistä yhteisöjen kestokyvyn vahvistamiseen.
  • Niger

    WFP toimittaa avustusta kriisin kohteeksi joutunutta väestöä, pakolaisia ja maan sisäisiä pakolaisia ruoka-avustuksella, hätäkouluruualla ja erityisellä lapsille suunnatulla ruualla. WFP tukee myös haavoittuvassa asemassa olevia koululaisia kouluvuoden aikana toimittamalla kouluruokaa, joka stimuloi paikallista tuotantoa. WFP on onnistuneesti pannut täytäntöön toimintaa liittyen voimavarojen kehittämiseen ja kunnostamiseen, ilmaston riskitoimenpiteisiin ja paikallisiin ostoksiin yhteisöön perustuvan lähestymistavan ansiosta.

Miten sinä voit auttaa?

Lahjoita tänään ja auta meitä tarjoamaan elintärkeää ravintoa perheille, jotka sitä eniten tarvitsevat.