Skip to main content

Hätätilanteisiin vastaaminen – oli niiden syntysyy tai sijainti mikä tahansa – on luonnollinen osa World Food Programmen (WFP) työtä.

Koronavirus (COVID-19) -pandemia häiritsee maailmaa ja se aiheuttaa suuria vahinkoja ihmisille ja taloudelliselle toiminnalle. Viruksen nopea maailmanlaajuinen leviäminen uhkaa vaikuttaa miljooniin ihmisiin, jotka ovat jo ennestään haavoittuvaisia ruokaturvattomuuden, virheravitsemuksen ja konfliktien sekä muiden katastrofien aiheuttamien vaikutusten takia.

WFP on mukauttanut suunnittelutyötään minimoidakseen epidemian vaikutukset palvelemiinsa ihmisiin. Näin taataan se, että ihmiset saavat jatkossakin tarvitsemaansa avustusta.

COVID-19 on aiheuttanut maailmanlaajuisia häiriöitä kuljetusjärjestelmiin ja linkkeihin, joita terveystoimijat ja humanitaariset toimijat normaalisti käyttäisivät tavoittaakseen kriiseistä kärsiviä alueita. WFP:llä on pitkä kokemus ja vankka asiantuntijuus hätävalmiudesta sekä logistiikasta ja toimitusketjuista ja se työskentelee läheisesti Maailman terveysjärjestön, YK-järjestelmän, kansalaisjärjestöyhteisön sekä hallitusten kanssa. WFP hyödyntää logistiikkakapasiteettiaan ja asiantuntijuuttaan paikoissa, joissa kaupalliset tarjoajat eivät pysty hoitamaan terveyteen ja humanitaariseen avustukseen liittyvien kriittisten rahtien ja henkilökunnan kuljettamista.

WFP tukee hallitusten strategioita pandemian keskipitkän aikavälin seurausten torjumiseksi. Hallitukset voivat hyödyntää WFP:n asiantuntijuutta tiedonkeruun ja -analyysien, politiikan ja vaikuttamistyön tuen sekä palveluiden tarjoamisen alalla.

WFP työskentelee hallitusten kanssa: vahvistaakseen ja laajentaakseen köyhyyttä, ruokaturvaa ja virheravitsemusta koskevia sosiaalisen suojelun ohjelmia; ylläpitääkseen ruuan tuotantoa, kauppaa, jakelua ja kuluttamista; tukeakseen kansallisia terveydenhoitojärjestelmiä toimitusketjujen ja tiedonkeruun parantamisen sekä heikoimmassa asemassa oleville ihmisille kohdistettujen ravintopalveluiden avulla; ja tarjoamalla vaihtoehtoja kouluruokailulle paikoissa, joissa koulutuspalvelut on keskeytetty pandemian takia.