Skip to main content

Vuotuinen tulosraportti 2022

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000148942

WFP:n vuotuinen tulosraportti - Annual Performance Report 2022 (APR) laaditaan järjestön yleisen säännön VII.2 mukaisesti, ja se on tärkein vuotuinen tilintekovelvollisuusraportti, jossa esitellään WFP:n saavutukset ja haasteet raportointivuoden aikana. Toimintakertomuksessa esitetään yhteenvetotulokset WFP:n maailmanlaajuisesta suorituskyvystä ja kuvataan, ketä ja miten WFP auttaa, miten varoja käytetään ja mitä tuloksia on saavutettu.

Yhteenveto vuoden 2022 toimintakertomuksessa kuvatuista tuloksista on WFP:n vuoden 2022 yhteenvedossa (WFP 2022 Snapshot).

Vuoden 2022 vuotuisen tulosraportin tulostaulu (2022 Annual Performance Report Dashboard) täydentää raporttia ja esittää vuoden keskeiset luvut interaktiivisella ja visuaalisella tavalla. Tulostaulu tarjoaa yleiskatsauksen WFP:n ohjelmien suorituskyvystä globaalilla, alueellisella ja maakohtaisella tasolla. Tiedot on eritelty strategisten tulosten, strategisten toteutumien, tulosindikaattoreiden sekä edunsaajien sukupuolen ja iän mukaan.  Tänä vuonna tulostaulu sisältää ensimmäistä kertaa myös korkean tason lukuja WFP:n yhteistyökumppaneista ja sen edistymisestä suuressa sopimussitoumuksessa (Grand Bargain Commitment).