Skip to main content

COVID-19 ja konfliktiherkkyys

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000117358/download/
Maatoimistoja varten kehitetty operationaalinen työkalu, jonka tarkoituksena on tukea toimistoja nopeiden konfliktianalyysien toteuttamisessa, COVID-19-toimiin liittyvien mahdollisten konfliktiriskien tunnistamisessa ja mahdollisten riskinhallintatoimien käyttämisessä osana aktiviteettien suunnittelua ja toteutusta.